Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C
 
 

 

CHÚA THÁNH THẦN
VÀ CÁC ĐẶC SỦNG


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Kỷ niệm đẹp nhất trong chuyến đi Mỹ năm 2006 của tôi là Khóa Canh Tân Đặc Sủng mà tôi được tham dự vào cuối tháng 11 tại Seattle, (thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ). Đây là lần thứ hai tôi dự một Khóa Thánh Linh, vì trước đó hai năm, cũng vào tháng 11, tôi đã được dự một Khóa tại quận Cam (CA). Nhưng phải nói là Khóa Canh Tân Đặc Sủng năm vừa rồi đã để lại nhiều ấn tượng rất sống động và sâu sắc trong tôi. Tôi thấy rất rõ tác động của Chúa Thánh Thần trong nhiều tâm hồn, nhất là trong các tâm hồn đơn sơ, chất phác và hồn nhiên. Nhiều lúc tôi (và nhiều người khác) có cảm tưởng như rờ được quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa… trong các giờ cầu nguyện chữa lành.

Nhờ kinh nghiệm tâm linh quý báu ấy mà tôi xác tín hơn vào hoạt động và các đặc sủng của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh, chẳng những ở giai đoạn đầu mà còn ở thời đại của chúng ta ngày nay. Cũng nhờ kinh nghiệm tâm linh quý báu ấy mà những bài Sách Thánh hôm nay trở thành sống động, gần gũi hơn đối với tôi.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Cv 2, 1-11: Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.

1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai Cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!"

(2) Bài đọc 2: 1 Cr 12,3b-7.12-13: Chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể.

3b Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

(3) Bài Tin Mừng: Ga 20,19-23: Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Cv 2, 1-11) là đoạn Sách Tông Đồ Công Vụ mô tả biến cố trọng đại xẩy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần năm 30 sau Công Nguyên: Thánh Thần Thiên Chúa (cũng là Thánh Thần của Chúa Ki-tô) xuống trên các Tông Đồ là trụ cột của cộng đoàn Ki-tô hữu. Hiện tượng khả giác có thể kiểm tra được là hình lưỡi lửa đậu xuống trên các Tông Đồ. Nhưng hiện tượng có sức lôi cuốn và thuyết phục mọi người là việc các Tông Đồ nói các thứ tiếng địa phương khác nhau để làm chứng về Chúa Giê-su Ki-tô Đấng đã chết và phục sinh để cứu chuộc nhân loại.

Trong đoạn sách Cv 2,1-11 trên, chúng ta thấy rõ sự hiện diện và hành động diệu kỳ của Chúa Thánh Thần trong các tâm hồn và trong cộng đoàn môn đệ Chúa Ki-tô. Nhờ đó, chúng ta vững tin hơn vào lời hứa cũng là quà tặng của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh: “Thầy sẽ xin Cha ban Thánh Thần cho anh em” và “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!"

(2) Bài đọc 2 (1 Cr 12 3b-7.12-13) là những lời của Thánh Phao-lô nói về tầm quan trọng của Thần Khí cũng như về các ơn hay đặc sủng mà Thần Khí ấy ban cho các tín hữu để họ làm nên một cộng đoàn, một thân thể hiệp nhất, yêu thương và làm chứng cho “tính duy nhất” của Ki-tô giáo: một Thiên Chúa, một Thánh Thần, một phép rửa, một nìềm tin, một sứ vụ, một niềm hy vọng, một ơn cứu độ!

Trong đoạn Thư 1 Cr 12,3b-7.12-13 trên, chúng ta thấy Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất và của mọi hoạt động của người và cộng đoàn Ki-tô hữu.

(3) Bài Tin Mừng (Ga 20,19-23) là tường thuật về cuộc hiện ra của Chúa Ki-tô Phục Sinh. Chỉ trong một ít câu mà chứa đụng cả một nội dung vô cùng phong phú gồm toàn những điều cực kỳ quan trọng: (a) Chúa Giê-su Phục Sinh chúc và ban bình an cho các Tông Đồ; (b) Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh cho các Tông Đồ xem các dấu đinh trên thân thể Người; (c) Chúa Giê-su Phục Sinh khẳng định lại sứ mạng mà Chúa Cha đã giao cho Người mà nay Người giao lại cho các Tông Đồ; (d) Chúa Giê-su Phục Sinh ban Thánh Thần cho các Tông Đồ: “Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”; (đ) Chúa Giê-su Phục Sinh ban quyền tha tội cho các Tông Đồ.

Qua Bài Phúc Âm Ga 20,19-23 chúng ta thấy rõ tấm lòng yêu thương và quan phòng của Chúa Giê-su Phục Sinh đối với các môn đệ của Người. Chúng ta cũng thấy được Chúa Giê-su Phục Sinh tin tưởng vào các Tông Đồ như thế nào. Nói một cách khác, chúng ta khám phá ra kế hoạch hậu Phục Sinh của Thiên Chúa: Từ nay trở đi công trình cứu chuộc nhân loại được Thiên Chúa thực hiện qua/trong Thánh Thần và Hội Thánh Tông Truyền!

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tìm thấy trong câu này của Phúc âm Gio-an: "Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!"

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Chúa Thánh Thần đã xuống trên các Tông Đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Chúa Thánh Thần đã xuống trên mỗi người Ki-tô hữu trong ngày Lễ Rửa Tội và Thêm Sức. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn luôn đến với các tâm hồn biết khát khao, chờ đón và cầu khẩn Ngài. Để đón nhận được Thánh Thần mà Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh ban cho, có lẽ tôi phải làm những việc sau đây:

  • Tôi phải hết lòng mong đợi và mở lòng mở trí, sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện và tác động của Thánh Thần Thiên Chúa trong tâm hồn và cuộc sống của tôi.
  • Tôi phải chuyên chăm và thiết tha cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần hiện xuống và hoạt động trong tâm hồn và cuộc sống của tôi.
  • Tôi phải trân trọng và thực hiện những soi sáng hay tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống thường ngày, nhất là trong những giờ phút cầu nguyện, tĩnh tâm, học hỏi và suy niệm Thánh Kinh và phục vụ tha nhân.
  • Tôi phải trân trọng những ân ban hay đặc sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban cho tôi và đem những ơn ấy ra phục vụ cộng đoàn, xây dựng sự hiệp thông, tình hiệp nhất, sự liên đới và san sẻ giữa anh chị em đồng đạo và đồng loại.

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.

1. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ và các tín hữu đầu tiên. Chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và các Linh Mục và mọi tín hữu để tất cả chúng con được tràn đầy hồng ân và sức mạnh của Chúa trong khi thi hành sứ vụ mà Chúa Ki-tô giao cho chúng con! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa Thánh Thần đã biến đổi mạnh mẽ các Tông Đồ và các tín hữu đầu tiên. Chúng con nài xin Chúa cũng biến đổi chúng con, nhất là các vị lãnh đạo Hội Thánh, để chúng con làm chứng cho tình yêu và quyền năng của Chúa bằng sức mạnh của chính Chúa Thánh Thần! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa đã ban cho nhiều người Do Thái và dân ngoại, ơn được nghe lời rao giảng của các Tông Đồ bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Chúng con nài xin Chúa ban cho hết mọi Ki-tô hữu, nhất là cho các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Tông Đồ giáo dân Việt Nam biết nói Lời Chúa bằng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam để đồng bào chúng con được nghe và đón nhận Tin Mừng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em…. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!”
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì qua Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã sai chúng con đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và muốn chúng con nhận Thánh Thần của Chúa. Chúng con nài xin Chúa đổ tràn Thánh Thần của Chúa trên chúng con để chúng con đến với mọi người và giúp mọi người nhận ra Chúa là Thiên Chúa duy nhất .

5. “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung”.
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì qua Thánh Thần, Chúa xây dựng một Hội Thánh hiệp nhất, yêu thương và truyền giáo. Chúng con nài xin Chúa ban ơn hiệp nhất cho Hội Thánh ở Việt Nam, cho các giáo phận, các giáo xứ, các dòng tu, các đoàn thể ... để mọi thành phần trong Hội Thánh đồng tâm nhất trí với nhau trong việc làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh, giữa một xã hội đang bị lôi cuốn mạnh mẽ bởi tiền bạc, danh vọng, quyền lực và lối sống buông thả.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn 16.05.2007

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)