Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh Năm C
 
 

 

VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA


I. Dẫn vào Phụng vụ

Lễ Giáng Sinh và Lễ Hiển Linh đều là những biến cố tỏ bày VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA. Trước hết là với dân riêng Ít-ra-en. Kế đến là với các dân tộc khác mà chúng ta thường gọi là dân ngoại. Thật ra thì không có dân tộc nào là ở ngoài Lòng Yêu Thương bao la và vĩnh cửu của Thiên Chúa cả. Còn nếu chúng ta muốn phân biệt “kẻ trong”/“người ngoài” thì chúng ta đừng quên rằng “người ngoài” đáng kể hơn “kẻ trong”. Đó chính là ý nghĩa Lễ Hiển Linh hôm nay. Các bài đọc Thánh Kinh sẽ giúp chúng ta thấy rõ điều ấy.

II. Lắng nghe & Tìm hiểu Lời Chúa trong ba bài Thánh kinh

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh:

Bài đọc I: Is 60, 1- 6: Vẻ huy hoàng của Giê-ru-sa-lem.

1 Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi. 2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. 3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. 4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. 5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. 6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.

Bài đọc 2: Ep 3, 2- 3a. 5-6: Thánh Phao-lô là người phục vụ mầu nhiệm Đức Ki-tô.

2 Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3 Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

Bài Tin Mừng: Mt 2, 1-12: Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giê-su Hài Nhi.

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình
.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?

Bài đọc 1 (Is 60,1-6) là những lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a nói về cảnh huy hoàng của thành Giê-ru-sa-lem trong ngày “thần hiện” (Epiphania) tức ngày Thiên Chúa tỏ mình ra. Cảnh huy hoàng phải được hiểu theo nghĩa tôn giáo và tâm linh nên chỉ bằng cái nhìn đức tin, chúng ta mới cảm nhận được vẻ huy hoàng ấy.

Trong đoạn Is 60,1-6 trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương Dân riêng của Người như thế nào khi Người có cả một kế hoạch tuyệt vời từ đời đời để biến Giê-ru-sa-lem thành trung tâm của cuộc tập họp của các dân, các nước trong vui mừng hân hoan không sao tả hết. Thành Giê-ru-sa-lem tượng trưng cho Dân Chúa (là Ít-ra-en cũ và mới) và cho từng tâm hồn, từng cộng đoàn tôn thờ Thiên Chúa.

Bài đọc 2 Bài đọc 2 (Ep 3,2-3a.5-6) là những dòng viết tuyệt vời của Thánh Phao-lô Tông đồ, về kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa là mạc khải từng bước Chương Trình Cứu Độ của Người.

Qua đoạn thư Ep 3, 2-3a.5-6 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa có Tình Yêu bao la và là Đấng Quan Phòng kỳ diệu. Thiên Chúa biết con người có nhiều giới hạn về không gian, thời gian, về trình độ văn hóa và tâm linh, nên Ngài tỏ mình ra cách tiệm tiến và có tiến trình đàng hòang cho phù hợp với trình độ tiếp nhận của con người.

Bài Tin Mừng (Mt 2, 1-12) là tường thuật về một biến cố “rất quan trọng” đã xẩy ra trong những ngày đầu đời của Chúa Giê-su. Biến cố này có thể nói là trọng tâm và là cùng đích của Mầu Nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa mạc khải mình cho dân ngoại.

Thật vậy, qua đoạn Phúc Âm Mt 2,1-12 này, Thiên Chúa là Chúa không chỉ của riêng dân tộc Do Thái mà của hết mọi dân tộc trên mặt địa cầu này. Các nhà chiêm tinh Phương Đông được mạc khải và nhìn nhận Hài Nhi Giê-su chẳng những là Vua dân Do Thái mà còn là Vua của mọi dân tộc khác trên trái đất này.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay có ba phần: phần thứ nhất là giáo lý, hai phần sau là thực hành:

Phần thứ nhất: Vua Dân Do Thái cũng là Vua các Dân Ngoại (tức Vua muôn dân) đã sinh ra tại Bê-lem. Đó là Hài Nhi Giê-su con Bà Ma-ri-a. Ngài xuất hiện trong thân phận trẻ thơ, yếu ớt, mỏng manh, vô hại. Thế mà Ngài lại bị người đời (là quyền lực trần gian) tìm cách giết hại. Ngay từ những ngày đầu tiên đời sống trần thế, Chúa Giê-su đã bị kết án và mãi sau này bản án ấy mới được gắn trên đầu Ngài khi Ngài bị treo trên Thập Giá: “Giê-su Vua Dân Do Thái” (Mt 27,37).

Phần thứ hai: Thiên Chúa mời gọi hết mọi người tìm đến với Giê-su và nhìn nhận thờ lạy Ngài là Con Thiên Chúa và dâng tiến lễ vật quý giá nhất cho Ngài như các nhà chiêm tinh Phương Đông. Điều quan trọng là mỗi người nhận ra những ngôi sao dẫn đường của riêng mình. Đó có thể là một con người, một cuốn sách, một cuốn phim, một biến cố, một lời nói….

Phần thứ ba: Thiên Chúa đã dùng những ngôi sao lạ để dẫn đường các nhà chiêm tinh Phương Đông tìm kiếm Chúa Giê-su. Thiên Chúa cũng dùng mỗi người chúng ta làm đèn sáng, làm ngôi sao, làm cột chỉ đường cho người khác tìm đến Chúa.

III. Sống Lời Chúa hôm nay

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi “kiểm điểm” mình xem:

  • Tôi đã tìm kiếm, nhìn nhận và suy phục Chúa Giê-su Cứu Thế như thế nào? (Tìm kiếm, nhìn nhận và suy phục không phải chỉ một lần mà là nhiều lần và liên tục trong cuộc sống của tôi).
  • Tôi đã nhậy cảm như thế nào với các “tín hiệu” mà Chúa gửi cho tôi, để tôi nhận ra Dung Mạo, Tấm Lòng và Thánh Ý của Chúa mà yêu mến và thi hành?
  • Tôi đã ý thức như thế nào về việc Thiên Chúa dùng tôi như các dấu hiệu hay các bảng chỉ đường, để giúp người khác tìm kiếm, nhìn nhận và tôn thờ Thiên Chúa?

IV. Cầu nguyện (có thể dùng làm Lời nguyện Giáo dân)

1. Lạy Thiên Chúa là Đấng cao sang và từ nhân, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa đã ban Chúa Giê-su, Con Một Yêu Dấu, cho nhân loại, cho chúng con và cho Hội Thánh. Xin Chúa ban cho hết mọi người ơn nhận ra, tiếp rước và suy phục Chúa Giê-su làm Vua của mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể làm người và sinh ra ở Bê-lem, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa đã đến trần gian và tỏ mình cho các nhà chiêm tinh Phương Đông tượng trưng cho các dân tộc trên mặt địa cầu. Xin Chúa tỏ mình ra với hàng tỷ con người đang khát khao tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể làm người và sinh ra ở Bê-lem, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng các vì sao mà dẫn đường cho các nhà chiêm tinh Phương Đông đến tận Bê-lem để gặp được Chúa. Xin Chúa hãy dùng mọi phương thế Chúa có trong tay quyền năng của Chúa để vạch lối chỉ đường cho bao người còn đang tìm kiếm Chúa trong tối tăm lầm lạc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa và là Đấng soi sáng dẫn đường cho các tâm hồn. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa và xin Chúa dùng chúng con làm tín hiệu, đèn sáng và bảng chỉ đường cho những người sống chung quanh chúng con, để họ tìm về với Thiên Chúa là Chúa của muôn dân, muôn người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 24.12.2006

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)