Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C
 
 

 

BIẾT VÀ YÊU CHÚA

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong sứ điệp Mùa Chay năm nay, Đức đương kim Giáo Hoàng yêu cầu các Ki-tô hữu dấn thân vào việc thông truyền Tình Yêu của Thiên Chúa cho thế giới:

“Lời đáp lại mà Chúa mong muốn ở chúng ta trước hết là đón nhận Tình Yêu của Chúa và để Chúa lôi kéo chúng ta lại với Người. Tuy nhien, đón nhận Tình Yêu của Chúa, vẫn không đủ. Cần phải sống phù hợp với Tình Yêu ấy và rồi dấn thân vào việc truyền thông Tình Yêu ấy cho những người khác”.

Cũng trong tinh thần ấy, Mẹ Tê-rê-xa khẳng định: “Con người đói khát Thiên Chúa. Con người khao khát tình yêu. Chúng ta có ý thức về chuyện ấy không? Chúng ta có biết điều ấy không? Chúng ta có nhìn thấy điều ấy không? Rất nhiều khi chúng ta nhìn mà không thấy. Chúng ta cần mở mắt ra mà thấy điều ấy!”

Những lời vàng ngọc trên của Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI và của Mẹ Tê-rê-xa rất khớp với ý nghĩa của các bài Thánh Kinh Chúa Nhật V Mùa Chay này. Để thực hiện được những điều ấy, tiên vàn chúng ta phải biết Chúa. Biết Chúa không phải là biết lý thuyết hay biết bằng cái đầu mà là biết bằng cả con tim và cuộc sống. Biết Chúa để yêu Chúa (vô tri bất mộ), biết Chúa nhiều hơn để yêu Chúa nhiều hơn. Đó là tất cả ý nghĩa và mục đích của đời người Ki-tô hữu nói chung và của Mùa Chay Thánh nói riêng!

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Is 43, 16-21: Này Ta sắp làm một việc mới, Ta sẽ cho dân Ta được giải thoát.

16 Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, 17 Đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng: - tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. 18 Người phán như sau: "Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. 19 Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. 20 Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta; vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển chọn được giải khát. 21 Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.

(2) Bài đọc 2: Pl 3,8-14: Vì Đức Ki-tô tôi đành mất hết, để được nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người.

8 Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô 9 và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-sê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin. 10 Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, 11 với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. 12 Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.

(3) Bài Tin Mừng: Ga 8,1-11: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném đi.

1 Khi ấy Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. 2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? " 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? " 11 Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Is 43, 16-21) là một đoạn văn rất độc đáo của ngôn sứ I-sai-a. Độc đáo ở chỗ Chúa muốn lôi kéo sự chú ý, sự quan tâm của dân Ít-ra-en không phải về những chuyện đã xẩy ra trong quá khứ - mặc dầu những việc Chúa làm cho dân trong quá khứ là rất nhiều và rất kỳ diệu – mà là về tương lai, về nhữg gì Chúa sẽ làm cho Ít-ra-en: “Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Ta sẽ cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển chọn được giải khát. Ta đã gầy dựng cho Ta dân này”.

Trong đoạn sách Is 43,16-21 trên chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng có lòng yêu thương bao la là dường nào. Chúa làm cho dân những điều kỳ diệu trong quá khứ và nhất là trong tương lai, không phải vì Ít-ra-en xứng đáng hay biết ơn (thật ra Ít-ra-en nổi tiếng là vong ân bạc nghĩa) mà chỉ vì Chúa yêu thương Ít-ra-en mà thôi.

Câu hỏi đặt ra ở đây là mỗi người chúng ta có tìm thấy hình bóng mình trong dân Ít-ra-en không?

(2) Bài đọc 2 (Pl 3,8-14) phải được kể là một trong những đoạn thư hay nhất của Thánh Phao-lô Tông Đồ, trong đó, Thánh Phao-lô cho thấy: đối với ngài Chúa Giê-su là Ai và quan trọng như thế nào (Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người) và tất cả ao ước, khát vọng của Thánh Phao-lô là gì? (Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước). Sở dĩ được như thế là vì Thánh Phao-lô đã cảm nghiệm sâu xa Tình Yêu của Chúa Giê-su, đã sống gắn bó mật thiết với Chúa Giê-su ở một mức độ rất cao, rất sâu, đã trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su”.

Trong đoạn 2 Cr 5,17-21 trên, chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng làm cho kẻ tin yêu Chúa được nên công chính, Chúa Giê-su là Đấng quyền năng đã phục sinh từ cõi chết; là Đấng mời chúng ta cảm nghiệm Tình Yêu của Người và là Đấng muốn chiếm đoạt mỗi chúng ta để chúng ta nên “đồng hình đồng dạng với Người.”

Câu hỏi đặt ra ở đây là mỗi người chúng ta có thể nói được như Thánh Phao-lô không?

(3) Bài Tin Mừng (Ga 8,1-11) là một trong những tường thuật vừa có tính hiện sinh vừa mang tính siêu việt của Phúc Âm Gio-an. Có tính hiện sinh vì câu truyện là một phần của cuộc sống con người thời xưa cũng như thời nay, khi cho thấy không chỉ người phụ nữ ngoại tình là tội nhân, mà tất cả những người khác (những người kết án chị, những người muốn thử, muốn ám hại Chúa) cũng đều là tội nhân. Có tính siêu việt vì câu truyện được kết thúc bằng một thái độ và tấm lòng siêu-trần-gian của Chúa Giê-su: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"

Qua Bài Phúc Âm Ga 8,1-11, chúng ta có dịp làm quen, kết thân với Chúa Giê-su thêm một mức nữa, đi sâu thêm một chút nữa vào lòng Người và hiểu ở một mức độ cao hơn nữa sứ mạng cứu chuộc của Người: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Mt 9,13).

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tóm tắt trong câu nói và dòng viết của Thánh Phao-lô Tông Đồ: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người”.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi nên bắt chước cách kiểm điểm và chia sẻ về Hiểu Đạo, Mộ Đạo và Hành Đạo của Phong Trào Cursillo. Câu hỏi giúp xét mình là: trong ngày hôm nay, trong tuần lễ này, trong tháng vừa qua, tôi đã làm gì:

  • để biết Chúa Giê-su Ki-tô hơn (biết không chỉ bằng cái đầu mà bằng cả trái tim và cuộc sống)?
  • để yêu Chúa Giê-su Ki-tô hơn?
  • để giúp người khác biết và yêu Chúa Giê-su Ki-tô hơn?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã thực hiện lời Chúa nói qua miệng ngôn sứ I-sai-a: “Này Ta sắp làm một việc mới…, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn…, cho dân Ta tuyển chọn được giải khát…” Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa về những Kỳ Công và Ơn Lành mà Chúa đã ban cho nhân loại nói chung và Hội Thánh nói riêng. Xin Chúa hãy đến và tỏ mình ra cho những tâm hồn khao khát và tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Chúa Giê-su là Đấng mà các Thánh Nam Nữ đã biết và yêu mến một cách đặc biệt đến độ có thể nói như Thánh Phao-lô: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người” Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa về ơn-tỏ-mình-ra mà Chúa đã ban cho Thánh Phao-lô và các bạn hữu của Chúa. Xin Chúa hãy tỏ mình ra hơn nữa với chúng con để chúng con biết và yêu mến Chúa một cách sâu đậm và quyết liệt. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Lạy Chúa Giê-su là Đấng Cứu Chuộc muôn dân, muôn người, Chúa đã không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa đã tế nhị cứu sống người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình và đã dịu dàng nói với người ấy: "Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!" Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa về ơn thứ tha mà Chúa đã ban cho người phụ nữ và các tội nhân sám hối. Xin Chúa thứ tha mọi yếu đuối, thiếu sót và tội lỗi mà chúng con đã phạm đến Chúa và anh chị em chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Lạy Chúa Giê-su là Quà Tặng Tuyệt Vời của Thiên Chúa Cha, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa về lời nhắc nhở chí lý của Thánh Giê-rô-ni-mô linh mục tiến sĩ Hội Thánh: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô”. Chúng con quyết tâm siêng năng học hỏi, tìm hiểu, yêu mến và thực thi Lời Chúa trong đời sống của chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho quyết tâm này và giúp chúng con thực hiện lời cam kết. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 11.03.2007


 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)