Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C
 
 

 

Người sẽ làm Phép Rửa
TRONG THÁNH THẦN VÀ LỬA


I. Dẫn vào Phụng vụ

Có lẽ các giáo xứ Việt Nam đang bận rộn với hai công việc: một là tổ chức các Ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng nhằm giúp giáo dân chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Giáng Sinh; hai là thực hiện một số việc như tập hát và tập hoạt cảnh Giáng Sinh, trang trí nhà thờ, cắt biểu ngữ, chuẩn bị làm hang đá… để cho việc tổ chức Lễ Giáng Sinh được long trọng và sốt sáng.

Những việc làm ấy đều tốt lành thánh thiện đáng và cần được thực hiện. Nhưng chúng ta đừng quên điều quan trọng nhất của thời kỳ chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh: Đó là nhận thức Chúa mà chúng ta đang chuẩn bị đón mừng là Ai? Người đến trần gian để làm gì?

Thánh Gio-an Tiền Hô nhắc chúng ta trong bài Phúc Âm hôm nay: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."

Biết Chúa Giêsu như thế, chúng ta sẽ biết cách chuẩn bị và đón rước Chúa như thế nào cho thích hợp.

II. Lắng nghe & Tìm hiểu Lời Chúa trong ba bài Thánh kinh

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh:

Bài đọc Xp 3,14-18: Thánh vịnh mời gọi Xi-on vui mừng

14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. 15 Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. 16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem: "Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời." 17 ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng 18 như trong ngày lễ hội. Những kẻ tản lạc được hồi hương Ta đã cất khỏi ngươi tai họa khiến ngươi không còn phải ô nhục nữa.

Bài đọc 2: Pl 4,4-7: Lời khuyên cuối cùng

4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.

Bài Tin Mừng: Lc 3,10-18: Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" 11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? " 13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." 14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình."

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi." 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?

Bài đọc 1 (Xp 3,14-18) là những lời kêu mời dân chúng Ít-ra-en hãy reo hò mừng vui vì Thiên Chúa đang ngự giữa họ là Đấng cứu tinh quyền năng và yêu thương; Người sẽ thay đổi hiện tại và tương lai khiến cuộc sống của họ tràn đầy niềm vui.

Trong đoạn Sách Xô-phô-ni-a 3,14-18 trên, chúng ta khám phá ra gương mặt và tấm lòng đầy yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa đối với nhà Ít-ra-en và thành thánh Giê-ru-sa-lem. Người sẽ biến đổi mọi hoàn cảnh để niềm vui thay thế cho nỗi sầu khổ, bình an thế chỗ cho lo âu, sợ sệt trong tâm hồn và cuộc sống của người tin theo Chúa.

Bài đọc 2 (Pl 4,4-7) là những lời khuyên nhủ thân thương của Thánh Phao-lô Tông đồ dành cho các tín hữu Phi-líp-phê. Thánh Phao-lô thúc giục họ hãy sống an vui, hiền hòa, quảng đại, tin tưởng và phó thác vì Thiên Chúa đã gần, khi Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, xuống thế làm người và chịu khổ hình vì mọi người.

Qua đoạn thư Philípphê 4, 4-7 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng thánh thiện, tinh tuyền, yêu thương, chăm lo cho con cái và nghe lời cầu xin của chúng ta; Người muốn chúng ta sống an bình, hoan lạc và tin tưởng phó thác. Chúng ta cũng nhận ra Chúa Giêsu là Đấng đang chờ đợi để gặp chúng ta.

Bài Tin Mừng (Lc 3,10-18) là tường thuật về những lời trao đổi và chỉ dẫn của Gio-an Tiền Hô với dân chúng. Ông thúc giục họ thay đổi cách sống để đón nhận Chúa Cứu Thế. Nhiều người xin ông chỉ bảo phải làm gì cụ thể để được Chúa thương. Ông Gio-an Bao-ti-xi-ta ân cần chỉ bảo từng người, và giới thiệu cho mọi người biết về Chúa Giê-su: Người cao trọng hơn Gio-an bội phận, Người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa; Người sẽ thanh lọc kẻ xấu người tốt.

Qua đoạn Phúc Âm Luca 3, 10-18 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng muốn cứu độ tất cả mọi người; Chúa Giêsu là Đấng cao trọng vô cùng và là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa; Người cũng là Đấng sẽ thanh lọc kẻ xấu người tốt khi Người đến trong thế gian này.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: Chúa Cứu Thế là Đấng cao trọng vô cùng; Người sẽ thanh lọc kể xấu người tốt; Người sẽ canh tân đổi mới bằng phép rửa trong Thánh Thần và lửa cho mọi người nên tinh tuyền.

III. Sống Lời Chúa hôm nay

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay,

Trước hết chúng ta hãy tự hỏi mình như những người Do Thái xưa đã hỏi ông Gio-an Tiền Hô: “Chúng tôi phải làm gì đây?”

Kế tiếp chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi sáng, mở lòng, mở trí, mở mắt tâm linh cho chúng ta nhìn thấu suốt con người của mình mà thấy được những “ngóc ngách” nào trong tâm hồn và đời sống của chúng ta cần được Chúa Giê-su Ki-tô rửa trong Thánh Thần và trong lửa.

Trong tâm hồn của chúng ta, có thể có những “ngóc ngách” cần được thanh tẩy, như lòng kiêu căng, cứng tin, ganh tỵ, hận thù, thờ thần nào khác không phải là Thiên Chúa.

Trong đời sống của chúng ta, có thể có những “ngóc ngách” cần được thanh tẩy, như đam mê sắc dục, rượu chè, cờ bạc, tiền tài, danh vọng, chức quyền hay lối sống giả hình, nhỏ nhen, ích kỷ, thờ ơ trước nỗi khổ của người chung quanh hoặc hẹp hòi trong chia sẻ (tài năng, tấm lòng, thời gian, tiền của) với người hay cộng đồng cần đến sự giúp đỡ và đóng góp của chúng ta.

Sau cùng chúng ta tha thiết nài xin Chúa Giê-su Ki-tô dùng Máu Châu Báu, Thánh Thần và lửa để rửa sạch những “ngóc ngách” tối tăm, bụi bậm ấy trong tâm hồn và đời sống của chúng ta.

IV. Cầu nguyện (có thể dùng làm Lời nguyện Giáo dân)

1. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, Chúa đã trung tín trong lời hứa với Ít-ra-en mà sai Con Một Người đến trần gian, để đổi mới tất cả và đổ tràn niềm vui trong các tâm hồn. Chúng con xin dâng lời chúc tụng, ngọi khen và cảm tạ về món quà mà Chúa ban tặng cho trần gian. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con.

2. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã đến trần gian là một hài nhi yếu ớt, lệ thuộc; nhưng đồng thời Chúa lại là Đấng cao trọng hơn các ngôn sứ, tư tế, vương đế của thời Cựu Uớc, hơn các quốc trưởng, nữ hoàng, tổng thống, thủ tướng của các quốc gia thời nay.

Lạy Chúa chúng con xin đón rước Chúa vào tâm hồn và đời sống chúng con để Chúa làm Vua, làm Chúa ngự trị trong tâm hồn và đời sống của chúng con. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con.

3. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã đến trần gian để đem bình an và hoan lạc cho người thành tâm thiện chí; nhưng đồng thời Chúa cũng đem Thánh Thần và lửa để rửa sạch và thiêu hủy những gì là tội lội, nhuốc nhơ, thế gian, trần tục trong tâm hồn và đời sống con người.

Lạy Chúa chúng con xin đón rước Chúa vào tâm hồn và đời sống chúng con để Chúa rửa sạch mọi ngóc ngách tối tăm, bụi bậm của tâm hồn và đời sống chúng con, bằng Thánh Thần và bằng Lửa. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con.

4. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã đến trần gian để cứu độ hết mọi sinh linh; nhưng đồng thời Chúa cũng đến để thanh lọc kẻ xấu người tốt trong trần gian.

Lạy Chúa chúng con xin đón rước Chúa vào tâm hồn và đời sống chúng con, để Chúa biến đổi chúng con thành những con người mới, tốt lành thánh thiện thật sự trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con.

5. Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa, sứ mạng của Chúa là thanh tẩy và thiêu đốt tất cả những gì là không thánh thiện trong tâm hồn và đời sống con người.

Lạy Chúa chúng con xin đón rước Chúa vào tâm hồn và đời sống chúng con, để Chúa rửa sạch và đốt cháy mọi tế bào, mọi thớ thịt của trái tim chúng con, để Chúa canh tân đổi mới hoàn toàn đời sống chúng con. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Seattle (WA/USA) ngày 03.12.2006

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)