Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C
 
 

 

Nhận diện Chúa Giêsu
ĐỂ ĐÓN RƯỚC NGƯỜI


I. Dẫn vào Phụng vụ

Trong đời sống có nhiều cơ hội mà chúng ta không nắm bắt được, vì không biết đó là cơ hội của mình. Cũng thế, có nhiều người đi qua hay đi bên cạnh cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không gặp được vì không biết họ là ai nên không trân trọng đón rước họ.

Có thể Chúa Giê-su là một người đi qua, thậm chí đã đến trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta vẫn không nhận ra Người. Vậy thì “nhận diện” được Chúa Giê-su là việc hết sức quan trọng. Và để có thể “nhận diện” được Chúa thì chúng ta cần có Thánh Kinh và Thánh Thần hướng dẫn và giúp sức. Điều này được khẳng định trong các Bài Sách Thánh hôm nay. Chúng ta hãy đọc kỹ và nghiền ngẫm … để rút ra bài học chẳng những cho Mùa Vọng năm nay mà còn cho cả cuộc đời của chúng ta nữa.

II. Lắng nghe & Tìm hiểu Lời Chúa trong ba bài Thánh kinh

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh:

Bài đọc I: Mk 5,1-4: Vai trò của Bê-lem

1Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. 2 Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. 3 Người sẽ dựa vào quyền lực ĐỨC CHÚA, vào uy danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Người sẽ chiến thắng Át-sua 4 Chính Người sẽ đem lại hòa bình. Khi Át-sua xâm nhập xứ sở và giày đạp đất nước chúng ta, chúng ta sẽ đặt bảy mục tử và tám thủ lãnh chống lại chúng.

Bài đọc 2: Dt 10,5-10: Hy lễ theo luật cũ thì vô hiệu

5Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

8Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

Bài Tin Mừng: Lc 1,39-45: Bà Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em".

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?

Bài đọc 1 (Mk 5,1-4) là những lời loan báo của ngôn sứ Mi-kha (rao giảng vào khoảng năm 721 trước Công Nguyên) về sứ mạng trọng đại của Bê-lêm và của nhân vật sẽ xuất thân từ xứ sở nhỏ bé và vô danh này.

Trong đoạn Sách Mi-kha 5,1-4 trên, chúng ta khám phá ra dung mạo, uy quyền (có từ thời trước, từ thuở xa xưa; quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất; Người sẽ chiến thắng vua ngoại và sẽ đem lại hòa bình cho dân Chúa) và sứ mạng (thống lãnh và chăn dắt Ít-ra-en) của Vị Thiên Sai là Chúa Giê-su Ki-tô.

Bài đọc 2 (Dt 10,5-10) là những lời khẳng định của Thánh Phao-lô Tông đồ về lý do thâm sâu tại sao Chúa Giê-su đến trong trần gian. Đó là để thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha và dâng hiến mình làm của lễ đẹp lòng Chúa Cha, thay thế các lễ tế và lễ vật của Cựu Ước.

Qua đoạn thư Do Thái 10, 5-10 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng vô hình, siêu việt, chẳng ưa thích gì những lễ tế vật chất như máu thịt chiên bò xúc vật. Lễ dâng đẹp lòng Người là tấm lòng của con người, là việc thực hiện thánh ý của Người là cứu độ muôn dân, muôn họ.

Bài Tin Mừng (Lc 1,39-45) là tường thuật về cuộc viếng thăm người chị họ (là bà Ê-li-sa-bét) của Đức Ma-ri-a. Nói bằng ngôn ngữ bình dân Việt Nam thì là đây đúng là cảnh “bà bầu đi thăm bà bầu”. Bà bầu Ma-ri-a đang mang trong lòng cả một BÍ MẬT của Trời Đất (là Giê-su Cứu Chúa) đến thăm bà bầu Ê-li-sa-bét đang mang trong lòng một ngôn sứ vĩ đại của lịch sử Cứu Độ (là Gio-an Tiền Hô). Hai bà bầu gặp nhau cũng là hai con trẻ gặp nhau. Thật diệu kỳ! Bà Ê-li-sa-bét vừa ca ngợi người em họ Ma-ri-a của mình, vừa chúc tụng Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của muôn dân.

Qua đoạn Phúc Âm Lu-ca 1, 39-45 trên, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng và Mạc Khải tuyệt diệu. Chúa quan phòng để hai người mẹ và hai người con gặp nhau chẳng bao lâu trước ngày Gio-an và Giê-su chào đời. Chúa tự mạc khải qua cảm nghiệm tâm linh và lời công bố đầy Thần Khí và bất ngờ của Bà Ê-li-sa-bét.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là:

(a) Chúa Giê-su là Đấng

  • sinh ra ở Bê-lem (là một địa danh khiêm tốn và vô danh),
  • sinh ra bởi Đức Ma-ri-a, một thiếu nữ đơn sơ, giản dị, nhưng thánh thiện tuyệt vời (vô nhiễm nguyên tội) của Ít-ra-en và của cả nhân loại,
  • được ngôn sứ Gio-an Bao-ti-xi-ta, con ông bà Gia-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét, dọn dường bằng lời rao giảng và bằng phép rửa kêu gọi sám hối.

(b) Chúa Giê-su đến để thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha là cứu chuộc, hướng dẫn và chăn dắt (hay chăm lo) hết mọi người, mọi dân.

(c) Chúa Giê-su có sứ mạng hòa giải con người với Thiên Chúa bằng của lễ toàn thiêu mà Ngài dâng lên Thiên Chúa là chính mình Ngài trên thập giá. Một khi con người được hòa giải với Thiên Chúa rồi thì con người sẽ được hưởng hòa bình và thịnh vượng. Vì thế Chúa Giê-su là Vua Hòa Bình.

III. Sống Lời Chúa hôm nay

Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là chúng ta “nhận diện” được Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến trần gian để thực hiện Thánh Ý của Cha. Người là Chúa Cứu Thế, là Vua Hòa Bình, là Lãnh Đạo của toàn Dân Chúa. Chúng ta cần biết nhận ra Người ở những nơi Người hiện diện:

  • Trước hết là trong Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa, là lịch sử Cứu Độ của Thiên Chúa: “Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Giê-su” (Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh).
  • Và trong Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu, là Lễ Dâng đẹp lòng Thiên Chúa hơn mọi lễ dâng khác của Cựu Ước và của loài người.
  • Kế tiếp là trong Cộng Đoàn, là Gia Đình của Chúa: “Hễ ở đâu có hai, ba người tụ họp vì Danh Thày thì Thày có mặt ở đó.”
  • Và trong những con người chúng ta gặp hằng ngày, nhất là những người bé mọn, nghèo hèn vì mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, đều là anh chị em của Chúa Ki-tô: “Ai làm việc ấy (hay không làm việc ấy) cho một trong những người bé mọn đây là làm (hay không làm) cho chính Ta” (xem Mt 25).
  • 3.5 Sau cùng là trong các biến cố cuộc đời, vì mỗi sự việc xẩy ra đều do Chúa cho phép và đều mang theo một lời nhắn, một sứ điệp cho chúng ta.

IV. Cầu nguyện (có thể dùng làm Lời nguyện Giáo dân)

1. Lạy Thiên Chúa Cha là Đấng tạo dựng vũ trụ muôn loài và điều hành lịch sử nhân loại, chúng con cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Chúa vì Chúa đã chọn Bê-lem là nơi “nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa” làm nơi sinh ra cho Đấng Cứu Thế và Chúa đã ban Chúa Giê-su Ki-tô, Con Chúa, cho chúng con. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con.

2. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã đến trần gian để thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha, chúng con cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Chúa vì Chúa đã làm đẹp lòng Chúa Cha và giải hòa chúng con với Thiên Chúa bằng lễ tế toàn thiêu là cuộc sống và cái chết của Chúa trên thập giá. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con.

3. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng đã “ngự xuống trên Trinh Nữ Ma-ri-a” chúng con cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng Chúa, vì nhờ có Chúa mà Đức Ma-ri-a đã thụ thai Con Một Thiên Chúa và vì Chúa đã luôn cùng sống và cùng hoạt động với Chúa Giê-su Ki-tô để cứu độ chúng con. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con.

4. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng đã tác động và soi sáng cho bà Ê-li-sa-bét để bà công bố Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ngôi Hai đang được Đức Ma-ri-a cưu mang trong long và vì Chúa luôn tác động và soi sáng các tâm hồn để mọi người nhận ra Ơn Huệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin nhận lời chúng con. Xin nhận lời chúng con. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Seattle (WA/USA) ngày 10.12.2006

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)