Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C
 
 

 

Ơn gọi và Sứ mạng
BÊN NGỌN LỬA HỒNG

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Hội Thánh lập ra Mùa Phục Sinh là để giúp các Ki-tô hữu đi sâu vào Mầu Nhiệm Chết & Phục Sinh của Chúa Ki-tô Con Một Thiên Chúa. Cũng có nghĩa là sống Mầu Nhiệm ấy trong hành trình đi theo Chúa Ki-tô Phục Sinh. Hành trình đi theo Chúa Ki-tô Phục Sinh của mỗi Ki-tô hữu có những nét riêng mà không người nào khác có được. Tiếc là nhiều người trong chúng ta không ý thức về điều đó, không biết trân trọng những nét riêng ấy. Vì thế mà nhiều cuộc sống Ki-tô hữu thiếu tính độc đáo, lan tỏa và lôi cuốn.

Qua bài Phúc Âm hôm nay, Hội Thánh muốn chúng ta khám phá nét đặc thù của ơn gọi và sứ mạng của Phê-rô Tông Đồ Trưởng. Có thể nói cuộc đời theo Chúa Giê-su của Phê-rô có hai kỷ niệm, một buồn một vui, gắn liền với đống lửa. Thật vậy Phê-rô đã chối Thày bên đống lửa (Ga 18,25). Phê-rô đã chuộc lại lỗi lầm của mình và nhận lại ơn gọi và sứ mạng cũng bên đống lửa (Ga 21,1-9).

Chúng ta hãy đành ít phút để tìm hiểu các bài Thánh Kinh và nhất là bài Phúc Âm để khám phá ra ơn gọi và sứ mạng của Phê-rô cũng là ơn gọi và sứ mạng của riêng mỗi người chúng ta.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Cv 5, 27-32.40b-41: Về những sự kiện đó, chúng tôi làm chứng cùng với Thánh Thần.

27 Bấy giờ các Tông Đồ bị điệu đến giữa Thượng Hội Đồng, vị thượng tế hỏi các ông rằng: 28 "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi!" 29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. 30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, 31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."

40 Bấy giờ họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. 41 Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su.

(2) Bài đọc 2: Kh 5,11-14: Con Chiên bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quí và uy quyền.

11 Tôi là Gio-an, tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. 12 Các vị lớn tiếng hô: "Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc." 13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: "Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!"

14 Bốn Con Vật thưa: "A-men." Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy.

(3) Bài Tin Mừng: Ga 21,1-19: Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá Người cũng làm như vậy.

1 Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. 3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa không." 6 Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói "Chúa đó! ", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! " 11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. 12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. 14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." 16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy." 17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Cv 5, 27b-32.40b-41) là đoạn Sách Tông Đồ Công Vụ miêu tả sự hăng say của các Tông Đồ trong việc làm chứng cho Chúa Ki-tô là Đấng đã chết và phục sinh để tha tội và cứu vớt nhân loại. Các ngài chỉ còn biết vâng lời Thiên Chúa, chỉ có một mối quan tâm là làm chứng cho Chúa Giê-su bất chấp mọi gian nan, thử thách, roi đòn và ngục tù. Trong lòng các ngài cháy bùng một ngọn lửa yêu mến không gì dập tắt được vì ngọn lửa ấy là do chính Chúa Thánh Thần đã đốt lên.

Trong đoạn sách Cv 5, 27b-32.40b-41 trên chúng ta thấy xuất hiện gương mặt hấp dẫn của Chúa Giê-su Chết và Phục Sinh. Người đã chiếm hữu tâm hồn các Tông Đồ, đã biến họ thành những chứng nhân trung kiên và nhiệt thành.

(2) Bài đọc 2 (Kh 5,11-14) là lời Thánh Gio-an Tông Đồ kể lại một thị kiến về Con Chiên Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chịu chết và đã được Chúa Cha tôn vinh.

Trong đoạn thư Kh 5,11-14 trên, chúng ta cũng thấy tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với các tín hữu đầu tiên. Nhưng ở đây Thiên Chúa Cha đáp ứng một nhu cầu rất quan trọng và thực tế của người tín hữu: Chúng ta biết vào cuối đời của Thánh Gio-an (cuối thế kỷ thứ nhất theo Công Nguyên) thì Hội Thánh ở nhiều nơi đang phải đương đầu với những cuộc bách hại từ các nhà cầm quyền tôn giáo và chính trị. Niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và vào giáo lý của Người cần được củng cố nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn. Thị kiến của Thánh Gio-an có ý nghĩa trấn an và củng cố các tâm hồn.

(3) Bài Tin Mừng (Ga 21,1-19) là tường thuật của Thánh Gio-an về lần hiện ra thứ ba của Chúa Giê-su Phục Sinh. Về lần hiện ra này khung cảnh và nội dung rất khác với hai lần trước. Khung cảnh là một không gian lộng gió (bờ hồ) với mẻ cá lạ và bữa ăn thân mật giữa Thầy và trò bên bếp than hồng. Nội dung là ơn gọi và sứ mạng của các Tông Đồ nói chung và của Tông Đồ Trưởng Phê-rô nói riêng. Bị hỏi những ba lần: “Anh có yêu Thầy hơn…. không?” Phê-rô chẳng vui chút nào nhưng ba lần xác định tình yêu tuyệt đối đối với Chúa Giê-su khiến Phê-rô được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi của một môn đệ phản (chối) Thầy và nhận lại sứ mạng chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Chúa.

Qua Bài Phúc Âm Ga 21,1-19 chúng ta không thấy tấm lòng yêu thương của Chúa Giê-su đối với các môn đệ nói chung và với Phê-rô nói riêng. Chẳng những Chúa Giê-su cho các ông thấy quyền năng của Người (mẻ cá lạ), mà Người còn thể hiện tấm lòng chăm lo chu đáo và tế nhị của Người (bữa ăn có bánh và cá nướng) đối với các ông. Riêng Phê-rô thì được làm hòa với Chúa và được giao sứ mạng Tông Đồ Trưởng mà Chúa đã dành cho ông ngay từ ngày đầu mới gặp.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là được tóm gọn trong một câu hỏi và hai câu ra lệnh của chính Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh:

Câu hỏi là: “Con có yêu mến Thầy hơn những anh chị em này không?” (Tình yêu dành cho Chúa là cốt yếu của mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa).

Hai câu ra lệnh là: “Hãy theo Ta!”“Hãy chăn chiên của Thầy!” (Đi theo Chúa và chăm sóc anh em là trong cùng một dòng chẩy, một là ơn gọi và một là sứ mạng).

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi xét mình dựa vào hai câu hỏi đơn sơ này:

  • Tôi có thật sự yêu Chúa không? Tôi có yêu Chúa hơn yêu các người khác, các thứ khác không?
  • Tôi có thật sự theo Chúa không? Tôi theo Chúa để đáp lại Tình Thương và Lời Mời của Chúa hay để được lợi ích vật chất và tinh thần?
  • Tôi có chăm lo cho tha nhân không? Tôi chăm lo như thế nào cho những người tôi có trách nhiệm (vợ/chồng/concái, giáo dân) và những người nghèo cần sự giúp đỡ của tôi?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin chân thật và vững bền. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn mạnh mẽ và kiên cường trong đức tin để chúng con được sống và được sống dồi dào! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã tôn vinh Con Một Chúa sau khi Người đã hoàn thành chương trình cứu độ của Chúa. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn mạnh mẽ và kiên cường trong sứ vụ mà Chúa đã giao phó cho chúng con, để chúng con hoàn thành sứ vụ ấy một cách tốt đẹp! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã ban cho Phê-rô và các Tông Đồ ơn gọi là đi theo Chúa Giê-su Ki-tô và trở thành môn đệ của Người. Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con ơn gọi Ki-tô hữu là đi theo Chúa Ki-tô, trở thành môn đệ của Chúa Ki-tô. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn trung kiên và quảng đại trên hành trình theo Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã ban cho Phê-rô và các Tông Đồ sứ mạng cao cả là phục vụ anh em đồng loại là chiên của Chúa. Chúa cũng mời gọi chúng con cùng với Chúa chăm lo cho tha nhân. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn biết quên mình phục vụ những người chúng con có trách nhiệm và những người nghèo cần đến chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 11.04.2007

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)