Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C
 
 

 

Chúa Chiên Lành
thì sống chết vì chiên


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Tôi nghĩ rằng nhiều người Công giáo và không Công giáo Việt Nam chẳng xa lạ gì với cha Phanxicô Trương Bủu Diệp và địa danh Tắc Sậy. Nhiều người lương giáo tìm đến với cha ở đây để cầu ơn, vì dân gian đồn thổi rằng cha Bủu Diệp “thiêng” lắm! Nhưng theo tôi thì điều quan trọng hơn mà cha Bửu Diệp - vị linh mục nhà quê, gốc xứ đạo Cồn Phước thuộc vùng sông nước Cửu Long - để lại cho hậu thế là tấm gương chết vì con chiên. Vì thế mà chúng ta có quyền nhắc đến cha Bủu Diệp trong phần “DẪN VÀO PHỤNG VỤ” của Chúa nhật IV Phục Sinh, được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành và được Hội Thánh dành riêng cho việc cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Hơn bao giờ hết, Hội Thánh đang gặp phải hai vấn đề khó khăn liên quan tới tình trạng thiếu ơn gọi linh mục tu sĩ một cách trầm trọng ở một số địa phương (quantity) và tình trạng đời sống tu trì sa sút về phẩm chất ở một số địa phương khác (quality).

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Cv 13, 14.43-52: Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.

14 Ngày ấy hai ông Phao-lô và Bác-na-ba rời Péc-ghê tiếp tục đi An-ti-ô-khi-a miền Pi-xi-đi-a. Ngày sa-bát, hai ông vào hội đường ngồi tham dự.

43 Tan buổi họp, có nhiều người Do Thái và nhiều người đạo theo, tức là những người tôn thờ Thiên Chúa, đi theo hai ông. Hai ông nói chuyện với họ và khuyên nhủ họ gắn bó với ơn Thiên Chúa. 44 Ngày sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. 45 Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. 46 Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: "Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. 47 Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất."

48 Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo. 49 Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. 50 Nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi ông Phao-lô và ông Ba-na-ba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. 51 Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô. 52 Còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần.

(2) Bài đọc 2: Kh 7,9.14b-17: Con Chiên sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh

9 Tôi là Gio-an, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 15 Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn. 16 Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. 17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ."

(3) Bài Tin Mừng: Ga 10,27-30: Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi.

27 Khi ấy Chúa Giê-su nói với người Do Thái rằng: chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Cv 13, 14.43-52) là đoạn Sách Tông Đồ Công Vụ miêu tả hoạt động tông đồ của Phao-lô và Bác-na-ba tại An-ti-ô-khi-a. Lúc đầu hai Tông Đồ rao giảng Tin Mừng cho cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Nhưng vì người Do Thái không muốn đón nhận lời rao giảng của các ngài, nên Thiên Chúa soi sáng cho các ngài hướng về dân ngoại…

Trong đoạn sách Cv 13, 14.43-52 trên chúng ta thấy tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa vượt trên ranh giới địa dư và chủng tộc. Ơn cứu độ là ơn phổ quát; tin mừng cứu độ là dành cho hết mọi người, mọi dân tộc. Ít-ra-en là dân riêng của Chúa, nhưng kế hoạch của Chúa là thiết lập một Ít-ra-en mới, quy tụ mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ, mọi sắc tộc. Các tông đồ Phao-lô và Bác-na-ba… là công cụ Chúa dùng để thiết lập Ít-ra-en mới này!

(2) Bài đọc 2 (Kh 7, 9.14b-17) là thị kiến của Tông Đồ Gio-an về các thành phần trong Vương Quốc của Thiên Chúa, gồm đủ mọi hạng người, mọi sắc dân, mọi chủng tộc, qui tụ xung quanh Con Chiên. Tất cả mọi thành phần ấy đã chứng thực lòng tin và tình yêu đối với Con Chiên là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết để cứu rỗi họ và đưa họ vào Vương Quốc của Thiên Chúa Tình Thương.

Trong đoạn thư Kh 7,9.14b-17 trên, chúng ta cũng thấy nổi bật hình ảnh của Chiên Thiên Chúa, Đấng đã hy sinh mạng sống để quy tụ nhân loại, sau khi đã thanh tẩy và thánh hóa mọi người, bằng máu và bằng ơn sủng.

(3) Bài Tin Mừng (Ga 10,27-30) là những lời của chính Chúa Giê-su nói về mối tương quan thân tình và gắn bó mật thiết giữa người và những người thuộc về Người. Trong Thánh Kinh hình ảnh người chăn chiên suốt đời tận tụy hy sinh vì đàn chiên là một hình ảnh rất đẹp, vừa gần gũi vừa sâu sắc ý nghĩa.

Qua Bài Phúc Âm Ga 10,27-30 chúng ta không thấy tấm lòng và hành động yêu thương của Chúa Giê-su Ki-tô dành cho những người đi theo Chúa. Quả Người là Chúa Chiên Lành và các tín hữu là chiên của Chúa.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tóm gọn trong hai vế:

  • Vế thứ nhấtmỗi người nỗ lực sống tư cách là chiên của Chúa để được Chúa chăm sóc phần hồn phần xác như lời Chúa đã dạy: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi."
  • Vế thứ haimỗi người cố gắng luyện tập cho có tấm lòng và cách thức chăn chiên của Chúa Giê-su Ki-tô, để chăm sóc những người mà Chúa giao cho chúng ta là vợ/chồng, cha mẹ/con cái/anh chị em, nhân viên/hội viên/giáo dân, người nghèo/ tàng tật/neo đơn...

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi xét mình trong hai khía cạnh sau:

  1. Tôi có nỗ lực sống đầy đủ tư cách và vinh dự là chiên của Chúa không? Tôi có biết Chúa và có nghe tiếng Chúa không? Tôi có đón nhận sự sống đời đời mà Chúa muốn ban cho tôi không?
  2. Tôi có cố gắng học cùng Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa Chiên Lành để có một tấm lòng yêu thương và biết cách chăm sóc những người Chúa giao cho tôi phục vụ và yêu thương không?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã ban cho chúng con ơn được làm chiên của Chúa, được Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn sống tin cậy phó thác và ngoan ngoãn phục tùng đối với Chúa là Chúa Chiên Lành của chúng con! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã ban cho chúng con ơn được làm chiên của Chúa, được Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa.
Chúng con xin Chúa ban cho chúng con ơn biết Chúa, ơn lắng nghe Lời Chúa và ơn đi theo Chúa để chúng con trở nên những con chiên khỏe mạnh, béo tốt . Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã ban cho chúng con ơn được làm chiên của Chúa, được Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con sự sống đời đời mà Con Chúa đã đem đến cho chúng con nhờ cuộc Khổ Nạn Thập Giá và Phục Sinh vinh quang của Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã ban cho chúng con ơn được làm chiên của Chúa, được Chúa yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho các chủ chăn trong Hội Thánh là Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục và các Linh Mục, một đời sống thánh thiện, siêu thoát của cải, chức quyền, danh vọng và luôn hy sinh quên mình cho đàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

5. “Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.” Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Ki-tô Phục Sinh, Chúa đã ban cho Phao-lô và Bác-na-ba sứ mạng đem Tin Mừng cho dân ngoại. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều tâm hồn nhiệt thành là các linh mục, tu sĩ, tông đồ giáo dân và chính chúng con đây, để “dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo” nhờ lời rao giàng và chứng tá kiên cường của chúng con! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 17.04.2007

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)