Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm C
 
 

 

CHÚA GIÊSU KITÔ
ĐƯỢC THIÊN CHÚA TÔN VINH


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Lễ Chúa Thăng Thiên hay lễ Chúa Về Trời là mắt xích cuối cùng của Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể giáng sinh làm người, sống đời người thợ 30 năm ở Na-da-rét, rao giảng Tin Mừng khắp xứ Pa-lét-tin trong vòng 3 năm, bị đóng đinh và chết trên thập giá, phục sinh và lên trời. Thiên Chúa chẳng những đã làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết mà còn đem Người về Trời, vì công trạng lớn lao nên Người đáng được trọng thưởng, vì bản tính Thiên Chúa nên Người được ngự bên hữu Thiên Chúa.

Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên chúng ta được mời gọi hãy xác tín hơn về bản tính thần linh của Chúa Giê-su; về giá trị cứu độ của công việc Người thực hiện khi sống trong trần thế, của giáo lý Người rao giảng, để chúng ta sống gắn bó mật thiết với Người hơn nữa.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Cv 1, 1-11: Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông.

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không? "7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."

9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

(2) Bài đọc 2: Ep 1,17-23: Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời.

17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

(3) Bài Tin Mừng: Lc 24,46-53: Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

46 Khi ầy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Cv 1, 1-11) là lời mở đầu của Sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Lu-ca tóm tằt những sự kiện quan trọng liên quan tới Chúa Giê-su Ki-tô trong quãng đời trần thế của Người. Sự kiện cuối cùng là việc Chúa Giê-su được đưa lên trời ngay trước mắt các môn đệ.

Trong đoạn sách Cv 1,1-11 trên chúng ta nhận ra khung cảnh “thần hiện” quen thuộc của Thánh Kinh khi Chúa Giê-su được cất lên trời: cũng có đám mây, tượng trung cho sự hiện diện và bao trùm của Thiên Chúa. Cũng có sứ thần xuất hiện và tiếng nói của các ngài là phát ngôn viên của Thiên Chúa. Giống hệt như sự kiện xẩy ra khi Chúa Giê-su bước ra khỏi dòng sông Gióc-đan. Nhưng nội dung lời Thiên Chúa có khác biệt đáng kể: “Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

(2) Bài đọc 2 (Ep 1,17-23) là những lời giãi bày của Thánh Phao-lô về những ơn mà ngài cầu xin cùng Thiên Chúa là Chúa và là Cha của Chúa Giê-su, cho các tín hữu Ê-phê-sô. Lý do khiến Thánh Phao-lô vững tin là lời cầu nguyện của ngài sẽ được Thiên Chúa chấp nhận là những kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giê-su là cho Người trỗi dậy từ cõi chết, đặt Người ngồi bên hữu, tôn vinh Người trên các thần thánh, đặt tất cả dưới chân Người.

Trong đoạn Thư Ep 1,17-23 trên, chúng ta thấy nổi bật quyền năng vô song và lòng ưu ái tột cùng của Thiên Chúa đối với Con Một Người là Chúa Giê-su.

(3) Bài Tin Mừng (Lc 24,46-53) là những lời dậy đỗ thân tình của Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh về chính Người (Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại); về sứ mạng rao giảng và làm chứng của các môn đệ (phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều ấy) và những lời hứa ngọt ngào (quyền năng của Thiên Chúa là Thánh Thần). Sau đó là sự kiện Chúa Giê-su được cất lên trời với một hình ảnh rất dễ thương: Người đang giơ tay chúc lành cho các môn đệ.

Qua Bài Phúc Âm Lc 24,46-53 chúng ta thấy rõ tấm lòng ưu ái của Chúa Giê-su đối với các môn đệ. Chúng ta cũng thấy được Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa khi Người được đem lên trời và các môn đệ bái lạy Người!

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tìm thấy trong những lời này của Thư Ê-phê-sô: “Thiên Chúa đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn”.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Để sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi được mời kiểm điểm xem:

  • Tôi có tin rằng Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giê-su Ki-tô như Thánh Phao-lô viết trong thư Ê-phê-sô không?
  • Tôi có hiểu tại sao Chúa Giê-su Ki-tô lại được Thiên Chúa tôn vinh như vậy không?
  • Để tôn vinh Chúa Giê-su Ki-tô, tôi phải sống như thế nào?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. “Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người”.
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã nhìn nhận và tưởng thưởng công lao vĩ đại của Con Một Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con biết sống theo gương mẫu và giáo huấn của Chúa Giê-su, để Người ở đâu thì chúng con cũng được ở đó! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2. “Thiên Chúa đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị và đã đặt tất cả dưới chân Người”.
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã nhìn nhận và tưởng thưởng công lao vĩ đại của Con Một Chúa. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con biết nhìn nhận vương quyền và sống quy phục Chúa Giê-su Ki-tô, để chúng con xứng đáng là thần dân của Người! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3. “Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô làm đầu toàn thể Hội Thánh”
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt Chúa Giê-su Ki-tô làm đầu toàn thể Hội Thánh. Chúng con xin Chúa ban cho hết mọi Ki-tô hữu biết sống tư cách là môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô và là con cái của Hội Thánh, để chúng con tôn vinh tình thương và quyền năng của Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều ấy”.
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa Giê-su Ki-tô đã giao chúng con sứ mạng làm chứng cho cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người trong xã hội con người thời nay. Chúng con xin Chúa ban cho hết mọi Ki-tô hữu biết sống tư cách chứng nhân trong các môi trường gia đình, giáo xứ, khu xóm, nghề nghiệp, xã hội và thế giới, để càng ngày càng có nhiều người nhận ra và tin thờ Chúa như chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn 10.05.2007

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)