Chúa Nhật VI Thường Niên Năm C
 
 

 

THIÊN CHÚA HAY NGƯỜI ĐỜI?

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Là người Công Giáo không chỉ đơn giản là tin vào Mạc Khải của Thiên Chúa và Giáo Lý mà Giáo Hội giảng dạy, mà còn là chọn lựa một lối suy nghĩ, nói năng và hành động phù hợp với Mạc Khải và Giáo Lý Ki-tô giáo. Nói một cách cụ thể người Ki-tô hữu phải chọn lựa hoặc sống theo Thiên Chúa, hoặc sống theo người đời và hoặc cậy dựa vào Thiên Chúa, hoặc cậy dựa vào người đời.

Thật ra thì không thể đặt người đời làm đối trọng với Thiên Chúa trên một bàn cân để chọn lựa. Nhưng vì là người, bằng xương bằng thịt với 5 giác quan tiếp xúc với những thứ hữu hình và sống trong một môi trường văn hóa, xã hội nhất định nên Ki-tô hữu dễ bị tác động và lôi cuốn bởi những thực tại của thế giới hữu hình xung quanh hơn là bởi những giá trị trường cửu của thế giới vô hình cũng ở xung quanh và trong chính mình nhưng thường người ta không biết. Vì thế những lời cảnh cáo, nhắc nhở, khuyên nhủ của Thiên Chúa Cha trong Cựu Ước và của Chúa Giê-su trong Tân Ước, nhất là trong ba bài Sách Thánh của Chúa Nhật VI Thường Niên hôm nay, không phải không cần thiết!

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Gr 17,5-8: Đáng nguyễn rủa thay kẻ tin ở người đời; phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Chúa.

5 Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! 6 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. 7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. 8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.

(2) Bài đọc 2: 1 Cr 15,12.16-20: Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền.

12 Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? 13 Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Ki-tô đã không trỗi dậy. 16 Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. 17 Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. 18 Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. 19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.

20 Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.

(3) Bài Tin Mừng: Lc 6,17.20-26: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn eho các ngươi là những kẻ giấu có.

17 Một hôm, Đức Giê-su ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn. 20 Thấy vậy, Đức Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ và nói:

"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Gr 17,5-8) là một đoạn văn ghi lại lời của Thiên Chúa nói với ngôn sứ Giê-rê-mi-a, để hướng dẫn và thuyết phục những người Ít-ra-en biết, nên tin và cậy dựa vào ai? vào người đời hay vào Thiên Chúa? Kết quả sẽ rất khác nhau giữa một người tin ở người đời và một người tin ở Thiên Chúa.

Trong đoạn Gr 17,5-8 trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng, vì lòng yêu thương, không muốn con cái mình sai lạc trong cuộc sống trần gian, nên dùng ngôn sứ Giê-rê-mi-a để chỉ dậy và hướng dẫn họ tường tận. Chúng ta cũng khám phá ra Thiên Chúa là Đấng hết sức tôn trọng tự do và chọn lựa của con người, khi Người không ép buộc, cưỡng bức mà chỉ trình bày cặn kẽ, so sánh thiệt hơn cho con cái nhà Ít-raen mà thôi. Ở đây lại nổi bật lên dung mạo của một Thiên Chúa là nhà sư phạm tuyệt vời!

(2) Bài đọc 2 (1 Cr 15,12.16-20) là những lời diễn giải của Thánh Phao-lô về việc Chúa Giê-su Ki-tô đã trỗi dậy tức sống lại. Thánh Phao-lô dùng lý luận để thuyết phục các tín hữu Cô-rin-tô hãy kiên định trong giáo lý mà họ đã đón nhận mà tin vững vàng vào sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài cũng khẳng định mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô là trung tâm, là nền tảng của đời sống Ki-tô hữu.
Trong đoạn 1 Cr 15,12.16-20 trên, chúng ta khám phá ra rằng Chúa Ki-tô Phục Sinh là trung tâm và nền tảng, là nguyên lý và điểm tựa của niềm tin Ki-tô giáo. Có nghĩa là tất cả mọi hoạt động (tư tưởng, lời nói, việc làm, lối sống) của người tín hữu đều phải xoay quanh mầu nhiệm phục sinh của Chúa Ki-tô, đặt nền tảng trên mầu nhiệm ấy, xuất phát từ mầu nhiệm ấy và dựa vào mầu nhiệm ấy!

(3) Bài Tin Mừng (Lc 6,17.20-26) là bài giảng trên núi của Chúa Giê-su trong Phúc âm Lu-ca. Có bốn lời “phúc cho anh em” và bốn lời “khốn cho các ngươi.” Khách quan mà nói không dễ gì hiểu được ý nghĩa của những lời “phúc cho”“khốn cho” này, vì những điều Chúa Giê-su nói trái ngược hẳn với suy nghĩ và đánh giá của người đời.

Có nhà chú giải dựa vào một chi tiết nhỏ là “Đức Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ và nói” để giải thích rằng Chúa Giê-su nói những lời này với các môn đệ là những người muốn đi theo Chúa, chứ không nói lời này với hết mọi người, hay với bất cứ người nào! Giải thích như thế có vẻ trùng khớp với hai nhóm người là “anh em”“các ngươi.”

Qua đoạn Phúc Âm Lc 6,17.20-26 này chúng ta khám phá ra một nét chân dung của Chúa Giê-su. Đó là Người có một quan điểm khác xa với quan điểm thông thường của con người, liên quan tới hạnh phúc đích thật của đời người môn đệ. Chúa Giê-su cho thấy người môn đệ, dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào tồi tệ đến đâu đi nữa (nghèo, phải đói, phải khóc, bị oán ghét sỉ vả và khai trừ) thì họ vẫn không phải vì thế mà mất hạnh phúc. Hạnh phúc mà họ có vượt trên mọi hạnh phúc trần gian. Hạnh phúc đó là được Thiên Chúa yêu, gọi, chọn và thưởng. Còn những thứ mà người đời coi là hạnh phúc (như giầu có, no nê, được vui cười và ca tụng) thì chỉ có giá trị nhất thời, chóng qua và nguy hiểm.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Vậy sứ điệp của Lời Chúa hôm nay rất rõ ràng:

Được chọn là Ki-tô hữu, là thành viên của cộng đoàn Dân Chúa, mỗi người chúng ta được mời:

  • tin vào Thiên Chúa (hơn tin vào người đời),
  • tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô (hơn là tin vào những lời tuyên truyền dối trá của những người phản Ki-tô chung quanh) và
  • tin vào lời công bố phúc/họa của Chúa Giê-su Ki-tô (hơn là tin vào quan điểm thông thường của người đời và thế gian).
  • thể hiện niềm tin ấy trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng của chúng ta.

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Để thực thi sứ điệp mà Chúa dành cho tôi hôm nay, tôi quyết tâm thực hiện những việc sau đây trong đời sống hằng ngày, nhất trong những lúc khó khăn, thử thách, bế tắc:

  • Tin vào Thiên Chúa, cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi.
  • Tin vào Mầu Nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô chết và phục sinh và sống theo niềm tin ấy.
  • Tin vào quan điểm và lời công bố của Chúa Giê-su về phúc/họa của người môn đệ (tất cả các Ki-tô hữu đều là môn đệ Chúa) và sống theo quan điểm ấy.

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. Lạy Thiên Chúa là Đấng Thông Minh và Sáng Suốt Vô Cùng, Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa!” Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa vì Lời Chúa đã khiến chúng con phải thức tỉnh mà điều chỉnh lại cách suy nghĩ và cách sống của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết “đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân.” Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2 Lạy Thiên Chúa là Cha Chúa Giê-su Ki-tô, Thánh Phao-lô đã quả quyết với các tín hữu Cô-rin-tô xưa và với chúng con hôm nay: "Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em…. Nhưng Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” Chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa vì Chúa đã làm cho Con Một Chúa trỗi dậy từ cõi chết, bằng sức mạnh của Thần Khí Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con ơn phục sinh, chẳng những ở đời sau mà ngay cả ở đời này để chúng con chiến thắng tội lỗi và tính hư hết xấu của chúng con! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3 Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã nói với các môn đệ xưa và với chúng con hôm nay: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó…; Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói…; Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc…; Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa…” Chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa vì Chúa cho chúng con là những người bé mọn trước mặt người đời nhưng cao trọng trước mặt Chúa. Xin Chúa hãy ban cho chúng con ơn mỗi ngày một nên giống Chúa hơn! Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4 Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã nói với các môn đệ xưa và với chúng con hôm nay: "Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có..; khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê..; khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười..; khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng…” Chúng con cảm tạ và chúc tụng Chúa vì Chúa nói với chúng con những lời cảnh cáo “khó nghe” nhưng có sức cứu độ. Xin Chúa hãy ban cho chúng con ơn siêu thoát đối với mọi của cải và hạnh phúc trần gian.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 28.01.2007

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)