Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C
 
 

 

Theo Chúa một cách
dứt khoát và triệt để

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong chuyến đi Huế vừa qua (13-17.6) có một điều làm tôi vui mừng và một điều khác khiến tôi buồn rầu và suy nghĩ. Điều làm tôi vui mừng là được nghe và được chứng kiến tận mắt sự kiện có nhiều thanh niên nam nữ dâng mình trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Sự kiện này không chỉ của riêng Huế mà của tất cả các giáo phận Việt Nam hiện nay. Còn điều làm tôi buồn rầu và suy nghĩ là số người Việt Nam Công giáo còn quá ít, số giáo dân của phần đông các giáo xứ thuộc giáo phận Huế chỉ giới hạn ở hàng trăm, rất ít giáo xứ có tới hàng ngàn. Ai trong chúng ta cũng biết dân số Việt Nam khoảng 83-84 triệu người, nhưng chưa có tới 8 triệu là Công Giáo và Tin Lành, tức chưa được 10% dân số. Tại sao vậy? Phải chăng vì phần đông các Ki-tô hữu Việt Nam, kể cả một số linh mục và tu sĩ nam nữ, chưa theo Chúa một cách dứt khoát và triệt để, như giáo huấn của các bài đọc Thánh Kinh hôm nay.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: 1 V 49,16b.19-21: Ông Êlisa đứng dậy, đi theo ông Êlia.

16b Khi ấy Đức Chúa phán với ngôn sứ Ê-li-a: “Ngươi sẽ xức dầu tấn phong Ê-li-sa con Sa-phát, làm ngôn sứ thay cho ngươi."

19 Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông Ê-li-sa. 20 Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a và nói: "Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ đi theo ông." Ông Ê-li-a trả lời: "Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu?" 21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông Ê-li-a và phục vụ ông.

(2) Bài đọc 2: Gl 5,1.13-18: Anh em đã được gọi để hưởng tự do.

1 Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. 13 Quả thế, thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. 14 Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 15 Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!

16 Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. 17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. 18 Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa.

(3) Bài Tin Mừng: Lc 9,51-62: Đức Giêsu nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? " 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." 60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."

61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." 62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (1 V 49,16b.19-21) là bài tường thuật về ơn gọi của ngôn sứ Ê-li-sa. Trước khi được chọn và được gọi, Ê-li-sa chỉ là một người dân cày, tối ngày đi theo đàn bò trên các thửa ruộng. Khi nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Ê-li-a, Ê-li-sa liền mau mắn và dứt khoát từ giã người thân và công việc đồng áng để đi theo Chúa và thực thi sứ mạng nói Lời Thiên Chúa.

Qua đoạn Sách 1 V 49,16b.19-21 chúng ta thấy cách Thiên Chúa gọi và chọn ngôn sứ Ê-li-sa và cách ngôn sứ ấy đáp lại Chúa như thế nào. Thiên Chúa quan tâm đến việc chỉ định người kế thừa cho Ê-li-a và đã chọn cho ông một môn đệ xứng đáng. Còn Ê-li-sa, người được chọn, cũng hành xử một cách rất đáng kính phục và noi theo: dứt khoát (liền để bò lại), biết ơn (bắt cặp bò giết làm lễ tế), hiếu thảo và chu đáo với bà con ruột thịt (xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã; nấu thịt đãi người nhà).

(2) Bài đọc 2 (Gl 5,1.13-18) là những lời giáo huấn của Thánh Phao-lô về tình trạng tự do của những người đã nhận Phép Rửa nhân danh Chúa Ki-tô và về trách nhiệm của những người ấy là phải sống như những người tự do tức phải sống theo Thần Khí, chứ không được sống theo xác thịt là lối sống của những kẻ nô lệ.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Gl 5,1.13-18 chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ (đam mê xác thịt, ham hố tiền tài, danh vọng và chia rẽ nhau) và đưa chúng ta vào cảnh sống tự do (thờ phượng Thiên Chúa, sống theo Thần Khí và yêu thương, phục vụ lẫn nhau).

(3) Bài Tin Mừng (Lc 9,51-62) là bài tường thuật của Lu-ca về một số sự kiện đã xẩy ra khi Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem lần sau cùng để chịu cuộc Thương Khó trước khi về Trời. Cuộc hành trình ngang qua một làng Sa-ma-ri nên xẩy ra chuyện người ta không đón tiếp và thái độ muốn “trả thù” hay “trừng phạt” của hai môn đệ thân tín của Chúa Giê-su. Cuộc hành trình kéo dài và là chuyến đi cuối cùng của Chúa Giê-su nên có ba hạng môn đệ tỏ thái độ theo Chúa. Và nhân đó Chúa Giê-su giảng dậy về cách thức của những ai muốn đi theo Người.

Qua Bài Phúc Âm Lc 9,51-62 chúng ta học biết ý muốn và giáo huấn của Chúa Giê-su về người môn đệ đi theo Chúa là phải dứt khoát và triệt để: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu". Trò hay môn đệ phải nên giống Thầy hay Sư Phụ của mình trong từ bỏ và phó thác: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa". Ưu tiên của người được gọi là lo việc Nước Trời, không bắt cá hai tay: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa". Thái độ của môn đệ là phải dứt khoát và triệt để khi bước theo sau Chúa và Thầy của mình!

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Ba câu Thánh Kinh trên đều chứa đựng sứ điệp Lời Chúa, nhưng chúng ta chỉ cần chọn một trong ba câu ấy là đủ: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Xin đề nghị cách thực thi Sứ Điệp Lời Chúa của Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên hôm nay là đáp lại tiếng gọi và sự chọn lựa của Chúa, một cách:

(a) dứt khoát và triệt để,
(b) từ bỏ và cậy trông phó thác vào Chúa Quan Phòng.

Tôi có thái độ dứt khoát và triệt để trong đời sống Ki-tô hữu hay tôi theo Chúa một cách lừng khừng, nửa vời, bắt cá hai tay?

Tôi yêu thích cách sống từ bỏ, siêu thoát và tin cậy vào Tình Thương và Quyền Năng của Thiên Chúa hay tôi vẫn ham hố của cải, chức quyền, danh vọng, lạc thú và chỉ cậy vào sức mình?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." - Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban Con Một cho chúng con và vì Người đã nêu gương cho chúng con về một cách sống từ bỏ và tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết học với Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2 "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." - Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban Con Một cho chúng con và vì Người đã dậy dỗ chúng con về ơn gọi và trách nhiệm của các Ki-tô hữu là loan báo Triều Đại của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấm nhuần giáo huấn của Người, để chúng con thực thi ơn gọi và trách nhiệm của mình là loan báo và làm chứng cho Nước Trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3 “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa." - Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban Con Một cho chúng con và vì Người đã dậy chúng con cách sống dứt khoát, triệt để khi theo Người. Xin Chúa cho chúng con học thuộc và thực hành bài học khó khăn này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 20.06.2007

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)