Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C
 
 

 

CHIẾN ĐẤU MÀ VÀO NƯỚC TRỜI!


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Đọc bài Phúc âm hôm nay, tôi nhớ lại một câu truyện của mười mấy năm về trước: Khi được tin cha Nguyễn Công Đoan, Dòng Tên, được thả về, tôi vội đến thăm ngài tại nhà Dòng ở số 142 đường Nam Kỳ Khỏi Nghĩa, Quận Phú Nhuận, Sài gòn. Cha Đoan chia sẻ với tôi một trong những điều cha nghiền ngẫm trong những ngày ở tù mà cha cô đọng trong một câu vắn gọn như ‘phương châm’ là: “Cọng giá chỉ mập khi nó được nén chặt!” Ý cha Đoan muốn nói là những khổ cực trong tù giúp cho đời sống tâm linh của cha đậm đà sâu sắc hơn. Cha Đoan còn nói thêm: “Nếu không có sức ép từ bên ngoài thì chúng ta phải biết tự tạo cho mình một sức ép bên trong, vì đời sống tâm linh của một cá nhân cũng như của một cộng đoàn chỉ phong phú, sâu sắc…. khi có nhiều hy sinh, hãm mình và từ bỏ”.

Còn trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giê-su khuyên các môn đệ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào (Nước Trời), vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. Chúng ta hãy dành một ít thời gian để suy gẫm Lời Chúa để rồi đem ra thực hành!

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Lời Chúa trong Sách I-sai-a (Is 66,18-21):

18 Còn Ta, Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc: Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc. 20 ĐỨC CHÚA phán: giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà ĐỨC CHÚA, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng ĐỨC CHÚA - đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. 21 Và cả trong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi - ĐỨC CHÚA phán như vậy.

(2) Bài đọc 2: Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Do Thái (Dt 12,5-7.11-13):

5 Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con: Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách. 6 Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. 7 Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?

11 Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. 12 Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời, nên mạnh mẽ. 13 Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi trật bước và hơn nữa, còn được chữa lành.

(3) Bài Tin Mừng: Lời Chúa trong Sách Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 13,22-30):

22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ: 24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào”, thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” 26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. 27 Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” 28 Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. 29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. 30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Is 66,18-21) là một trích đoạn của Sách I-sai-a nói về kế hoạch của Thiên Chúa tập họp các dân, các ngôn ngữ thành một dân duy nhất. Đồng thời là kế hoạch làm cho các dân tộc ấy trở thành lễ phẩm dâng lên Thiên Chúa. Để thực hiện kế hoạch ấy, Thiên Chúa sẽ chọn một số người làm tư tế, làm thày Lê-vi …

Qua đoạn Sách I-sai-a trên (66,18-21) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng có chương trình và kế hoạch không chỉ với dân Ít-ra-en mà với mọi dân, mọi ngôn ngữ (tức sắc tộc). Người muốn quy tụ tất cả lại trong một vương quốc. Người muốn mọi người nhìn thấy vinh quang của Người. Người muốn mọi dân, mọi nước, mọi người là lễ phẩm tiến dâng Người, tức thuộc về Người.

(2) Bài đọc 2 (Dt 12,5-7.11-13) là những lời khuyên mà Thánh Phao-lô dành cho các tín hữu Do Thái về việc để cho Thiên Chúa khiển trách, sửa dạy trong đời sống tâm linh. Theo thói thường thì con người chẳng vui thích gì khi được hay bị sửa dạy hoặc khiển trách. Nhưng nếu hiểu rằng chỉ vì yêu thương chúng ta, chỉ vì muốn tốt cho chúng ta mà Thiên Chúa sửa dạy thì chúng ta sẽ đón nhận sự sửa dạy và khiển trách của Thiên Chúa một cách ngoan ngoãn và biết ơn.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Do Thái trên (12,5-7.11-13) chúng ta thấy Thiên Chúa là người Cha muốn điều tốt đẹp cho chúng ta là con cái của Người. Bằng lời, Thiên Chúa động viên, khuyến khích, an ủi và khiển trách chúng ta. Đón nhận và làm theo lời chỉ dạy và khiển trách ấy, chúng ta nên người!

(3) Bài Tin Mừng (Lc 13,22-30) đề cập đến việc nỗ lực cần có của những người nào muốn vào Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa mời gọi và dành cho hết mọi người. Nhưng không phải hết mọi người đều có thể vào đó, mà chỉ những người chịu cố gắng, chiến đấu, trả giá - nói theo cách của Phúc Âm là qua cửa hẹp - thì mới vào được.

Qua Bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca trên (13,22-30) chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Vị Lãnh Đạo tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho nhân loại nói chung và cho các tín hữu Ki-tô nói riêng. Người vạch đường chỉ lối cho chug ta biết cách vào được Nước Trời là Thế Giới hay Vương Quốc của Thiên Chúa. Con người được Thiên Chúa dựng nên để hưởng sự hiện diện đầy vinh quang của Thiên Chúa. Vào Nước Trời con người mới đạt hạnh phúc trọn vẹn. Muốn vào được Nước Trời, con người phải CHIẾN ĐẤU, phải đi qua cửa hẹp là hy sinh, hãm mình và từ bỏ!

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào (Nước Trời).”

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Một là tôi khách quan nhận định xem những lực lượng nào cản trở tôi vào Nước Thiên Chúa? Phải chăng đó là lòng ham muốn và dính bén của cải vật chất, danh vọng, chức quyền, lạc thú bất chính? Phải chăng đó là sự ươn lười biếng nhác, ngại khó, sợ hy sinh? Phải chăng đó là lòng kiêu căng và lối sống ích kỷ chỉ biết có mình mà không quan tâm giúp đỡ người khác?

Hai là tôi nghiêm túc kiể điểm xem tôi đã và đang chiến đấu như thế nào với những cản trở ấy? xem trong đời sống hằng ngày tôi thường hy sinh, từ bỏ những gì? tôi thường hãm mình đến mức nào?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta”. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa muốn tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ trong Nước của Cha. Xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác với Chúa trong công việc trọng đại này để mở rộng biên cương của Nước Trời và của Hội Thánh cho càng ngày càng nhiều người hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2 “Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con.” Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương nhận và đối xử với chúng con như với những người con của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết ngoan ngoãn chấp nhận mọi khiển trách sửa dạy của Chúa, để chúng con nên xứng đáng với Tình Thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào (Nước Trời), vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương ban Chúa Ki-tô Giê-su cho chúng con, để Người hướng dẫn chỉ bảo chúng con biết phải đi qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con chiến đấu liên lỉ và can trường để chúng con được Chúa cho vào hưởng nhan thánh Chúa trong Nước Trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù." Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa muốn chúng con sống tinh thần của Đạo Chúa là quảng đại và vị tha với hết mọi người, nhất là với những người bị thiệt thòi trong xã hội. Xin Chúa giúp chúng con biết sống theo gương Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã ưu tiên thương yêu, chăm sóc và bênh vực những người bất hạnh.. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Kansas City, MO (USA) ngày 13.08.2007

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)