Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C
 
 

 

Thuốc đặc trị của Thầy thuốc Giêsu!


I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

“Thấy vậy mà không phải vậy!” Câu nói ấy có thể ứng vào rất nhiều người trong xã hội và chung quanh chúng ta, kể cả những người công giáo là những người được giáo dục “có nói có, không nói không”. Ý nói người ta thường sống “hai mặt” với nhau. Miệng thì anh anh em em ngọt sớt, nhưng lòng thì đầy hiềm khích, ghen tỵ và oán thù! Sống giả nhân giả nghĩa là bệnh muôn thưở, kinh niên và mãn tính của loài người ở mọi thời đại mà tiêu biểu nhất là nơi các thày Pha-ri-sêu của thời Chúa Giê-su. Muốn chữa căn bệnh đặc biệt này thì phải có thuốc đặc trị mà chính Chúa Giê-su đã ra toa, không chỉ cho các thày Pha-ri-sêu mà cho hết mọi người chúng ta: đó là sống khiêm tốn và vị tha trong quan hệ với người xung quanh!

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Lời Chúa trong Sách Huấn Ca (Hc 3,17-18.20.28-29):

17 Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. 18 Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. 20 Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. 28 Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. 29 Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Bác ái đối với người nghèo.

(2) Bài đọc 2: Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Do Thái (Dt 12,18-19.22-24):

18 Thưa anh em, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, 19 có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa,

22 Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, 23 dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. 24 Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu A-ben.

(3) Bài Tin Mừng: Lời Chúa trong Sách Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 14,1.7-14):

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.
"

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (Hc 3,17-18.20.28-29) là một trích đoạn của Sách Huấn Ca. Đó là lời khuyên nhủ của các bậc cha mẹ đạo đức dành cho con cái về cách sống đẹp lòng Thiên Chúa: “Hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.”

Qua đoạn Sách Hc trên (3,17-18.20.28-29) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng yêu quý những con người khiêm tốn và được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Vì người khiêm tốn là người sống đúng với giá trị thật của mình trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời.

(2) Bài đọc 2 (Dt 12,18-19.22-24) là những lời giãi bày chí lý của Thánh Phao-lô nhằm giúp các tín hữu Do Thái thấu hiểu về đại hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ qua Bí Tích Thanh Tẩy . Bí Tích đưa người tín hữu vào thành thánh Giê-ru-sa-lem là triều đình của Thiên Chúa trên trời .
Trong đoạn thư gửi tín hữu Do Thái trên (12,18-19.22-24) chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng cao cả khôn lường và quảng đại vô song . Thiên Chúa yêu thương loài người không sao kể hết ! Điều Thiên Chúa mong đợi ở chúng ta là lòng biết ơn và khiêm hạ!

(3) Bài Tin Mừng (Lc 14,1.7-14) kể lại một trong những lần Chúa Giê-su đi ăn cơm khách tại nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu . Nhóm Pha-ri-sêu là một giai cấp có nhiều đặc quyền, được “ăn trên ngồi trốc” trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Chính vì thế mà Lu-ca mới chủ ý làm nổi bật thái độ kẻ cả của những người cùng được mời dự tiệc với Chúa Giê-su . Họ chỉ quan tâm đến việc dòm ngó, phán xét và bắt bẻ Chúa Giê-su thôi. Nhưng Chúa Giê-su cũng chẳng vừa: Người tấn công những người đồng bàn bằng cách cho họ một bài học khiêm nhường và đáp lại lòng “tốt” của chủ nhà bằng một bài học khác, bài học sống vô vị lợi.

Qua Bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca trên (14,1.7-14) chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Đấng rất thẳng thắn, không sợ mất lòng những người xung quanh và tấn công vào chốn thâm sâu nhất của tâm hồn con người. Thái độ và lời nói của Chúa Giê-su để nhằm cứu những người Pha-si-sêu nói chung và ông chủ nhà nói riêng, khỏi căn bệnh sống giả nhân giả nghĩa và vị kỷ để chọn một lối sống khiêm tốn và vị tha làm đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi đích thực cho cuộc sống tôn giáo của họ.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…”

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Mỗi người có thể chọn một trong hai hoặc cả hai sứ điệp của Lời Chúa mà đem vào đời sống trong tuần:

  • Sống khiêm tốn trong suy nghĩ, lời nói và hành động: Mọi cái tôi có (sức khỏe, tài năng, thời gian, địa vị hay hoàn cảnh xã hội và của cải) đều do Thiên Chúa ban cho cách trực tiếp hay gián tiếp. Tại sao tôi lại kiêu căng, tự phụ mà không sống khiêm tốn đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi cho tôi?
  • Sống vị tha trong đời sống gia đình và xã hội: Mọi cái tôi có (sức khỏe, tài năng, thời gian, địa vị hay hoàn cảnh xã hội và của cải) đều do Thiên Chúa ban cho cách trực tiếp hay gián tiếp, không phải chỉ cho riêng tôi mà còn cho những người xung quanh nữa ! Tại sao tôi lại sống ích kỷ, vụ lợi mà không sống vị tha và quảng đại đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi cho tha nhân?

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. “Hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng". Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã giao cho mỗi người chúng con một công việc, một trách nhiệm trong gia đình, xã hội và Giáo hội. Xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con hoàn thành công việc ấy cách khiêm tốn, nhã nhặn như Lời Chúa dạy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2 “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.” Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thiết tập Giáo hội làm dấu chứng và công cụ xây dựng Nước Trời. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con, nhất là các người lãnh đạo Giáo hội, biết sống khiêm tốn và tự hạ như Lời Chúa dạy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3 “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa chỉ yêu quý và đề cao những người biết hạ mình xuống. Xin Chúa giúp chúng con học thuộc bài học tự hạ, tự hủy trong Cuộc Khổ nạn Thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

4. “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù." Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa muốn chúng con sống tinh thần của Đạo Chúa là quảng đại và vị tha với hết mọi người, nhất là với những người bị thiệt thòi trong xã hội. Xin Chúa giúp chúng con biết sống theo gương Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã ưu tiên thương yêu, chăm sóc và bênh vực những người bất hạnh.. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Houston, TX (USA) ngày 20.08.2007

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)