Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C
 
 

 

Thiên Chúa Minh Xét
Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C (21.10.2007)

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong bất kỳ tôn giáo nào thì cầu nguyện là một chiều kích, một thành phần quan trọng trong mối tương quan của người tín đồ với Đấng Chí Tôn, vì chỉ có tôn giáo mới giúp con người ý thức và cảm nghiệm sâu sắc thân phận mong manh, thiếu thốn của mình và chỉ dẫn cho con người biết cậy dựa vào Đấng Toàn Năng. Ki-tô giáo dậy cho tín hữu biết loài nguời có một Thiên Chúa là Cha, chẳng những yêu thương và quyền năng, lại còn “thích” dính vào cuộc sống con người để chăm lo, bênh đỡ, phù trợ. Các bài Sách Thánh Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm C là các bài giáo huấn về hiệu quả và sức mạnh của lời cầu nguyện kiên trì, vì Thiên Chúa là Đấng Minh Xét.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Lời Chúa trong Sách Xuất Hành (17,8-13): 8 A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: "Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa." 10 Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo: ông đã giao chiến với A-ma-lếch, còn các ông Mô-sê, A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi. 11 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế; còn khi ông hạ tay xuống, thì A-ma-lếch thắng thế. 12 Nhưng ông Mô-sê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi, còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên.
13 Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta.

(2) Bài đọc 2: Lời Chúa trong thư 2 của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi ông Ti-mô-thê (2 Tm 3,14-4,2): 14 Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. 15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. 17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.
1 Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

(3) Bài Tin Mừng: Lời Chúa trong Sách Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 18,1-8: 1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
6 Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?

(1) Bài đọc 1 ((Xh 17,8-13) là một câu truyện của Sách Xuất Hành miêu tả sự can thiệp hiệu quả của Thiên Chúa trong đời sống của dân Ít-ra-en trên đường về Miền Đất Hứa. Để vào được Miền Đất Hứa, Ít-ra-en “phải trầy da tróc vẩy” dẹp tan “thù trong địch ngoài”. Chỉ nhờ sức mạnh của Thiên Chúa mà ông Giô-suê mới đánh bại được vua A-ma-lếch và quân đội hùng mạnh của vua ấy. Nhưng ông Giô-suê và đạo quân Ít-ra-en chỉ nhận được sự trợ giúp của Thiên Chúa, khi Mô-sê giang tay cầu khẩn trên núi.

Qua đoạn của Sách Xuất Hành (17,8-13) này, chúng ta thấy Thiên Chúa can dự vào đời sống của dân Ít-ra-en một cách tỏ tường và hiệu quả. Có thể nói Thiên Chúa luôn ở bên cạnh dân Ít-ra-en, luôn đứng về phía họ và không để cho họ phải thất bại. Miễn là dân chúng và các nhà lãnh đạo trông cậy và cầu xin Người cứu giúp.

(2) Bài đọc 2 (2 Tm 3,14-4,2) là những lời khuyên dậy chí tình của một người cha/ thày/đàn anh đối với một người con/môn sinh/đàn em. Lời khuyên dạy đó là biết đón nhận và vững vàng trong niềm tin vào Thiên Chúa và Lời của Người để lao mình vào một chiến thiêng liêng là rao giảng lời Chúa, là lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; là biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.

Trong đoạn thư thứ hai gửi ông Ti-mô-thê (2,8-13) chúng ta được Thánh Phao-lô cho biết: Thiên Chúa là Đấng Linh Ứng Sách Thánh, Sách dậy sự khôn ngoan đích thực và vạch đường chỉ lối cho tín hữu đạt được ơn cứu độ.

(3) Bài Tin Mừng (Lc 18,1-8) là dụ ngôn Chúa Giê-su kể, để “dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” Giáo huấn này không mâu thuẫn với điều Chúa Giê-su dậy ở chỗ khác là khi cầu nguyện, chúng ta không cần nhiều lời, không cần kể lể dài dòng như người ngoại đạo (Mt 6,7) vì Chúa không cần chúng ta nói ra để biết chúng ta cần gì. Điều quan trọng là chúng ta tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa là Đấng sẽ minh xét một cách vô cùng chí công cho mọi yêu cầu chính đáng của chúng ta và kiên trì chờ đợi trong cầu nguyện.

Qua đoạn Phúc âm Lc 18,1-8 này Chúa Giê-su dậy cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là Đấng quan tâm đến mọi nhu cầu chính đáng của con cái Người. Người cũng quan tâm đến các nỗi oan khiên mà chúng ta phải chịu, nên các lời kêu cầu mà chúng ta dâng lên Người với lòng trông cậy thì sớm muộn gì Người cũng minh xét, cũng can thiệp để bênh vực chúng ta, đế đáp lại lòng tin tuởng, cậy trông của chúng ta.

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta?
Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay chính là câu dẫn vào dụ ngôn: “Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.”

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY
Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, đồng thời Người là Đấng quyền năng và yêu thuơng. “Cầu nguyện luôn, không nản chí” có nghĩa là tuyệt đối tin tưởng cậy trông vào Chúa, chứ không dựa vào sức mình hoặc dựa vào việc lành phúc đức mà mình có được.

Xét mình, tôi thấy hoặc tôi không cầu nguyện luôn, hoặc tôi dễ dàng nản chí. Nhiều khi tôi ước ao một điều gì đó, và tôi cầu xin Chúa ban ơn ấy cho tôi. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi không tiếp tục cầu xin Chúa để được ơn ấy nữa. Nhiều lúc khác, tôi không đủ nhẫn nại và kiên trì để chờ đợi sự can thiệp của Thiên Chúa nên không được chứng nghiệm sự đáp lại của Thiên Chúa.

IV. CẦU NGUYỆN (Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ)

4.1 Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh, nhất là cho các vị lãnh đạo là Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI, các Giám Mục, các Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ, để mọi thành phần của Hội Thánh biết cầu nguyện luôn, không nản chí, như Chúa Giê-su đã dậy trong dụ ngôn hôm nay.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

4.2 Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân tộc và đất nước chúng ta biết nhìn nhận và tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng quyền năng và yêu thương, trong các chương trình làm cho dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

4.3 Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo xứ (cộng đồng/cộng đoàn) chúng ta biết kiên trì trong các nỗ lực canh tân đổi mới mối tương quan với Thiên Chúa, với nhau và với người chung quanh.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

4.4 Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta biết cầu nguyện không ngừng và kiên trì chờ đợi, trong tin cậy phó thác vào Thiên Chúa là Cha của chúng ta.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

4.5 Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ, chán nản, thất vọng, cô đơn, bệnh tật, già yếu để họ kiên vững trong cậy trông, tin tưởng vào Chúa và được Chúa nâng đỡ, an ủi họ phần hồn phần xác!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Seattle, WA (USA) ngày 8.11.2007

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)