Suy Niệm của Tuyết Mai

 

+CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI, NĂM C-2022++

 

Chúa lên trời là khởi đầu cho hội thánh/ vì ngài là đầu của Hội Thánh, về trời dọn chỗ cho toàn thể giáo hội được hướng về trời/ một ngày kia cũng được về trời với Ngài.

Sứ điệp của Chúa lên trời là đi rao giảng khắp trần gian, Chúa truyền cho các thánh tông đồ đứng hiện diện chung quanh và đôi mắt hướng lên trời chứng kiến thầy mình về trời. Họ đứng mãi cho nên hai thiên thần mới bảo , sao các ngươi còn đứng đây mãi làm chi, hãy đi tận cùng trái đất mà dạy dỗ muôn dân, để hết mọi người được tin, được hưởng ơn cứu độ. Vì tin mừng phải được rao giảng: "Chúa đã phục sinh, Chúa đã về trời", nhưng ngài vẫn ở với chúng ta. Qua Chúa Thánh Thần dạy bảo, nhắc nhở tất cả những điều Chúa đã dạy khi còn ở thế gian.

Chúa lên trời sai Thánh Thần đến. Đúng vậy, ngài phải về trời thì Ngài mới sai phái Thánh Thần Chân Lý đến ở với chúng ta. Chúa Giêsu không hiện diện nhưng Chúa Thánh Thần đang sống trong giáo hội, trong toàn thể nhân loại mà nhắc nhớ tin mừng cứu độ cho muôn dân. Ban đầy tràn thần linh qua sức mạnh, 7 ân huệ của Thánh Thần, 12 hoa trái của Thánh Thần, tăng sức sống thần linh, tăng lửa mến trong tâm hồn, đốt cháy mọi tội lỗi, khư trừ sa tan, lấy lại ân nghĩa Cha Con. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng chúng con.

Vai trò của Đức Mẹ với lễ Chúa về trời, chính Đức Mẹ và các thánh tông đồ, các phụ nữ hiện diện đều chứng kiến Chúa thật sự về trời. Nên Đức Mẹ cũng được lãnh nhận lửa Thánh Thần cùng với các tông đồ mà can đảm làm chứng cho Chúa. Chúng ta là con cái của Mẹ Maria, hãy chạy đến với Mẹ giúp chúng ta nên những tông đồ của Chúa Phục Sinh, để làm chứng cho tin mừng phục sinh, tin mừng về trời, tin mừng Thánh Thần sống động trong hội thánh, tin mừng rao giảng đến tận cùng trái đất.

26-5-2022 pns, fl.

dongcong.net May 26, 2022