Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 12 thường niên

của Đức Thánh Cha Phanxicô

 

40 ngàn người đọc Kinh Truyền Tin với ĐTC: 19-6-2016

VATICAN. Trưa Chúa nhật 19-6-2016, ĐTC đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với 40 ngàn tín hữu và mọi người hãy xác nhận tương quan của mình với Chúa Kitô.

 Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin Mừng chúa nhật thứ 12 thường niên năm C (Lc 9,18-24) và tái đưa ra những câu hỏi của bài Tin Mừng: ”Ai là Đức Giêsu đối với con người thời nay? Ai là Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta?”. Ngài nói:

 Bài huấn dụ

 Đoạn Tin Mừng của chúa nhật này (Lc 9,18-24) có thể nói một lần nữa kêu gọi chúng ta hãy đối chiếu ”diện đối diện” với Chúa Giêsu. Tại một trong những lúc yên hàn hiếm hoi ở một mình với các môn đệ, Chúa hỏi các ông: ”Dân chúng nói Thầy là ai?” (v.18). Và họ thưa: ”Gioan Tẩy Giả; người khác thì nói là Elia; những người khác nữa thì cho là một trong các vị ngôn sứ thời xưa sống lại” (v.19). Vì vậy dân chúng quí chuộng Chúa Giêsu và coi Ngài như một đại ngôn sứ, nghĩa là Ngài là Đức Messia, là Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến để cứu độ mọi người.

 Bấy giờ Chúa Giêsu ngỏ lời trực tiếp với các Tông Đồ - vì đây là điều Ngài quan tâm hơn cả - và hỏi: ”Nhưng các con, các con bảo Thầy là ai?”. Phêrô nhân danh mọi người trả lời ngay: ”Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa” (v.20) nghĩa là: Thầy là Đức Messia, là Đấng được Thiên Chúa xức dầu và sai đến để cứu độ dân Người, theo Giao Ước và lời hứa. Thế là Chúa Giêsu thấy rằng 12 Môn Đệ, đặc biệt là Phêrô, đã nhận được từ Chúa Cha hồng ân đức tin, và vì thế Ngài bắt đầu nói với các ông một cách rõ ràng công khai về những gì đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem: ”Con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, tư tế và các thày thông luật phủ nhận, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (v.22).

 Cũng những câu hỏi ấy ngày nay được tái đề ra cho mỗi người chúng ta: ”Đối với dân chúng thời nay, ai là Đức Giêsu? Ai là Đức Giêsu đối với mỗi người chúng ta? Đối với tôi, với anh? Chúng ta được mời gọi chọn câu trả lời của thánh Phêrô như của chúng ta, vui mừng tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Lời vĩnh cửu của Chúa Cha đã nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại, đổ tràn trên loài người dồi dào lòng thương xót của Chúa”.

“Hơn bao giờ hết, thế giới đang cần Chúa Kitô, cần ơn cứu độ và tình yêu thương xót của Chúa. Nhiều người cảm thấy một sự trống rỗng quanh mình và trong mình; có những người khác sống trong lo âu và bất an vì sự bấp bênh và các cuộc xung đột”.

 “Tất cả chúng ta đều cần những câu trả lời thích đáng cho các vấn nạn cụ thể của chúng ta. Trong Chúa Kitô, chỉ trong Chúa, mới có thể tìm được an bình đích thực và sự mãn nguyện cho mọi khát vọng của con người. Chúa Giêsu biết rõ tâm hồn của con người hơn ai khác. Vì thế Chúa Có thể chữa lành, trao ban cho con người sự sống và an ủi”.

 ”Sau khi kết thúc cuộc đối thoại với các tông đồ, Chúa Giêsu ngỏ lời với tất cả mọi người và nói: ”Ai muốn theo tôi, thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá của mình mà theo tôi mỗi ngày” (v.23). Đây không phải là thánh giá để trang trí hoặc ý thức hệ, nhưng là thập giá nghĩa vụ mỗi người, hy sinh cho tha nhân vì yêu thương, - cho cha mẹ, con cái, gia đình, bạn hữu, và cả những kẻ thù nữa - thánh giá sẵn sàng liên đới với người nghèo, dấn thân cho công lý và hòa bình”.

 Khi đón nhận những thái độ như thế, chúng ta luôn mất mát một cái gì. Không bao giờ chúng ta được quên rằng ”Ai mất mạng sống mình [vì Chúa Kitô] thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Đó là mất đi để tìm lại . Chúng ta hãy nhớ đến tất cả anh chị em chúng ta đang dâng hiến thời giờ, cơ cực hoặc thậm chí cả mạng sống của mình để khỏi chối bỏ niềm tin của họ. Qua Thánh Linh, Chúa Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước trong hành trình đức tin và chứng tá.Và trong hành trình này chúng ta luôn có Mẹ Maria gần gũi và đi trước chúng ta. Chúng ta hãy để Mẹ cầm tay khi chúng ta tiến qua những lúc đen tối và khó khăn nhất.

 Chào thăm và kêu gọi

 Sau phép lành, ĐTC đã nhắc đến lễ phong chân phước hôm 18-6-2016 tại Foggia nam Italia cho cho Mẹ Maria Celeste Crostarosa, đan sĩ, sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế. Ước gì vị tân chân phước, qua tấm gương và sự chuyển cầu, giúp chúng ta làm cho trọn cuộc sống của chúng ta được giống Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ chúng ta.

 [Nữ tu Maria Celeste Crostarosa từ trần cách đây 261 năm, thọ 59 tuổi, và được coi là một trong những nhà thần bí lớn nhất ở Italia trong thế kỷ 18, với các tác phẩm tu đức sâu xa, lòng chiêm niệm cao độ và nhân cách mạnh mẽ.]

 ĐTC cũng nhắc đến Công đồng Liên chính Thống giáo khai diễn ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm 19-6-2016 theo lịch Chính thống tại đảo Creta Hy Lạp và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho anh chị em Chính Thống giáo. [Có 4 Giáo Hội Chính Thống vì những lý do khác nhau không đến tham dự Công đồng này]. ĐTC nói: ”Chúng ta hãy hiệp nguyện với các anh chị em Chính Thống của chúng ta, cầu xin Chúa Thánh Thánh ban ơn trợ giúp các Thượng Phụ, các TGM và GM đang họp nhau trong Công đồng này”.

 ĐTC đã cùng mọi người đọc kinh Kính Mừng. Rồi ngài nhắc đến Ngày Thế giới người tị nạn, cử hành hôm 19-6 với chủ đề ”Với những người tị nạn. Chúng ta đứng về phía những người buộc lòng phải chạy trốn”. ĐTC nói: ”Những người tị nạn cũng là những người như tất cả mọi người, nhưng chiến tranh đã làm mất của họ gia cư, việc làm, thân nhân và bạn hữu. Cuộc sống và khuôn mặt của họ kêu gọi chúng ta hãy canh tân sự dấn thân kiến tạo hòa bình trong công lý. Vì thế chúng ta hãy đứng cạnh họ: gặp gỡ, đón tiếp, lắng nghe, và cùng họ trở thanh những người xây dựng hòa bình theo ý Chúa”

 G. Trần Đức Anh OP 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XII THƯƠNG NIÊN 19/6/2016

"Chúng ta được kêu gọi để câu trả lời của Tông Đồ Phêrô là chính câu trả lời của chúng ta, bằng việc hân hoan tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Lời hằng hữu của Cha đã làm người để cứu chuộc nhân loại, đổ xuống trên loài người muôn vàn lòng thương xót thần linh. Thế giới cần đến Chúa Kitô hơn bao giờ hết, cần đến ơn cứu độ của Người, cần đến tình yêu nhân hậu của Người". 

Xin chào anh chị em thân mến! 

Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật tuần này (Luca 9:18-24) một lần nữa kêu gọi chúng ta có thể nói hãy đặt mình đối diện với Chúa Giêsu. 

Vào một trong những lúc trầm lắng hiếm có Chúa Giêsu ở cùng các môn đệ của Người, Người đã hỏi các vị rằng: "Dân chúng nói Thày là ai?". Các vị thưa rằng: "là Gioan Tẩy Giả; người khác cho là Elia; người khác nữa cho là 'Một trong các vị tiên tri xưa sống lại'". 

Như thế là dân chúng tỏ ra trân trọng Chúa Giêsu và coi Người là một vị đại tiên tri, thế nhưng họ vẫn chưa nhận thức được căn tính đích thực của Người, chưa nhận biết rằng Người là Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa được Cha sai đến cứu chuộc tất cả mọi người. 

Bấy giờ Chúa Giêsu mới trực tiếp nói cùng các tông đồ - vì đó là những gì Người chú trọng nhất - và Người hỏi các vị rằng: "Thế còn các con bảo Thày là ai?" 

Lập tức, Tông Đồ Phêrô, nhân danh mọi người, liền đáp: "Đức Kitô của Thiên Chúa". Tức Thày là Đấng Thiên Sai, Đấng Thánh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc dân Ngài đúng như Giao Ước và Lời Hứa của Ngài. Bởi thế, Chúa Giêsu thấy được rằng Nhóm 12, cách riêng Phêrô, đã nhận lấy từ Cha tặng ân đức tin, và vì thế Người bắt đầu công khai nói với các vị về những gì chờ đợi Người ở Giêrusalem. "Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ và bị loại trừ bởi các kỳ lão, trưởng tế và ký lục, rồi bị giết chết nhưng sống lại vào ngày thứ ba". 

Những vấn đề này cũng được lập lại cho mỗi một người chúng ta. "Chúa Giêsu là ai đối với con người thời đại của chúng ta đây? Chúa Giêsu là ai đối với mỗi người chúng ta?" 

Chúng ta được kêu gọi để câu trả lời của Tông Đồ Phêrô là chính câu trả lời của chúng ta, bằng việc hân hoan tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Lời hằng hữu của Cha đã làm người để cứu chuộc nhân loại, đổ xuống trên loài người muôn vàn lòng thương xót thần linh. 

Thế giới cần đến Chúa Kitô hơn bao giờ hết, cần đến ơn cứu độ của Người, cần đến tình yêu nhân hậu của Người. Nhiều người nhận thấy một thứ trống rỗng quanh mình và trong mình; người khác sống một cách trăn trở và bất an bởi những bất định và xung khắc. Tất cả chúng ta cần có những đáp ứng xứng hợp cho những vấn đề hiện hữu của chúng ta. Trong Chúa Kitô, và chỉ ở trong Người, mới thấy được bình an thực sự và mới trọn vẹn thỏa đáng được hết mọi khát vọng của con người. Chúa Giêsu biết cõi lòng của con người mà không ai có thể biết. Đó là lý do tại sao Người có thể chữa lành nó, cống hiến cho nó sự sống và niềm an ủi. 

Sau khi kết thức cuộc trao đổi với các tông đồ, Chúa Giêsu ngỏ cùng mọi người rằng: "Nếu ai muốn theo Tôi thì phải chối bỏ bản thân mình và vác thập giá hằng ngày mà theo Tôi". 

Đây không phải là những gì ám chỉ đến một thứ thánh giá trang trí hay ý hệ, mà là thánh giá nơi nhiệm vụ của người ta, của việc hy hiến bản thân mình cho người khác vì yêu thương, của việc sẵn sàng liên kết với người nghèo, của việc dấn thân cho công lý và hòa bình. 

Trong việc tỏ ra những thái độ này, chúng ta đừng bao giờ quên rằng "ai mất sự sống mình vì Tôi thì sẽ giữ được nó". 

Bởi thế, chúng ta hãy tin tưởng phó mình nơi Người, Người Anh Giêsu của chúng ta, người bạn và là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Nhờ Thánh Thần, Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước trên con đường đức tin và chứng nhân. Và trên con đường ấy, Đức Mẹ bào giờ cũng là Đấng cận kề gần gũi chúng ta: Chúng ta hãy để cho Mẹ nắm lấy tay chúng ta vào những lúc chúng ta trải qua tăm tối và khó khăn. 

https://zenit.org/articles/angelus-on-our-answer-to-who-do-you-say-that-i-am/
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

- vietvatican.net June 17, 2022