Tháng Hoa Đức Mẹ
 
 


Có ba việc người ta quen làm trong tháng Ðức Mẹ là:

1. Nếu có thể được thì tối nào cũng nên đến nhà thờ làm việc tháng Ðức Mẹ chung với nhau.  Vì khi ta nghe giảng, nghe sách nói về quyền phép và lòng từ bi Ðức Mẹ và khi nhìn ngắm ảnh đầy vẻ nhân từ giữa những hoa tươi, nến sáng, thì ta dễ thêm lòng yêu mến Mẹ.  Nếu ngăn trở không đến Nhà thờ được thì hãy làm việc tháng Ðức Mẹ ở nhà. 

2. Nếu có thể được ta nên dự lễ mọi ngày, có ý cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn Người đã ban cho Ðức Mẹ. 

3. Trong tháng này, ta hãy xưng tội một đôi lần và rước lễ nhiều lần, vì chẳng có việc nào đẹp lòng Ðức Mẹ cho bằng sự xưng tội rước lễ.

Nếu ta chịu khó làm bấy nhiêu việc, thì chẳng những ta sẽ được Ðức Mẹ hộ phù cách riêng mà lại được hưởng nhờ các ân xá Tòa thánh ban cho những ai làm việc tháng Ðức Mẹ. 

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu cùng là Mẹ chúng con.  Trong tháng này con cái Mẹ sẽ chạy đến cùng Mẹ cách riêng.  Vậy chúng con dốc lòng ca ngợi, cầu xin và yêu mến Mẹ hết lòng, chúng con sẽ dâng cho Mẹ những việc lành, cùng với mọi khổ cực chúng con sẽ chịu trong tháng này, nhất là chúng con dâng trót lòng chúng con để yêu mến Mẹ; xin Mẹ chịu lấy và nhận chúng con làm con cái riêng của Mẹ Amen.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)