Ngày Mồng Bảy
 
 


Ðức Mẹ bầu cử cho ta trước mặt Thiên Chúa 

1. Ðức Mẹ hằng dùng quyền thế cao cả Người bầu cử cho ta trước mặt Thiên Chúa.  Chính Chúa Giêsu đã đặt Ðức Mẹ làm Mẹ bầu cử cho ta, khi Người hấp hối trên Thánh Giá.

Ðức Mẹ hằng bầu cử cho mọi người chẳng từ bỏ ai, dù tội lỗi. Người sẵn lòng xin cho người ta mọi ơn phần hồn, phần xác, miễn là người ta biết chạy đến kêu xin Người bầu cử.

Ðức Mẹ nói cùng thánh Birgitta rằng: "Chẳng ai ở thế gian dù vô phúc thế nào, mà Mẹ chẳng thương yêu nâng đỡ".

Xưa hoàng hậu Estêrê xin vua Assuêrô nhiêu sinh cho dân mình có một lần mà thôi, nhưng Ðức Mẹ hằng xin cho ta mãi mãi.

Người xin ơn sám hối cho những tội nhân.

Người xin ơn an ủi cho người khổ cực.

Người xin ơn mạnh sức cho kẻ giao chiến.

Người xin ơn vững vàng cho kẻ nhân đức.

Người xin ơn cho mọi người, cậy trông kho vô tận của công nghiệp Chúa Giêsu, Con Người.  Nhớ đền những đau-khổ của mình đã chịu.  Nhớ đến những giọt máu cuối cùng của mình đã phải đổ ra, nhớ đến cái chết khổ nhục của mình trên thánh giá, lẽ nào Chúa Giêsu chẳng ban ơn cho người Ðức Mẹ bầu cử.

Ôi ngày có phúc dường nào, ngày mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ quyền thế bầu cử cho loài người. 

2. Ðức Mẹ bầu cử cho ta nhất là khi ta hấp hối trên giường bệnh.

Giờ chết là giờ nguy hiểm nhất, là giờ giao tranh ác liệt giữa linh hồn và thần dữ.  Thần dữ lợi dụng lúc ta yếu liệt tìm cách lôi ta theo chúng.  Nhưng cũng là giờ Ðức Mẹ săn sóc ta hơn hết.  Người hằng ở bên giường ta để khuyên van, để an ủi, để nâng đỡ ta trước những cám dỗ của thần dữ.  Ðức Mẹ lại bầu cử cho ta trong thời giờ Chúa xét xử ta.  Người bảo bà thanh Gertruđê rằng: "Mẹ nâng đỡ người ta trong lúc sống, Mẹ bênh vực họ trong giờ Chúa xét xử".  Còn ơn nào quí trọng cho bằng ơn Ðức Mẹ phù hộ ta trong giờ chết và bênh vực ta lúc bị xét xử! 

Lạy Mẹ Maria, là Mẹ nhân ái.  Mẹ là Ðấng bầu chữa chúng con.  Xin Mẹ giúp chúng con, khi sống được làm tôi Chúa cho xứng đáng, lúc chết đưọc chết lành trong tay Mẹ.  Lại xin Mẹ bênh vực chúng con trước tòa Chúa xét xử, để chúng con được hưởng hạnh phúc cùng Mẹ đời đời. 

Thánh Tích: 

Ðã hơn 500 năm nay, Hoàng đế Anh quốc đem quân chinh phục nước Pháp, Hoàng hậu cũng theo vua đi dự chiến.  Hoàng đế hạ chỉ bao vây thành Calêsiô.  Dân làng ấy phản kháng mãnh liệt.  Cuộc bao vây kéo dài.  Vì cạn lương thực, viên chỉ huy sai người đến xin hàng và đừng giết dân.

Vua phẫn nỗ vì đã phải giao chiến lâu ngày, phải hao binh tổn tướng, bắt phải nộp chìa khóa các cửa thành và cùng với sáu người cấp chỉ huy.

Sáu người tình nguyện hy sinh để cứu cả dân.  Họ phục lậy trước Hoàng hậu, thảm thiết van xin: "Thưa bà, bà có quyền thế trước mặt hoàng đế.  Xin bà cứu chúng tôi khỏi chết".

Hoàng hậu động lòng thương, tâu vua rằng: "Thưa Hoàng đế, 6 người này đáng phải xử chết, nhưng xin  Hoàng đế vì tôi, mà tha cho họ".

Nghe lời Hoàng hậu nói, vua nguôi giận trả lời: "Ðược, Bà đã xin, thì tôi tha cho".

Hoàng hậu đây là hình bóng chỉ Ðức Mẹ.

Khi phạm tội đáng Chúa xử án chết đời đời, nhưng nhờ Ðức Mẹ bầu cử, Chúa đã tha cho ta.

Ôi! Ðức Mẹ quyền thế và thương yêu ta dường nào.  Ta hãy tin tưởng ở Người.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)