Ngày Hai Mươi Bẩy
 
 


Việc thứ năm người ta quen làm
là năng đọc kinh cầu Ðức Mẹ
 

Gốc tích Kinh cầu Ðức Mẹ thì không ai được rõ, vì không có bút tích gì để lại.  Chỉ biết rằng, vào khoảng năm 1000, giáo dân mọi nơi đầy lòng sùng kính Ðức Mẹ, đặt ra nhiều kinh có những câu vắn tắt, kế tiếp nhau gọi là Kinh cầu.  Những kinh ấy không được duy nhất.

Năm 1601, Ðức Giáo Hoàng Clêmentê truyền giáo dân mọi nơi bỏ các bản kinh khác nhau và nhận bản kinh cầu quen đọc ở nhà thờ Ðức Mẹ Laurêta.  Ðến nay mọi nơi chỉ còn đọc một kinh ấy gọi là kinh cầu Ðức Mẹ Laurêta.

Cũng như kính Kính Mừng, kinh cầu là một kinh làm đẹp lòng Ðức Mẹ hơn hết.  Ðọc kinh ấy người ta thứ tự lần lượt ca tụng phẩm chức, quyền thế và mọi nhân đức của Ðức Mẹ.

Người ta xưng hô Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô, là Mẹ Ðấng dựng nên muôn vật, là Mẹ Chúa Cứu thế, là Mẹ Ðấng cội rễ mọi ơn lành.

Người ta ca ngợi: Ðức Mẹ là Mẹ trinh khiết, Ðức Mẹ toàn vẹn khiết trinh, Ðức Mẹ vô nhiễm tội truyền, Ðức Mẹ không vương bóng tội, Ðức Mẹ quyền thế cao cả, Ðức Mẹ từ bi lân tuất, Ðức Mẹ trinh trong và bao dung.

Người ta ca tụng lòng từ bi Ðức Mẹ: Ðức Mẹ cứu giúp kẻ khốn cùng, bào chữa các tội nhân, nâng đỡ những người đau khổ, che chở những người đau yếu; người ta suy tôn Ðức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần và các thánh nam nữ. . .

Kinh cầu có 49 câu, mỗi câu là một bông hoa xinh tươi dâng lên Ðức Mẹ, mỗi câu là lời ca dịu dàng, mỗi câu là một bản kinh sốt sắng.  Cả kinh cầu là một bản nhạc hùng hồn và êm ái, càng đọc người ta càng vui thích, càng nghe càng thấy dịu dàng.  Có người đã thú nhận: ở Lộ-đức, khi con được nghe hàng ngàn người đồng thanh đọc kinh cầu, con có cảm tưởng như được nghe một bản nhạc du dương, lần nào nghe con cũng cảm động chảy nước mắt.  Có những tội  nhân nghe được kinh ấy, phải thốt lời ăn năn thống hối.

Câu thưa: "Cầu cho chúng con" lại là một tiếng kêu van thảm thiết, như một tên bắn trúng vào trái tim Mẹ, để mở rộng kho từ ái Mẹ.  Ðâu đâu khi làm việc kính Ðức Mẹ, người ta cũng đọc Kinh cầu Ðức Mẹ, vì là một kinh diễn tả đầy đủ những đức tính của Ðức Mẹ.  Ðọc lên, người ta thấy sốt sắng lạ thường.

Ta phải quí trọng kinh ấy, ta phải năng đọc, và đọc sốt sắng.  Ðó là những lời ca tụng đẹp lòng Ðức Mẹ, và những tiếng kêu van thảm thiết nài xin lòng từ ái Mẹ. 

Thánh Tích: 

Cha Auriêma nói về lòng tôn sùng Ðức Mẹ có kể tích này:

Ở Normania bên Pháp, người ta bắt được tướng cướp đem nộp cho nhà chức trách.  Nhà chức trách điều tra lý lịch, thấy anh ta đã can án nhiều vụ cướp thì lên án xử tử.  Lý hình vừa sắp chém đầu, thì anh ta kêu lên: " Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ thương cho con được xưng tội trước khi chết".  Người ta sợ hãi liền tìm thày cả cho anh ta xưng tội.  Thầy cả giải tội hỏi anh ta xưa nay có làm việc gì đáng Ðức Mẹ thương, thì anh ta trả lời: "Khi còn bé con siêng năng đọc kinh cầu Ðức Mẹ, và đọc các ngày thứ bảy".

Suy tích này ta biết Kinh cầu Ðức Mẹ có hiệu lực và người năng đọc kinh ấy được Ðức Mẹ thương yêu dường nào.

Kinh cầu Ðức Bà 
 

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe lời cho chúng con.

Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa Thành-Thần là Ðức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

Rất thánh Ðức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.

Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Ðức Mẹ Chúa Kitô.

Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.

Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.

Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.

Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.

Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.

Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.

Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Ðức Mẹ cực khôn cực ngoan.

Ðức Mẹ rất đáng kính chuộng.

Ðức Mẹ rất đáng ngợi khen.

Ðức Mẹ có tài có phép.

Ðức Mẹ có lòng khoan nhân.

Ðức Mẹ trung tín thật thà.

Ðức Bà là gương nhân đức.

Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.

Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.

Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.

Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.

Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.

Ðức Bà như lầu đài Ða-vít vậy.

Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.

Ðức Bà như đền vàng vậy.

Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.

Ðức Bà là cửa Thiên đàng.

Ðức Bà như sao mai sáng vậy.

Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.

Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.

Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ vương các thánh thiên thần.

Nữ vương các thánh Tổ tông.

Nữ vương các thánh Tiên tri.

Nữ vương các thánh Tông đồ.

Nữ vương các thánh Tử vì đạo.

Nữ vương các thánh Hiển tu.

Nữ vương các thánh Ðồng trinh.

Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.

Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Nữ vương linh hồn và xác lên trời.

Nữ vương truyền phép rất thánh Mân côi.

Nữ vương ban sự bằng yên.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. 

 

Lời Nguyện: 

Chúng con lạy ơn rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Ðức Bà là Chúa bầu chúng con: xin cho chúng con biết lòng Ðức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.  Ðức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Ðức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy.  Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con; xin Ðức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh.  Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy.  Ðức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Ðức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải siêu chìm sa hỏa ngục vô cùng;  chúng con trông Ðức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Giêsu cùng mặt Ðức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)