suy niệm tháng Hoa
 
 


suy niệm tháng Hoa -góp nhặt  

Mẹ Maria: Hiền mẫu trên các hiền mẫu

Chúc tụng tôn vinh Mẹ tuyệt vời,
Nhân đức rạng ngàn hoa thắm tươi.
Ngắm nhìn nhan Mẹ con say đắm,
Khúc hát ca khen Mẹ Chúa Trời.

Mẹ đẹp tuyệt vời nét Á – Đông,
Lung linh trong sáng cả vườn hồng.
Tứ đức Tam tòng luôn hoàn hảo,
Hương trinh thơm mát tỏa mênh mông.

Tại gia tòng phụ, đức vâng lời,
Ngoan hiền con thảo tuổi thơ chơi.
Gioakim thân phụ - Anna thân mẫu,
Tuổi hồng vui khúc hát xuân tươi.

Ba tuổi dâng mình trong Thánh Cung,
Chỉ mong tình Chúa được ờ cùng.
Tùng phục Nghĩa phụ là Tư tế,
Hôn nhân ấn định phận tôi trung.

Xuất giá tòng phu trọn nghĩa tình,
Có chồng vẫn giữ trọn chữ Trinh.
Vâng lời Thiên Sứ vui hôn ước,
Giuse kết bạn duyên thắm xinh.

Một lòng tuân phục Đấng phu quân,
Ai Cập đường xa chẳng ngại ngần.
Sẵn lòng trở về quê yêu dấu,
Cùng chàng xây dựng phúc gia ân.

Thân phận nữ nhi trọn chữ tòng,
Phu tử tòng tử thật sáng trong.
Trên đường rao giảng Mẹ dõi bước,
Vạn nẻo đường dài dẫu long đong.

Trên đường thập giá kiếp phong sương,
Lặng lẽ hiệp thông nỗi đoạn trường.
Theo con từng bước chiều xưa ấy,
Can – Vê điểm hẹn Lễ Tình Thương.

Tứ đức tuyệt vời phận nữ nhi,
Công – Dung – Ngôn - Hạnh ai sánh bì.
Vun xén vuông tròn nơi Thánh thất,
Mái ấm chan hòa khúc tình si.

May vá thêu thùa đẹp chữ Công,
Từng bữa cơm ngon phục vụ chồng.
Chiếc áo Mẹ đan cho quý tử,
Quân lính không đành xé uổng công.

Mẹ chẳng tô son chẳng phấn hồng,
Chữ Dung Mẹ tựa ánh trăng trong.
Rực rỡ như mặt trời hừng sáng,
Tháp ngà cổ Mẹ tuyết mùa đông.

Ngọc thốt dịu dàng đẹp chữ Ngôn,
Lắng nghe Ý Chúa rọi tâm hồn.
Chỉ luôn ca tụng, ngợi khen Chúa,
Vui – buồn, sướng – khổ cũng suy tôn.

Chữ Hạnh sáng ngời thật đáng yêu,
Chúa Cha tuyển chọn Mẹ diễm kiều.
Sứ Thần chào Mẹ “Đầy ơn phúc”,
Thánh Tử Ngôi Lời gọi Mẹ yêu.

Hôm nay con cũng gọi Mẹ yêu,
Thủ thỉ dâng trao Mẹ bao điều.
Chỉ có một điều con nguyện ước,
Mẹ mãi mỉm cười gọi con yêu.
-Mother’s Day 2009
Anthony Nguyên Khoa

MẸ MARIA – TAM TÒNG TỨ ĐỨC
VietCatholic News (09 May 2009 16:18)
- (Mừng Ngày Hiền Mẫu. Mẹ Maria - Hiền Mẫu trên các Hiền Mẫu)

Chúc tụng tôn vinh Mẹ tuyệt vời,
Nhân đức rạng ngàn hoa thắm tươi.
Ngắm nhìn nhan Mẹ con say đắm,
Khúc hát ca khen Mẹ Chúa Trời.

Mẹ đẹp tuyệt vời nét Á – Đông,
Lung linh trong sáng cả vườn hồng.
Tứ đức Tam tòng luôn hoàn hảo,
Hương trinh thơm mát tỏa mênh mông.

Tại gia tòng phụ, đức vâng lời,
Ngoan hiền con thảo tuổi thơ chơi.
Gioakim thân phụ - Anna thân mẫu,
Tuổi hồng vui khúc hát xuân tươi.

Ba tuổi dâng mình trong Thánh Cung,
Chỉ mong tình Chúa được ờ cùng.
Tùng phục Nghĩa phụ là Tư tế,
Hôn nhân ấn định phận tôi trung.

Xuất giá tòng phu trọn nghĩa tình,
Có chồng vẫn giữ trọn chữ Trinh.
Vâng lời Thiên Sứ vui hôn ước,
Giuse kết bạn duyên thắm xinh.

Một lòng tuân phục Đấng phu quân,
Ai Cập đường xa chẳng ngại ngần.
Sẵn lòng trở về quê yêu dấu,
Cùng chàng xây dựng phúc gia ân.

Thân phận nữ nhi trọn chữ tòng,
Phu tử tòng tử thật sáng trong.
Trên đường rao giảng Mẹ dõi bước,
Vạn nẻo đường dài dẫu long đong.

Trên đường thập giá kiếp phong sương,
Lặng lẽ hiệp thông nỗi đoạn trường.
Theo con từng bước chiều xưa ấy,
Can – Vê điểm hẹn Lễ Tình Thương.

Tứ đức tuyệt vời phận nữ nhi,
Công – Dung – Ngôn - Hạnh ai sánh bì.
Vun xén vuông tròn nơi Thánh thất,
Mái ấm chan hòa khúc tình si.

May vá thêu thùa đẹp chữ Công,
Từng bữa cơm ngon phục vụ chồng.
Chiếc áo Mẹ đan cho quý tử,
Quân lính không đành xé uổng công.

Mẹ chẳng tô son chẳng phấn hồng,
Chữ Dung Mẹ tựa ánh trăng trong.
Rực rỡ như mặt trời hừng sáng,
Tháp ngà cổ Mẹ tuyết mùa đông.

Ngọc thốt dịu dàng đẹp chữ Ngôn,
Lắng nghe Ý Chúa rọi tâm hồn.
Chỉ luôn ca tụng, ngợi khen Chúa,
Vui – buồn, sướng – khổ cũng suy tôn.

Chữ Hạnh sáng ngời thật đáng yêu,
Chúa Cha tuyển chọn Mẹ diễm kiều.
Sứ Thần chào Mẹ “Đầy ơn phúc”,
Thánh Tử Ngôi Lời gọi Mẹ yêu.

Hôm nay con cũng gọi Mẹ yêu,
Thủ thỉ dâng trao Mẹ bao điều.
Chỉ có một điều con nguyện ước,
Mẹ mãi mỉm cười gọi con yêu.

Anthony Nguyên Khoa

 

-dongcong.net 7-5-09

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)