suy niệm tháng Hoa
 
 


suy niệm tháng Hoa -góp nhặt  

 

Hoa Kinh tháng Năm

Tháng Năm!- năm tháng luân hồi
Hoa kinh tiến MẸ nhỏ lời từ tâm
Sự đời giọt bổng, giọt trầm. ..
Giọt phơi nắng quái, giọt thầm thăng hoa
Nầy đây: hạnh-phúc-xót-xa
Nầy đây: suy, thịnh. .. cũng là nhân sinh!
Từ khi Mẹ nhận truyền tin
XIN VÂNG ! thành bản tâm kinh thần kỳ
Ruổi theo mỗi một nẽo đi
Cưu mang đến phút sinh thì. .. TIN YÊU
XIN VÂNG giữa gió nghịch chiều
XIN VÂNG giữa chốn trăm điều đắng, cay. ..
Đồng hành với MẸ hôm, mai
Xuống Đông: Đông tĩnh; lên Đoài: Đoài yên.
Nhẹ tênh quẩy gánh lụy phiền
Kiên trung mặc thế đảo điên gian trần
Bùn đời chẳng thể vong thân
Lửa già trui luyện thêm phần CẬY TIN
Việt Nam oằn nỗi điêu linh
MẸ ơi ! thương đoái dân tình thê lương!
Mỗi ngày sống - mỗi đoạn đường !!
Chúng con cùng MẸ lên đường. .. -MẸ ơi ! Amen.
-tháng 5-2009
Hiền Thạch

 

-dongcong.net 7-5-09

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)