suy niệm tháng Hoa
 
 


suy niệm tháng Hoa -góp nhặt  

 

43- 6

Đức Mẹ quyền phép và nhân từ

          Chúa Giêsu đã đặt Ðức Mẹ làm Mẹ các giáo hữu, đồng thời đã ban quyền phép và nhân từ  cho Người. 

           Ðức Mẹ rất có quyền thế trước mặt Thiên Chúa, vì Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

           Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên Ðức Mẹ muốn sự gì thì Chúa Giêsu cũng ưng cho.     

Có một lần bà Thánh Brigitta nghe thấy Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng: "Mẹ muốn sự gì, hãy xin thì sẽ được.  Khi ở thế gian Con xin sự gì cùng Mẹ, Mẹ cũng cho.  Ngày nay về trời Con từ chối Mẹ sao được!  Mẹ muốn sự gì hãy xin thì sẽ được". 

          Xin Mẹ hộ giúp chúng con đang khi vượt biển thế gian, khỏi sóng gió bão táp và đưa chúng con về tới bến bình an. 

Thánh Tích: 

Quỉ tuyên xưng về quyền thế cao cả của Ðức Mẹ.

          Thánh Ðôminicô, ngày bắt đầu truyền bá phép lần hạt Mân côi trong nước Pháp, bị nhiều người phản đối một cách mãnh liệt.  Họ cho là những kinh ấy chỉ dành riêng cho đàn bà con gái.  Nhiều người tìm cách phá đổ.  Ở Carcassô cũng có một người ra mặt phản đối ông thánh.  Chẳng may anh ta bị quỉ ám, anh ta xông xáo mọi nơi đánh đấm mọi người, suốt ngày tru trếu lăn lộn.

          Người ta bắt đem đến cùng thánh Ðôminicô, xin người trừ quỉ.  Thánh Ðôminicô được dịp để làm sáng danh Ðức Mẹ, người lấy tên Thiên Chúa mà hỏi quỉ rằng:

-"Trên trời, đừng kể Thiên Chúa Ba Ngôi, còn đấng nào mày sợ hãi hơn cả".

Quỉ liền tru trếu van lạy xin ông thánh ấy:

-"Người muốn biết thì tôi xin thưa cho mình người, chứ đừng bắt tôi xưng hô trước mặt công chúng, vì nguy khốn cho chúng tôi lắm".

          Thánh Ðôminicô quỳ xuống nguyện rằng:

-"Lạy Mẹ, Mẹ truyền cho thần dữ này xưng ra điều con hỏi, để mọi người được biết". 

Thần dữ lại xin người rằng:

-"Chúng tôi xin người đừng bắt buộc chúng tôi nữa.  Chúng tôi chẳng nói người cũng đã biết; vả lại đã có thiên thần sẽ bảo người, chúng tôi chỉ là những kẻ dối trá".

          Thánh Ðôminicô lại quỳ xuống cầu nguyện.  Bỗng thấy Ðức Mẹ hiện xuống.  Thần dữ khiếp kinh kêu la:

-"Ớ thù địch, sao đến đây bắt chúng tôi xưng ra những điều làm nguy khốn chúng tôi".  Rồi thần dữ lại la to hơn:

-"Ớ mọi người, hãy nghe lời này: Ðức Mẹ rất thánh là Mẹ Thiên Chúa đủ quyền thế giữ gìn mọi người khỏi lửa hỏa ngục.  Ai hết lòng sùng kính Người thì thoát khỏi tay chúng tôi.  Nếu chẳng có Bà Maria che chở, thì nhiều người đã phải hư đi đời đời.  Người yêu thương và phù hộ cho những người siêng năng lần hạt Mân côi".

    Nói đoạn, thần dữ ra khỏi người ấy.  Người ta thấy thần dữ xưng hô quyền thế Ðức Mẹ thì thêm lòng cậy trông kính mến Người, và siêng năng lần hạt hơn.

 

4

Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Thánh Tômasô  Tiến sĩ quả quyết: "Chức Mẹ Thiên Chúa là một chức vô cùng cao cả, loài người chẳng tìm chức nào trọng hơn.  Thiên Chúa dù toàn năng cũng không thể dựng nên chức nào trọng hơn chức ấy".

          Thiên Chúa có thể dựng nên trời cao hơn, đất mênh mông hơn, nhưng không thể dựng nên Mẹ cao trọng hơn Ðức Mẹ được.  Ðức Mẹ đã hiểu thấu ơn rất trọng đó, nên khi gặp Bà thánh Isave, Người đã ca tụng rằng: "Thiên Chúa toàn năng đã ban cho tôi một chức cao trọng".

          Xưa nay ta đã kính trọng Mẹ Chúa thế nào? Ta mang áo hay đeo ảnh Ðức Mẹ, tỏ lòng tôn kính Người chăng? Có vào hội Mân côi, có siêng năng lần hạt chăng? Những ngày lễ Ðức Mẹ ta có làm việc lành, xưng tội rước lễ, lần hạt và dâng mình cho Ðức Mẹ chăng? Trong những ngày rước tượng Mẹ ngày dâng hoa kính Mẹ, ta có thông công sốt sắng làm những việc ấy không? Ta có ra sức bắt chước các nhân đức của Mẹ, ở khiêm nhường, giữ lòng thanh sạch, hết lòng mến Chúa yêu người chăng?

        Nếu chưa bao giờ ta làm những việc ấy, đó là dấu ta chưa đủ lòng yêu mến Mẹ cho xứng chức Mẹ Thiên Chúa.

        Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chức Mẹ thật cao cả vô cùng quí trọng.  trên trời dưới đất trừ Thiên Chúa Ba Ngôi, chẳng có ai trọng hơn Mẹ.  Xưa nay chúng con chưa đủ lòng mến yêu Mẹ.  Nhưng từ nay chúng con quyết định hết lòng tôn sùng cậy trông Mẹ.  Chúng con ra sức bắt chước Mẹ, ở khiêm nhường, giữ lòng sạch sẽ, hết lòng Mến Chúa yêu người.  Xin Mẹ cho chúng con thêm lòng mến yêu và noi gương Mẹ đến trọn đời. 

Thánh Tích: 

Phạm đến ảnh Đức Mẹ bị phạt liền

          Các thánh dạy: có nhiều khi Chúa dung thứ cho những kẻ phạm đến Chúa, nhưng chẳng dung thứ cho kẻ phạm đến Ðức Mẹ.

          Năm 1649, quân đội Ðức chiếm đóng một làng nhỏ bên nước Pháp.   Có mấy người lính chơi bời suốt đêm, một trong những người ấy thua bạc tức giận, chửi rủa mọi người. 

        Thấy một ảnh Ðức Mẹ treo trên tường, liền nói nhiều điều phạm đến Ðức Mẹ, rồi xé rách ảnh và giầy đạp dưới chân.

          Bỗng chốc nó bị ngã vật xuống, cả thân co quắp đau đớn, vật vã suốt đêm ngày.  Ðến ngày thứ 5, quân lính nhổ trại, người ta vực anh ta lên ngựa.  Dọc đường anh ta bị ngã, miệng sùi bọt, răng cắn lại, được một lát thì chết khốn nạn. 

        Người ta đều tin thật anh bị Chúa phạt vì đã xúc phạm đến Ðức Mẹ.

 

8- Trái tim Mẹ trọn hảo và đầy lòng từ ái 

rái tim Mẹ trọn hảo và rất  đáng kính, vì là trái tim của Ðấng làm Mẹ Thiên Chúa, vì là đền thờ của ThiênChúa Ba Ngôi ngự trị, vì Ðức Mẹ đầy đủ mọi nhân đức. Trái tim Ðức Mẹ như thánh điện, chứa đựng cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

        Trái tim Mẹ đầy lòng từ ái.  Người thương yêu ta hơn mọi đấng thánh.

         Một tràng hoa quấn chung quanh, tượng trưng những lời an ủi ngọt ngào phát ra từ trong tim Mẹ.  Ai nhìn qua trái tim Mẹ mà chẳng cảm thấy tình yêu của Mẹ dạt dào lai láng? 

            Vậy ta phải hết lòng mến yêu trái tim Mẹ, năng cầu xin trái tim Mẹ cho kẻ có tội, cho kẻ khô khan ngoan cố: Trái tim Mẹ hay nâng đỡ những ai sa ngã, những kẻ lầm lạc.

            Lạy trái tim Mẹ vẹn sạch rất thánh đầy lòng thương yêu loài người chúng con là những kẻ có tội, dám ngửa mặt xin trái tim Mẹ cho chúng con được thực lòng thống hối, cho chúng con bắt chước Mẹ, ăn ở liêm chính, giữ lòng thanh sạch.  Xin Mẹ rộng mở trái tim cho chúng con ẩn náu, ẩn náu trong tình yêu Mẹ.  Xin Mẹ thêm lửa mến trong lòng chúng con.  Chúng con khao khát mến Chúa và Mẹ đời đời. 

Thánh Tích: 

Dâng giáo xứ cho Trái Tim Mẹ

            Ở Balê có một xứ gọi là xứ Ðức Mẹ thắng trận. 

            Ngày trước giáo dân xứ ấy rất khô khan, mê tiền của, mê chơi bời sống rất xa hoa.  Tinh thần đạo hầu như mất hẳn.  Cha xứ lo buồn, đêm ngày cầu xin cho con chiên biết đường trở về cùng Chúa.  Năm 1836, đang khi người dâng lễ cầu xin cho những tội nhân ấy, thì nghe tiếng bảo rằng : "Hãy dâng con chiên mình cho trái tim vẹn sạch Ðức Mẹ".  Hiểu biết lời Chúa dạy, cha đã dâng con chiên toàn xứ cho trái tim Ðức Mẹ.  Người khuyên bảo ít nhiều người hợp ý mà cầu xin trái tim Mẹ.  Người lập hội Trái tim vẹn sạch Ðức Mẹ trong xứ, ra sức cầu nguyện cho dân thành tội lỗi ấy được trở lại.  Ít lâu sau, giáo dân xứ ấy đã trở nên rất sốt sắng hơn các xứ khác ở Balê.  Những kẻ có tiếng là tội lỗi đã dần dần hối cải, và được trái tim Mẹ thương ban nhiều ơn phần hồn phần xác.

          Từ đó, phong trào tôn sùng trái tim Mẹ càng ngày càng lan rộng trong các nơi.

 

-dongcong.net May 8, 2013

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)