Tình Mẹ Yêu Con
 
 


21. MẸ MARIA CHỈ TÌM VINH DANH CHÚA

Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô và Mẹ Maria,

Như anh chị em đã biết, có một kinh quí trọng nhất trong Giáo Hội, mà chúng ta thường đọc, đó là kinh Lạy Cha. Vì kinh này do chính Chúa Kitô đã đặt ra. Trong kinh này, ngoài câu kính chào và tung hô Thiên Chúa là Cha chúng ta đang ngự trên trời, thì việc đầu tiên Chúa Kitô bắt chúng ta phải nài xin với Thiên Chúa Cha, cũng như là mục tiêu bắt buộc chúng ta phải hướng về trong trót cuộc sống tạm giữa trần gian là: Xin cho Danh Cha được cả sáng.

Hay nói rõ hơn: Trong hết mọi việc chúng ta làm, trước tiên phải tìm vinh danh Thiên Chúa, tuyệt đối không được tìm hư danh cho mình. Nghĩa là chúng ta phải có chủ ý ngay lành trong các việc chúng ta làm. Như lời thánh Phaolô đã nói: "Dù anh chị em ăn uống hay làm bất cứ việc gì, hãy làm vì vinh danh Thiên Chúa" (I Cor 10:31).

CẦN THIẾT CỦA CHỦ Ý NGAY LÀNH

Trong Kinh Thánh, chính Chúa Kitô đã phán dạy chúng ta rằng: "Anh chị em hãy cẩn thận, đừng làm việc lành trước mặt người ta có ý khoe khoang. Chẳng vậy, anh chị em không được phần thưởng gì nơi Cha anh chị em ở trên trời.

"Bởi thế, khi làm phúc của gì, anh chị em đừng thổi kèn như kẻ giả hình ở hội đường và trên hè phố cốt ý cho người ta khen. Ta bảo thật, chúng đã được phần thưởng rồi.

"Khi anh chị em làm phúc của gì, chớ cho tay trái biết việc tay phải làm. Để việc anh chị em làm phúc được kín đáo, và Cha trên trời là Đấng thấu suốt mọi sự kín nhiệm, sẽ thưởng anh chị em" (Mt 6:1-4).

Anh chị em nghĩ coi: Chúa dạy một điều có kỳ lạ không? Làm sao tay phải làm phúc mà giấu không cho tay trái biết được?

Chúng ta đừng hiểu câu này theo nghĩa đen, mà phải hiểu nghĩa đúng rằng: Dù chúng ta làm phúc, bố thí, hay làm bất cứ việc gì, đừng làm với chủ ý để người ta khen, mà phải làm với chủ ý trong sạch, tốt lành, ngay chính, tức là làm vì lòng yêu mến Chúa, và để danh Chúa được vinh sáng mà thôi.

Anh chị em nên biết rằng: Chủ ý ngay lành là phần thiết yếu của mọi hành động của chúng ta, nhờ nó, các hành động của chúng ta mới có giá trị.

Đối với người đời thì một công việc càng khó nhọc vất vả, càng có giá trị. Còn đối với Thiên Chúa, thì giá trị công việc được tính theo mức độ của ý ngay lành. Như lời Kinh thánh: "Người ta chỉ trông xem công việc ở ngoài, còn Thiên Chúa nhìn vào tận tâm hồn" (I Reg 16:7).

Anh chị em đã biết: Chẳng có việc lành nào tốt lành quí báu cho bằng chịu tử vì đạo, bỏ sự sống vì đức Tin, thế mà thánh Phaolô đã quả quyết rằng: "Cho dù tôi hiến thân cho lửa thiêu đốt, nếu không có lòng mến Chúa, thì công việc đó cũng thành vô ích cho tôi" (I Cor 13:3).

Các thánh Giáo phụ đã giải thích: Tử vì đạo không phải ở tại chỗ chịu đau khổ, mà là chịu đau khổ vì Chúa.

Vì thế, thánh Augustinô nói: "Cái làm nên bậc Tử đạo không phải là những hình khổ, mà chính là lý do, là chủ ý của người tử đạo."

Anh chị em đã biết chuyện thánh Marcô kể lại trong Phúc Âm: "Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền. Chúa xem người ta bỏ tiền vào hòm. Nhiều người giàu bỏ vào những số tiền lớn. Cũng có một bà góa nghèo bỏ vào hòm hai đồng tiền nhỏ, trị giá bằng một phần tư xu. Chúa liền gọi các môn đệ lại mà nói: Ta bảo thật, đàn bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả những người đã bỏ tiền vào hòm" (Mc 12:41-43).

Tại sao vậy? Thưa là vì bà góa này làm phúc với chủ ý ngay lành, để đẹp lòng Chúa, dâng cúng cả gia tài nhỏ bé của mình cho Chúa. Còn những người khác, mặc dù bỏ vào hòm rất nhiều tiền, có khi nhiều gấp trăm, gấp ngàn bà góa nữa, nhưng lại làm với chủ ý xấu, chỉ muốn được tiếng khen mà thôi.

TÍCH CHUYỆN MINH CHỨNG

Trong sách truyện thánh Pacômê, ông Sirius đã thuật rằng: Một thầy Dòng nọ, một ngày kia cố gắng đan được hai chiếc chiếu, còn các thầy khác, chỉ đan được một chiếc mà thôi. Thầy Dòng đan được nhiều liền trải hai chiếc chiếu ở giữa lối mà thánh Pacômê là Cha Bề Trên sắp đi qua, chỉ có ý để Cha Bề Trên biết mà khen mình.

Thánh Pacômê thấy vậy, liền quay mặt, trở gót, đi lối khác, vừa đi vừa nói to cho các thầy Dòng khác nghe:

- "Anh em xem kìa, thầy Dòng này đã chịu khó làm việc từ sáng chí tối, có một điều là: bao công lao vất vả thầy ấy đã làm, đều cúng cho ma quỉ hết."

MẸ MARIA CHỈ TÌM VINH DANH CHÚA

Anh chị em nên biết rõ điều này: Muốn làm mọi việc chỉ vì vinh danh Chúa thì trước hết phải có lòng yêu mến Chúa hết lòng hết sức đã. Nếu chúng ta không có lòng kính mến Chúa, hoặc chỉ mến Chúa sơ sài thôi, thì làm sao chúng ta có thể qui hướng hết mọi việc về Chúa được?

Cũng giống như ở trần gian này, hễ người ta đã yêu một người nào say mê, thì tất cả cuộc đời họ: tư tưởng luôn nghĩ về người yêu, lời nói luôn nhắc đến người yêu và việc làm luôn hướng về người yêu, luôn làm đẹp lòng người mình yêu mà thôi.
Nơi Đức Mẹ Maria, nói được hoàn toàn là khối lửa yêu mến Chúa tha thiết tận tình.

Ngay từ tuổi thơ ấu, cái tuổi mà trẻ em, nhất là trẻ gái, hay làm nũng, quấn quít lấy cha mẹ, cái tuổi mà cha mẹ yêu thương và âu yếm, săn sóc con không miệng lưỡi nào tả xiết, nhất là đối với con một, như bé Maria. Thế mà Đức Maria đã vui lòng và mau mắn từ giã cha mẹ để đi tu trong Đền Thánh, vì Mẹ đã yêu mến Thiên Chúa tận tình, tha thiết, hơn cả tình yêu đối với cha mẹ phần xác bội phần.

Chính Đức Mẹ đã phán với thánh nữ Brigitta rằng: "Hỡi con, Mẹ đêm ngày chỉ chăm lo một việc là yêu mến Thiên Chúa. Trong đêm thanh vắng, Mẹ hằng quì trước cung thánh đền thờ Giêrusalem dâng lên Thiên Chúa lòng yêu mến thiết tha hăng say và quyết tâm chỉ làm hết mọi việc vì yêu mến Chúa, cho danh Chúa được vinh sáng."

Từ đó cho đến khi Mẹ lìa trần, tình yêu mến Chúa và tìm vinh danh Ngài hằng lớn dần, triển nở một cách mạnh mẽ. Có thể nói được như thánh Augustinô và cha Suarê rằng:

Đức Mẹ Maria hằng kính mến Chúa khi thức, khi ngủ, khi ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc. Mẹ kính mến Chúa mọi nơi, mọi lúc, không ngơi giây phút nào. Đúng như lời sách Diễm Tình Ca đã nói: "Tuy ngủ, mà Trái Tim Mẹ vẫn thức" (Cant 5).

Mà vì lòng kính mến Chúa tràn đầy và trọn hảo như thế, Mẹ đã làm mọi việc để vinh danh Chúa. Mẹ chỉ tìm vinh danh Chúa mà thôi.

Để được yêu mến và làm vinh danh Ngài, Mẹ Maria đã hạ mình sâu thẳm, tới tột độ của loài thụ tạo đã được tạo dựng từ hư vô. Mẹ đã thi hành đúng từng nét lời thánh Gioan Tiền hô đã tuyên bố: "Người cần nổi lên, còn tôi cần phải hạ xuống" (Jn 3:30).

Để danh Chúa được vinh sáng, cho thiên hạ kính tôn, ca tụng Chúa, Mẹ đã sống ẩn dật, tiềm tàng. Những khi dân chúng ca tụng, tung hô Chúa, hoặc được thiên hạ chào đón rầm rộ, nồng nhiệt, thì Mẹ lánh xa xa, nhường vinh danh cho một mình Chúa.

Chắc chắn rằng: Mẹ đã xin với Chúa Giêsu Con yêu dấu của Mẹ giấu Mẹ đi, đừng cho ai biết đến mà ca tụng, khen lao, chỉ để dân chúng ca tụng, khen lao Chúa Cứu Thế mà thôi, cho nên, khi Chúa đang giảng, thì có một phụ nữ đã cất tiếng khen Đức Mẹ: "Hạnh phúc cho người đàn bà đã sinh ra Thầy và cho Thầy bú." Tức thì Chúa Kitô đáp lại: "Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì hạnh phúc hơn" (Lc 1:27-28).

Chắc chắn rằng: Đức Mẹ đã xin với Chúa Giêsu Con quí báu của Mẹ đừng đả động gì đến danh tánh, gia đình và các đặc ân Mẹ đã được, vì thế, suốt ba năm giảng đạo, Chúa Kitô không hề đả động đến người Mẹ yêu quí của Ngài, dù nói cho các Tông Đồ, Môn đệ, hay là nói cho dân chúng.

Chắc chắn rằng Đức Mẹ cũng đã xin với các Tông đồ và các Thánh Sử khi viết hoặc giảng, thì chỉ viết và giảng về Chúa Kitô mà thôi. Cho nên, cả bốn Thánh Sử, cũng như sách Công Vụ Sứ Đồ, và thư các thánh Phêrô, Phaolô, Giacôbê và Giuđa, chẳng một vị nào nói về tiểu sử Đức Mẹ, hoặc những đặc ân Mẹ đã được như đặc ân đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội, đặc ân Trinh Khiết Trọn Đời, kể cả lúc sinh con và sau khi sinh con, đặc ân Đồng Công Cộng Khổ với Chúa Kitô, đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa, đặc ân Hồn Xác Về Trời, v.v... Các ngài chỉ viết về Mẹ rất sơ sài, đủ điều để minh chứng việc Chúa Kitô Nhập Thể làm người trong lòng Trinh Nữ Maria và được Mẹ sinh hạ, nuôi dưỡng, v.v... mà thôi.

Vì thế, Giáo Hội đã nhiều năm tìm tòi, tra cứu và bàn cãi sôi nổi về các đặc ân đó, vì không được các Thánh Sử viết rõ ràng minh bạch trong Thánh Kinh.

Anh chị em có biết tại sao Đức Mẹ đã muốn sống âm thầm ẩn tích mai danh như vậy không?

Thưa là vì Mẹ yêu mến Chúa tha thiết tận tình, cho nên chỉ muốn cho Thiên Chúa được vinh danh mà thôi, còn mình thì lu mờ đi. Và Mẹ đã thường thâm tín và thi hành triệt để lời thánh Gioan Tẩy giả: "Chúa cần phải nổi lên, còn tôi phải tụt xuống" (Jn 3:30).

HÃY BẮT CHƯỚC MẸ
CHỈ TÌM VINH DANH CHÚA

Trước khi đề cập đến việc chúng ta cần phải bắt chước Đức Mẹ Maria, để chỉ biết lo tìm vinh danh Thiên Chúa, tôi xin giúp anh chị em nhận biết rõ về ba loại công việc chúng ta làm thường ngày như sau:

Loại thứ I: Các việc chúng ta làm với chủ ý ngay lành, trong sạch, làm để Thiên Chúa được vinh danh và để lập công đền tội.

Các việc này có công phúc trước mặt Thiên Chúa, đáng Thiên Chúa thưởng công.
Loại thứ II: Các việc làm vô ý thức, làm như cái máy không hồn, hoặc như trâu bò, ngựa kéo xe, kéo cày, làm chẳng có chủ tâm, chẳng có ý hướng gì cả.

Các công việc này vô thưởng vô phạt. Làm vất vả suốt ngày cực nhọc, mà toi công phúc, chẳng được ích lợi gì cho mình trước mặt Thiên Chúa.

Loại thứ III: Các việc làm với chủ ý xấu, làm để phô trương, để được người ta khen, làm với chủ ý tìm hư danh cho mình, cho gia đình mình, hoặc cho cộng đoàn của mình.

Các công việc này chẳng những mất công phúc, còn làm cho Thiên Chúa nhờm gớm, vì đã pha kiêu ngạo vào. Đó là làm cho ma quỉ, làm theo ý ma quỉ xui khiến và chỉ huy.

TÍCH CHUYỆN LÀM CHỨNG

Anh chị em hãy nghe câu chuyện sau đây:

Có một Tu sĩ Dòng Đaminh đi tháp tùng vua Luy nước Pháp sang thăm nước Palestina. Một hôm, Tu sĩ Đaminh gặp một phụ nữ Công Giáo thuộc dân Palestina. Tu sĩ thấy phụ nữ này một tay cầm một bình đầy nước và một tay cầm bó đuốc đang cháy. Thấy hơi kỳ kỳ và lạ lạ, Tu sĩ cất tiếng hỏi phụ nữ đó, để biết rõ lý do công việc phụ nữ này sắp làm, thì được bà ta trả lời một cách rõ ràng và khảng khái:

- Thưa thầy, tôi muốn với bình nước này sẽ dập tắt lửa hỏa ngục và với bó đuốc cháy này, tôi muốn thiêu rụi Thiên đàng đi.

Thầy Dòng Đaminh ngạc nhiên hỏi:

- Ủa! bà làm như vậy với mục đích gì?

Bà ta mạnh mẽ trả lời:

- Tôi làm như vậy với chủ đích muốn cho hết mọi người sống ở trần gian phải làm việc vì lòng kính mến Chúa và cho danh Chúa được vinh sáng, đừng ai làm việc vì sợ Hỏa ngục hay vì mong lên Thiên đàng.

BA DẤU ĐỂ KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC

Để nên giống Đức Mẹ, xin anh chị em hãy kiểm điểm các công việc của mình, dù là việc đạo hay việc đời thường ngày, theo ba dấu sau đây, để biết rõ chúng ta đã đi đúng ý Chúa và Mẹ chưa:

Dấu thứ I: Sau khi công việc thất bại, chúng ta không bối rối, trái lại cứ bình tĩnh như thể đã thành đạt. Hễ ai làm mọi việc vì Chúa, bao giờ cũng được bình tĩnh như vậy. Họ sẽ tự nhủ mình: Vì Chúa không muốn được kết quả, thì tôi cũng không muốn. Chúa không hề hỏi tôi công việc có kết quả không, mà chỉ hỏi tôi có chủ ý ngay lành khi làm việc không?

Dấu thứ II: Khi thấy người khác làm được việc hay, thành công lớn, cũng vui mừng như thể chính mình làm vậy. Vì ai làm việc chỉ vì đẹp lòng Chúa, làm cho danh Chúa được vinh hiển, thì họ làm hay người khác làm cũng coi như nhau cả.

Dấu thứ III: Không ước ao cho người ta ca tụng và cám ơn về việc mình đã làm. Giả như người ta chê bai, chỉ trích công việc của mình, cũng vẫn bình tĩnh, vui vẻ và bằng an tâm hồn. Vì họ luôn tự bảo mình: Tôi làm hết mọi việc để Thiên Chúa được vinh danh mà thôi.

Anh chị em thân mến,

Là con cái Đức Mẹ, chúng ta hãy nên giống Mẹ, mà muốn nên giống Đức Mẹ, chúng ta cần phải bắt chước Mẹ.

Sau khi biết rõ Đức Mẹ suốt đời chỉ yêu mến Chúa và làm mọi việc vì vinh danh Chúa, mỗi người chúng ta thử vấn lương tâm:

Chúng ta có tìm vinh danh Chúa trong mọi việc chúng ta làm thường ngày không? Hay chỉ tìm hư danh cho chính mình. Làm để được tiếng khen cho mình, cho gia đình mình, cho đoàn thể mình, hoặc cộng đoàn của mình?

Tôi xin cống hiến anh chị em một câu chuyện cảm động sau đây:

NHỜ ẢNH MẸ ĐÃ CỨU CẢ GIA ĐÌNH

Cha Ambros Stock thuộc Dòng Biển Đức (OSB tức là Dòng thánh Bênêđictô) đã kể lại một mẩu truyện thích thú không thể quên được trong đời quân ngũ của ngài:

"Tôi là một Đan sĩ trẻ, thuộc Đan viện Maria Laach, Tây Đức. Bị động viên, phục vụ trong ngành y tá. Ngày lễ Hiện xuống năm 1915, đơn vị chúng tôi nhận lệnh di chuyển từ Vallendar, Tây Đức, sang vùng Champagne, miền Đông nước Pháp. Chúng tôi tới đóng quân tại một làng nhỏ tên là Falaise thuộc quận Voujers. Ngay từ khi chiến tranh bùng nổ trong đệ nhất thế chiến, đám thanh niên biến đâu mất! Trong làng chỉ còn lại ông già bà cả và trẻ em, tất cả chừng vài trăm người. Ngày Chúa nhật chỉ có vài chục người đi lễ. Cha sở đã có tuổi, thân hình mảnh khảnh, ốm yếu!

Tới Falaise được vài ngày, một đêm kia, có người kêu tôi đi giúp một bệnh nhân sắp chết. Bác sĩ trưởng và tôi đi ngay. Đến nơi, bác sĩ chích cho bà bệnh nhân vài mũi thuốc, nói vài lời an ủi bà. Bà cụ chừng 65 tới 70 tuổi, mắc bệnh thổ huyết. Tôi nhận thấy tình trạng nguy ngập của bà liền hỏi bà có muốn mời cha sở đến làm các phép Bí Tích cho bà không? Bà sợ hãi trả lời trong hơi thở:

- Nhà tôi là một tên Cộng sản trung kiên, sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ông cha nào bước vào căn nhà này!

Được biết ông ta là một đảng viên Cộng sản trên 40 tuổi Đảng, tôi hơi nao núng, nhưng tôi trấn tĩnh lại ngay và tính toán rất nhanh. Tôi phó thác bà ta cho Đức Mẹ và đọc thầm một kinh khấn xin Đức Mẹ cho bà ta, đồng thời kín đáo giấu dưới gối bà ta một mẫu ảnh vảy Đức Mẹ Ban Ơn, được bọc kỹ trong miếng vải nhỏ mà tôi mang luôn trong mình. Rồi tôi ra về và hẹn sẽ trở lại thăm bà ta.

Hai hôm sau tôi trở lại. Chưa kịp chào thì bà đã ngỏ ý muốn gặp cha sở. Bà ta và tôi sắp xếp, tìm cách qua mặt ông chồng bằng cách tôi đi tìm ông ta, thăm hỏi xã giao, rồi xin ông ta đưa tôi đi thăm bà con một vòng trong làng. Đang lúc chúng tôi đi thăm dân làng thì cha sở tới nhà bà, giải tội, xức dầu và cho bà rước Mình Thánh. Một tuần sau bà chết cách êm ái tốt lành. Ông chồng tự tay chở xác bà ra nghĩa trang. Một mình chôn cất, không cho ai tham dự, không một lễ nghi tôn giáo.

Ba tháng sau, cũng vào ban đêm, lại có người đến kiếm tôi đi giúp ông chồng. Bác sĩ trưởng và tôi cùng đi ngay. Ông chồng cũng mắc bệnh thổ huyết, còn trầm trọng hơn bà vợ. Bác sĩ chích cho ông ta mấy mũi thuốc. Cho ông ta biết tình trạng quyết liệt của cơn bệnh. Tôi đã biết ông ta là người thế nào rồi, nên không đả động gì về đạo giáo cả. Tôi lại giở chiến thuật như đã làm cho bà vợ là ký thác ông ta cho Đức Mẹ, đọc thầm một kinh khấn xin Đức Mẹ cho ông ta, và đút nhanh xuống gối ông ta mẫu ảnh vảy Đức Mẹ Ban Ơn lành bọc trong miếng vải. Rồi tôi cáo biệt ra về. Hẹn sẽ trở lại thăm ông ta.

Vài hôm sau, tôi trở lại thăm ông ta. Trong câu truyện đàm thoại, tôi bật miệng nói:
- Ngày mai, cha Tuyên úy Quân đội tới thăm trại, ngài nói tiếng Pháp rành lắm. Tôi có được phép mời ngài tới thăm ông không?

Ông ta đáp lại rất nhã nhặn, lịch sự:

- Nếu là thăm xã giao thì không cần lắm. Nhưng nếu để tính chuyện làm hòa với Chúa, trở lại với Giáo Hội, thì không ai hiểu biết tôi, có thể giúp tôi đắc lực cho bằng cha sở của tôi. Xin ông mời ngài đến giúp tôi!

Tôi vừa sửng sốt vừa mừng rỡ chạy ngay đi kiếm cha sở, trong lòng thầm thĩ cám ơn Chúa và Đức Mẹ.

Chưa đầy 15 phút sau, cha sở đã tới giúp ông ta ăn năn thống hối và xưng tội, lãnh Bí tích Xá Giải và Xức Dầu.

Sau 10 ngày, ông ta đã chết theo bà.

Cả hai đã an nghỉ bên nhau. Và chắc chắn ở bên kia thế giới, cả hai đã cùng nhau tạ ơn lòng từ bi thương xót và quyền phép vạn năng của Thiên Chúa qua lời bầu cử đắc lực của Mẹ Maria" (Trích Nhớ Ơn Mẹ, trang 51-54).

Lạy Mẹ Maria đầy từ bi thương xót, xin Mẹ giúp chúng con biết yêu mến Chúa và biết làm hết mọi việc dù to dù nhỏ, để danh Chúa được vinh sáng mà thôi, đừng để cho chúng con tìm hư danh phù phiếm ở đời này.

Chân thành cám ơn toàn thể anh chị em.

Lm. An Bình, CMC

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)