Truyện Kể về Mẹ
 
 


NHỜ MẸ HƯỚNG DẪN

Năm 1120, một người Anh giầu có và đạo đức tên là Becket, cùng với người đầy tớ đi viếng thánh địa Jerusalem. Trên đường về, thầy trò Becket bị quân Hồi Giáo Amurth bắt bỏ ngục vì ghét đạo Công Giáo.

Trong ngục, đã có rất đông người Công giáo. Thấy Becket khôi ngô, khôn ngoan thông thái, vua thương tình giảm hình khổ cho ông. Ðôi khi còn mời vào đồn để hỏi han phong tục nước Anh nữa. Vua có nàng công chúa nhan sắc, thấy các người Công giáo bị tù đầy cách can đảm, thì lấy làm lạ, động lòng thương Becket, và ước ao biết rõ lai lịch Ðạo Công giáo.

Một hôm, công chúa đánh bạo gặp riêng Becket hỏi về đạo và quê quán của ông. vì lòng kính mến Ðức Mẹ thiết tha, Becket đã hướng công chúa vào đạo, về lòng nhân lành của Ðức Mẹ, và đọc kinh Kính Mừng, kinh hãy nhớ, kinh lạy nữ vương cho công chúa nghe. Công chúa tỏ ý xin Becket giúp mình theo Công giáo. Becket hồ nghi chưa dám nhận lời. Sau một năm rưỡi, hai thầy trò thoát ngục về tới quê nhà bằng an.

Công chúa nghe biết tin, buồn bã khóc lóc, nài xin Ðức Mẹ của Becket ban cho mình được phúc tử đạo. Ðức Mẹ đã nhận lời công chúa và Becket, nên soi lòng công chúa bỏ đền vua, ban đêm trốn sang London là quê hương của Becket. Tới London vì không biết tiếng nên lang thang ngoài phố. Mọi người thấy một thiếu nữ ăn mặc lạ kỳ thì ra xem. Rất may đầy tớ của Becket đã bị giam tù trước, cũng ra xem, liền nhận ra công chúa vua Amurth, liền dẫn về cho Becket. Ông liền dẫn nàng vào Ðức giám Mục bày tỏ mọi sự: Ðức Giám Mục nhận công chúa vào đạo, sau khi thuộc các kinh và thông thạo giáo lý, Ngài đã rửa tội cho công chúa và đặt tên thánh là Mathida.

Sau khi lãnh nhận phép thánh tẩy, Ðức Giám Mục còn lo liệu cho công chúa kết bạn với Becket. Hai vợ chồng giữ đạo sốt sắng, hết lòng mến yêu Ðức Mẹ. Sau sinh được con trai đặt tên là Thoma Becket. Nhờ mẹ dạy dỗ săn sóc từ thuở nhỏ, Thoma Becket rất yêu mến Ðức Mẹ và nhân đức lạ thường. Trước làm quan đệ nhị trong nước, sau bỏ thế gian làm linh mục rồi Giám Mục, sau cùng được phúc tử vì đạo. Giáo Hội đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh, lễ kính ngày 29 thàng 12 hằng năm.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)