Truyện Kể về Mẹ
 
 


BA CHÉN CƠM MỐC

Hai chị đạo binh Ðức Mẹ thuộc Praesidium Ðức Mẹ Fatima Comitium Nha Trang, đi thăm một bệnh nhân Công Giáo. Trong một túp lều rách nát, tồi tàn, hôi thối vỏn vẹn có chiếc giường ọp ẹp, một người nằm sống sượt không biết nam hay nữ, đầu tóc bù xù! Thoáng nhìn, tưởng là con giả nhân. Tại đây có ba chén cơm, chén nào cũng mốc meo, hôi tanh Thì ra, đây là một bà góa chồng, không thân thích, bị bệnh phù thũng, liệt giường từ mấy năm nay. Hàng xóm thương hại mỗi ngày đem cho bát cơm. Nhưng đã ba hôm, bà không ăn được. Hai chị an ủi thăm nom, tự nhiên bà chối mình không có đạo. Hôm sau các chị trở lại nói nhiều về lòng thương xót của Chúa, Mẹ và khuyên dụ được bà đi nhà thương. Trước khi đi, các chị mời thợ hớt tóc tới, rận chấy bò lổm xổm, thợ phải ớn bỏ! Một chị lo tắm rửa cho bà, một chị lo kêu thợ hớt tóc khác. Chú này can đảm hơn, hớt trọc và bóng loáng! Hai chị khiêng lên xe. Cả xóm ùa ra coi.

Cảnh sát trực ở nhà thương thấy hai chị đưa bà vô nhà thương nghe trình bày sự thế, liền la ó, mắng các chị là hạng "đi mua việc" "ăn cơm nhà vác ngà voi." Hai chị kiên nhẫn chịu đựng vì vinh danh Ðức Mẹ, miễn sao xin cho bà được nằm nhà thương. Sau cùng hai chị được toại nguyện. May mắn gặp hai chị dòng Caritas, các chị gởi tiền cho chị thuê người săn sóc bệnh nhân.

Nằm nhà thương được ba tháng, bệnh không bớt, nhưng nhờ sự chăm nom săn sóc của các chị Legio, bệnh nhân tâm sự: Bà có đạo từ lâu, nhưng đã bỏ Chúa 50 năm rồi, kỳ này muốn ăn năn thống hối và xưng tội. Bà đã được toại nguyện. Các chị Legio đã mời linh mục đến bà xin xưng tội sốt sắng và vui vẻ chịu bệnh để đền tội. Legio lo chuyển bà sang viện dưỡng lão. Ở đó được ít lâu, bà qua đời bằng yên. Trước khi chết, bà tiết lộ: tuy đã bỏ Chúa 50 năm, nhưng ngày nào cũng đọc 3 kinh Kính Mừng dâng cho Ðức Mẹ. Ngoài ra, bà còn có mô? chị tu dòng đã ngoài 70 tuổi. (Legio Mariae, số 169, tr. 545)

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)