Truyện Kể về Mẹ
 
 


CON CƯNG CỦA MẸ (2)

Làm Giám Mục khi tuổi mới 22, bốn năm sau được cử làm Tổng Giám Mục Milan, địa phận quan trọng vào bậc nhất nước Ý. Vì Milan giầu có văn minh, nên hàng giáo sĩ bị ảnh hưởng vật chất, mà xuống giốc, ngài đã cậy trông vào Ðức Mẹ quyết cải tổ hàng giáo sĩ, mặc dầu bị chống đối dữ dội, mà lối cải tổ duy nhất của Ngài là sống bằng gương sáng: Bác ái, khổ hạnh, yêu mến Ðức mẹ. Ngài siêng năng lần hạt và đọc Officium kính Ðức Mẹ mọi ngày ăn chay các thứ bảy và các lễ của Mẹ. Hễ nghe chuông truyền tin, bất kỳ đang ở đâu, đi đâu, dù trên ngựa, trên xe, dù đường bùn lầy, ngài cũng gùy xuống đọc kinh sốt sắng. Ngài đã lập họ Mân Côi tại Milan và truyền giáo dân kiệu Ðức Mẹ trọng thể trong các lễ kính Ðức Mẹ, đặt Ðức Mẹ làm bổn mạng của Dòng Tu trong giáo phận, đặt tượng Mẹ trong các cửa ra vào nhà thờ cho giao dân chiêm ngưỡng, truyền giảng cho giáo dân biết cúi đầu mỗi khi nghe tên thánh Mẹ. Với lòng trông cậy và phó thác vào Mẹ như con thảo, Thánh Carôlô Bôrômêô đã cải được hàng gíao sĩ địa phận, chinh phục được nhiều con tim quay về với Chúa và Ðức Mẹ. Giáo hội đã tuyên phong ngài lên bậc hiển thánh và lễ kính Ngài vào 4/11 hằng năm.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)