Truyện Kể về Mẹ
 
 


SỔ RUỘT VẪN SỐNG

Sử ký Ðền Thánh Ðức Mẹ ở Laureta có chép chuyện sau. Xưa xó một linh mục nước Dalmatia đã hành hương sang Ý viếng nhà thờ Ðức Mẹ ở thành Laureta. Trên đường hành hương ngài đã bị quân Hồi Giáo bắt trói chặt lại. Thấy mình gặp nguy khốn, ngài đặt hết niềm tin vào Ðức Mẹ, nài xin được ơn đến viếng nhà thờ Ðức Mẹ ở Laurenta. Miệng ngài luôn kêu tên Maria. Quân Hồi giáo thấy ông linh mục kêu tên Maria thì hỏi lý do, được ngài cho biết: "Tôi hằng kêu tên Mẹ Maria vì lòng tôi hằng nhớ đến Ngài không hề quên được. Tôi trông cậy Ngài sẽ cứu tôi cho khỏi mọi sự dữ."

Quân địch nghe lời đó, thâm gan tím ruột, liền lấy dao rạch bụng ngài, ruột lòi ra, rồi cắt một khúc ruột đưa cho ngài mà chế diễu : "Ðây là của lễ dâng cúng Maria, mày hãy cầm lấy mà đi." Ðịch quân tưởng ngài thế nào cũng chết tốt. Nhưng lạ thay, ngài cậy trông vào Ðức Mẹ, liền cầm lấy ruột mà đi đến thành Laureta, qua đâu cũng được dân chúng bám vây quanh để xem và ca tụng quyền phép Ðức Mẹ.

Khi tới nhà thờ Laureta, ngài vào viếng nhà của Ðức Mẹ ở xưa, cầu nguyện, xưng tội, rước lễ, tạ ơn cách sốt sắng rồi chết lành bằng an trong tay Ðức Mẹ. Các thầy coi đền thờ đã chôn táng trọng thể và treo ruột trên tường để mọi người biết rõ lòng lành của Mẹ. Khỏi ít lâu ruột đó hư nên được tạc ruột gỗ và treo cờ ảnh vẽ lên cho khách hành hương biết rõ sự tích.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)