Truyện Kể về Mẹ
 
 


QUỶ RÌNH LINH HỒN

Trong niên kỷ Dòng Capucino (Bover. anu. 1552, no 69) có chép về một trạng sư danh tiếng ở Venise làm giàu bằng những mánh khóe xảo quyệt và bất công, sống đời khô khan tội lỗi, không hề làm 1 việc thiện nào, ngoài việc mỗi ngày đọc 1 kinh Kính Mừng kính Ðức Mẹ.

Ông được may mắn kết thân với cha Mattheo Bosso. Một hôm ông khẩn khoản mời cha đến dùng cơm trưa tại nhà mình, cha ưng thuận. Lúc Ngài tới, ông trạng sư khoe với cha:

- Cha ạ, hôm nay tôi muốn cho cha xem một vật mà chưa bao giờ thấy. Tôi có một con khỉ rất kỳ, hầu hạ tôi như một đày tớ: rửa cốc dọn bàn, mở cửa cho tôi mỗi khi đi về. 

Vị linh mục đáp:

- Xin ông ý tứ, khéo không phải là khỉ đâu, ông gọi nó đến tôi xem nào.

Ông cho gọi khỉ, con khỉ giả nhân đó giả điếc không nghe. Người ta tìm khắp chỗ nhưng hắn tránh mặt mọi người. Sau cùng tìm thấy hắn thu mình dưới gầm giường từng dưới không chịu ra. 

Cha Dòng nói:

- Ðược chúng ta xuống đó.

Rồi đi với ông trạng sư xuống chỗ con khỉ ngồi tròn, Ngài gọi nó:

-Ðồ muông thú hỏa ngục, ra đây. Nhân danh Chúa, ta truyền cho mi phải nói mi là ai? 

Khỉ thú mình là quỷ, đến làm cho ông trạng sư là cốt yếu đợi hễ ngày nào ông quên đọc kinh Kính Mừng kính Ðức Mẹ, sẽ bóp cổ lôi xuống hỏa ngục, vì Chúa đã cho phép hắn vậy.

Nghe thế, ông trạng sư quỳ phập xuống xin cha Dòng cứu giúp. Cha Bosso khích lệ ông vững tâm, rồi truyền quỷ xéo khỏi đó mà không được làm tổn hại gì đến gia chủ, Ngài thêm rằng:

- Ta cho phép mi được chọc thủng một lỗ ở tường nhà, ghi dấu mi đã ra khỏi đây.

Ngài vừa nói xong, một tiếng lớn nổ ầm, trên tường có một lỗ thủng. Lỗ ấy nhiều lần người ta đem vôi đá vít lại, nhưng vô hiệu. Chúa muốn để vết tích đó cho lâu dài. Ðến khi cha dòng khuyên lấy đá tạc hình một thiên thần rồi đem kháp vào đó mới được.

Nhờ ơn Ðức Mẹ cứu, ông trạng sư đã cải thiện đời sống, trở về với Chúa nhân lành. 

(Thánh Anphonsô kể trong les Glories de Marie ch. VII) (Mẹ Ơn Cứu Rỗi, tr. 127- 129) 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)