Truyện Kể về Mẹ
 
 


XƯNG TỘI SAU XỬ TỬ

Trong xứ Normandie thuộc nước Pháp có một tên cướp bị bắt và bị kết án tử hình. Ngày hắn ra pháp trường nhiều người đã theo để coi. Tới nơi hắn bị dẫn lên máy chém. Nhưng khi đầu hắn vừa lìa cổ rơi xuống đất bỗng hắn kêu to cho mọi người nghe:

-Lạy Đức Mẹ cho con được xưng tội.

Những kẻ hiện diện phát sợ vì cảnh tưởng gở lạ này. Có người Công giáo đã vội đi mời linh mục đến. Sau khi ban phép xá giải cho hắn, linh mục hỏi hắn vì sao được ơn đặc biệt như thế, thì hắn trả lời:

-Mặc dầu bê tha tội lỗi, nhưng vì lòng tôn sùng Đức Mẹ, hắn vốn ăn chay mỗi tuần một lần vào ngày thứ Bảy để kính Đức Mẹ, mà chỉ vì việc lành nhỏ mọn ấy, Đức Mẹ đã cứu hắn khỏi mất linh hồn. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)