Truyện Kể về Mẹ
 
 


ÔNG GIÀ BÈ RỐI

Một linh mục Dòng Tên đến làm tuần đại phúc tại một giáo xứ thuộc thành Paris, sau khi giảng một bài về lòng cậy trông vào Đức Mẹ, thì có một ông lão đến xin xưng tội với ngài, và thú ra rằng ông đã giấu tội, ông đã gặp biết bao dịp nguy hiểm gần chết. Mà nếu chết trong kỳ đó, chắc chắn đã sa hỏa ngục rồi, Nhưng lần này Đức Mẹ đã soi lòng cho ông nhận biết tội lỗi và được chí cương quyết xưng thú hết mọi tỗi lỗi. Nói xong ông lão đã thống hối ăn năn thật lòng đến chảy nước mắt. Xưng tội xong, linh mục hỏi ông xưa nay đã làm gì tôn kính Đức Mẹ để đáng Đức Mẹ ban ơn trở lại cách đặc biệt như vậy, thì ông lão cho biết: "Chỉ bớt bữa ăn trong ngày thứ Bảy trong tuần để kính Đức Mẹ".

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)