Truyện Kể về Mẹ
 
 


NGƯỜI CON CƯNG

Thiếu nữ Phanasia sinh tại nước Ý, mẹ cô rất đạo đức đã dậy cô kính mện Đức Mẹ và lần hạt Mân Côi từ thuở bé. Chẳng may mẹ chết sớm, cha tái giá với bà Margarita. Mụ này khô khan xấu nết, hay ghen ghét Phanasia, cấm cô không được lần hạt. Cô vâng lời dì trong mọi sự, nhưng việc đạo cô quyết làm cách âm thầm. Một hôm dì ghẻ bắt được cô đang lần chuỗi. liền giật tràng hạt rứt nát rồi ném đi, lại cho cô một trận đòn nhừ tử. Phanasia bằng lòng lãnh nhận để lập công. Không còn tràng hạt, cô lấy dây thắt nút mà lần, lần này cũng bị dì ghẻ phát giác và đánh đòn một trận thứ hai. Nhưng cô không hết bỏ lần hạt để ca tụng kính Đức Mẹ, bất ngờ dì ghẻ rình bắt được, giận xung lên, lấy gậy đánh cô vỡ đầu chết ngay.

Đức Thánh Cha đã tôn Phanasia lên đài Hiển thánh.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)