Truyện Kể về Mẹ
 
 


GIUSE LABRE

Joseph Labre sinh năm 1748 tại Amet nước Pháp, có lòng yêu mến Đức Mẹ và lòng thương người từ nhỏ. Lên 22 tuổi Labre sang Ý viếng đến đền thờ Đức Mẹ ở Laureta, tại đây Labre được ơn soi sáng bỏ hết mọi của cải làm phúc cho kẻ khó rồi đi viếng các thánh đường Đức Mẹ có tiếng khắp thế giới, dọc đường chàng ăn năn hãm mình, mặc áo thô, đi xin của bố thí.

Sau 5 năm đi viếng các thánh đường danh tiếng của Mẹ, Labre lại trở về Roma và ở lại đó 8 năm để hãm mình đền tội và tôn kính Mẹ Maria hơn. Có nhiều lần Labre quỳ trước tòa Mẹ suốt đêm bất động, Labre luôn vui chịu khinh chê xỉ nhục cách bằng lòng. Một hôm có người bố thí cho Labre mấy đồng, Labre liền đem đi cho kẻ khó, tức thì người cho của nổi giận, sẵn gậy đánh cho Labre mấy hèo. Labre vịu chịu, lần khác một lũ trẻ vô phép xúc phạm đến hài cốt các Thánh, Labre đến căn ngăn liền bị chúng cho căn đá cuội, may có người đi qua can thiệp kịp. Năm 1738, Labre bệnh liệt vì hãm mình quá sức, nhưng càng thấy mình gần chết, Labre càng cố gắng hãm mình, tăng bội tình yêu Mẹ. Thứ tư Tuần Thánh, Lbare đi dự lễ ở nhà thờ Đức Mẹ trên núi và ở lại đọc kinh cho đến trưa, rồi ra về, vừa bước qua cửa nhà thờ, Labre té xỉu. Lúc linh mục đến xức dầu và giáo dân đọc kinh cầu Đức Mẹ đến câu "Rất thánh Đức Mẹ, cầu cho Labre" thì linh hồn chàng lài xác trong cái tuổi 35. Cùng một lýc, bỗng nhiên trẻ con trong phố xá chung quah kêu to: "Đấng thánh đã chết".

Sau khi chết, Labre đã làm nhiều phép lạ chửa nhiều bệnh nhân. Xác chàng được đặt trong đền thờ Đức Mẹ trên núi bốn ngày cho giáo dân kính viếng và cầu xixn, rồi táng dưới chân bàn thờ Đức Mẹ. Từ đó đến nay, nơi mồ Thánh nhân hằng có phép lạ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)