Truyện Kể về Mẹ
 
 


THÁNH BÉC-MĂNG

Sinh ở thành Diest tỉnh Belgirpre ngày 13 tháng 3 năm 1599. Từ thuở bé Béc-măng rất đạo đức sốt sắng cuộc đời cậu đặt mọi hạnh phúc vào việc lần hạt kính Mẹ, cậu luôn đeo trang hạt ở cổ. Đến tuổi khôn lớn, cậu đi Montagu, một nơi hành hương danh tiếng xa quê nhà. Ở đó cò bàn thờ kính Đức Mẹ, cậu quì chăm chú cầu nguyện, lòng tràn ngập vui sướng, coi như Mẹ đang hiện diện trước mặt cậu. Cậu đang dâng hiến trót mình cho Đức Mẹ, nài xin Mẹ hướng dẫn cậu trên đường tiến đức. Lời cậu xin đã được Mẹ nhận, Mẹ đã gìn giữ trót đời niên thiếu của cậu và đưa cậu vào Dòng Chúa Giêsu, ở đó bước theo chân thánh trẻ Stanislas Kostaka và thánh Louis Gonzagne, cậu đã mau tiến tới đường trọn lành.

Một hôm lâm trọng bệnh, cậu biết đời mình sắp tận, lòng đầy hân hoan, tay cầm chặt 3 bảo vật. Thánh giá, tràng hạt, và hiến pháp, cậu đã vui vẻ nói, “Đây là 3 vật rất quí báu của tôi, tôi ước ao chết với 3 bảo vật đo.” Và cậu đã chết tốt lành thánh thiện khi tay còn cầm theo 3 bảo vật đó năm 1621, mới hơn 21 tuổi, lưu cho hậu thế một đời sống trọn lành thánh thiện và đầy lòng yêu mến Đức Mẹ trên trời. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)