Truyện Kể về Mẹ
 
 


ƠN TRỞ LẠI

Cô Adèle Dubois 35 tuổi, bị bệnh phổi, lao xương sống nặng không thể đi nổi, cửu tử nhất sinh. Sau hai năm liệt giường, cô được đem từ Plechatel ở Bretagne tới Lộ Đức, năm đó là năm 1928. Ngày 22-9 năm ấy, cô đã được lành bệnh và trở về Plechatel.

Chính bác sĩ Caron đã tận tâm săn sóc cho cô trong suốt cuộc hành trình. Bác sĩ đã bỏ đạo từ thuở thanh xuân, hiện bấy giờ coi như vô thần. Khi thấy cô lành bẹenh cách lạ mà chính bác sĩ đã mục kích, đã xem xét kỹ lưỡng ngày 21 – 10 – 1928 và đã tuyên bố: “Tôi ký tên dưới đây là bác sĩ Felicien Caron, bác sĩ chuyên khoa và xin tuyên bố rắng: việc cô Adèle Dubois lành bệnh cách la thật là do ơn siêu nhiên, đối với tôi thật là phép lạ cả thể đã thức tỉnh tôi, làm cho Đức Tin của tôi đã chết được hồi sinh. Tôi đã bỏ đạo 43 năm trời rồi, bây giờ tôi xin trở về với Thiên Chúa và sung sướng vô cùng là sẽ được lên bàn rước lễ để rước lấy Thiên Chúa của tôi.”

Để làm chứng lời mình nói, bác sĩ đã cho khắc một tấm bảng ghi ơn Đức Mẹ đã chữa lành cho cô Adèle Dubois và treo ở Lộ Đức, đồng thời cũng ghi ơn Mẹ đã đem bác sĩ trở về với Chúa, bảng đó đã được treo ngày 4 – 11 – 1928 với câu này:

“Ngày lần con cám ơn Đức Mẹ Lộ Đức.” 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)