Truyện Kể về Mẹ
 
 


GIÁM MỤC BỘI PHẢN

Talleeyrand, trước là linh mục, sau lên chức Giám mục thời cách mạng Phép, ông được vua Napôlêon tin dùng đưa lên làm Bộ trưởng bộ ngoại giao, Taleeyrand đã trở nên một kẻ phản bội lương tâm, phản bội Thiên Chúa, phản bội nhà vua, phản bội lời tuyên khấn và Giáo hội nữa. Chính nhà vua cũng đã có lần nói về Talleeyrand, “Con người luôn luôn phản bội.” Nhưng đối với Đức Mẹ Maria thì trái lại, xem ra ông ít phản bội hơn. Theo lời người cháu của ông làm chứng mãi cho đến ngày về già, ông còn năng đọc kinh Lạy Nữ Vương và sau khi ông chết, người ta còn tìm tháy trên xác ông một mẫu ảnh đã sờn rách với hàng chữ: “Mẹ là nơi ẩn náu các tội nhân xin cầu cho chúng con.”

Chắc chắn nhờ lòng sùng kính Đức Mẹ đã đem lại cho ông một cái chết tốt lành. Ông đã xưng tội, rước lễ, chịu các phép cuối cùng và xin với cha Dupanloup cất hết mọi gương mù cho ông. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)