Truyện Kể về Mẹ
 
 


QUẬT NGÃ

Tờ báo L’Echo de Lourdes năm 1918 tường thuật câu chuyện sau đây: một người vô thần đồng ý dẫn một thiếu bất toại cả tứ chi đến Lộ Đức. Hắn nói, “Nếu tôi thấy co ta lành bệnh, nếu tôi thấy cô ta chỗi dạy, tôi sẽ theo đạo Công giáo. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không xảy ra như thế, tôi không tin như thế.”

Cô bé được đưa tới bể tắm. Cha Bailly lúc ấy kêu lớn, “Hỡi anh chị em, có ai trong anh chị em sẵn sàng hy sinh để cứu một linh hồn đang cứng lòng không? Có người nào chấp nhận bệnh hoạn vì Chúa đến chết để linh hồn kia được cứu rỗi không?

Một bệnh nhân chống nạng đến thưa: “Con xin tình nguyện”.

Một bà mẹ bồng cao đưa con câm điếc nói, “Thưa cha, cha hãy dâng đứa trẻ này cho Đức mẹ để người bất hạnh kia được trở lại.”

Ngay lúc đó cô bé bất toại nhảy ra khỏi bể tắm, hoàn toàn lanh bệnh. Con nguouwgi vô thần vội quì kêu lên:

“Lạy Chúa con tin, xin Chúa tha tội cho con.” 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)