Truyện Kể về Mẹ
 
 


TƯỚNG CƯỚP

Một linh mục thông thái Dòng Tên, người Neapoli, cha Julio Recupito, năm 1664 đã xuất bản một cuốn sách rất giá trị về những dấu hiệu ơn tiền định. Cuối sách, Ngài viết cầu truyện sau đây để chấm hết cho tác phẩm ngài.

Tôi không thể im lặng, không thể làm ngơ mà không thể kỷ ra đây một câu chuyện mới xẩy ra, mà vị Giám mục thận trọng, đáng tin cậy đã kể lại và chính ngài đã xác nhận sự đúng đắn của nó.

Mấy năm nay có một tướng cướp quen làm nghề trong vùng phụ cận một thành phố danh tiếng ở nước Ý, trong quyền cai quản của ngài. Một hôm, bọn đồng đảng dẫn về cho hắn một thiếu nữ rất nhan sắc. Thiếu nữ nài xin hắn thiết tha rằng vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria xin đừng làm nhục danh tiết mình.

Một tàn lửa vô hình của lòng tôn sùng Đức Mẹ còn sót lại trong đáy hồn tên cướp đã chiến thắng dục vọng đê hèn của hắn. Không những hắn ưng nhạn lời thiếu nữ nài xin mà còn muốn tránh cho nàng khỏi bị đồng đảng làm đê nhục, đã dẫn nàng an toàn ra khỏi khu vực ấy, lại xin nàng cầu nguyện với Đức Mẹ Maria mà nàng thiết tha yêu mến ấy cho mình nữa.

Đêm hôm ấy tướng cướp đang ngủ, hắn thấy một vị Nữ Hoàng vẻ mặt uy nghi, hiện đến, nhìn hắn một cách rất hiền từ và nói:

Hôm qua, con đã làm một việc gì yêu mến Ta, việc ấy đẹp lòng Ta lắm, Ta sẽ nhớ đến con.

Hắn thức dạy, coi việc đó là một giấc mơ không đáng để ý, bèn quên bẵng.

Ít lâu sau, hắn bị bắt giam. Đêm trước ngày hắn bị hành hình, vị Nữ Hoàng uy linh lần trước lại hiện ra khi hắn ngủ và nói:

Con có biết Ta không? Hắn trả lời rằng đã có một lần trông thấy một người giống hệt như thế. Nữ Hoàng nhắc lại câu đã nói với hắn lần trước và thêm rằng:

Ta là Maria Nữ Vương trời đất, vì lòng yêu mến Ta mà con đã tôn trọng người thiếu nữ đã tận hiến cho Ta, Ta đến thưởng con vì hành động đó: sau khi con bị hành quyết, Ta sẽ đem con vào nơi vĩnh phúc.

Việc lạ lùng ấy làm tên cướp tỉnh dạy, ơn thánh đang hoạt động trong mình hắn, hắn lấy làm vững tin rằng Đức Nữ Vương trên trời đã hiện ra với hắn và hứa cho hắn được rỗi linh hồn.

Thế là người ta thấy hắn run lên vì được sung sướng, hắn xin được cấp tốc đem ra xử vì hắn biết đó chính là con đường lên nơi hằng sống.

Cùng một lúc, hắn có hai bản tính khác nhau, một đau đớn thống thiết và một vui mừng khôn tả: vì một đàng hắn tỏ ra đau đớn chua xót vì các tội đã phạm, một đàng phần thưởng sắp được làm hắn say sưa một niềm vui khôn sánh. Người ta nói đó 1 đấng tử đạo bay đến pháp trường, chứ không phải là một tướng cướp bị điệu đi xử tử; hình phát đã trở thành chiến thắng cho hắn vậy.

Hắn tỏ với cha giải tội duyên cớ đau đớn và vui mừng khác lạ ấy, bằng lòng cho cha tỏ ra với mọi người. Ngay trên bậc giảo hình đài, cha đã kể lại truyện đó. Toàn dân cảm tạ đón nhận tin vui này, họ sung sướng tràn nước mắt, đua nhau tung hô tình thương siêu vời của Mẹ Maria.

Trong lúc đó xác tướng cướp treo cao trên giảo đài, nhưng tỏ ra một nép đẹp rất bình tĩnh đến cảm động.

Mẹ Maria thường ưu đãi như vậy với những tội nhân có một vài tâm tình yêu mến Mẹ đặc biệt, giống như thánh Anselmô, cha Thomas Cotipre và cha Pelbart đã làm chứng. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)