Truyện Kể về Mẹ
 
 


16 NĂM TRỤY LẠC

Maria quê nước Ai cập từ 12 tuổi đã trốn biệt gia đình sang sống bê tha hoang đàng ở đô thị Alexandria. Mọi người trong thành đều ghê tởm nếp sống trác táng của nàng.

Sau 16 năm trụy lạc, nàng lên đường bắt đầu cuộc giang hồ trên khắp các lục địa: đến Giêrusalem vào dịp lễ Thánh Giá. Giáo hữu khắp nơi tề tịu mừng lễ rất đông. Bị tính tò mò xúi giục hơn là do lòng sùng mộ khuyến khích, nàng nảy ra ý tưởng vào xem nhà thờ. Nhưng vừa bước vào tới bậc cửa, nàng cảm thấy một sức mạnh vô hình đẩy nàng ra. Nàng cố thử một lần nữa, thì lại bị đẩy ra một lần nữa. Lần thứ ba, thứ tư đều vô hiệu, nàng bèn lui vào một xó ngoài tiền đình. Ở đó, nàng được Chúa soi sáng cho hiểu mình không xứng đáng bước vào đền thánh vì quá nhiều tội lỗi. Ngước mắt lên, nàng nhìn thấy một bức ảnh vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh. Nàng sấp mình chứa chan hai hàng lệ khẩn cầu:

- Ôi, Mẹ Thiên Chúa, xin thương con với, con đầy tội lỗi khốn nạn. Con biết rồi, tội con làm con bất xứng, chỉ có Mẹ là đoái nhìn con thôi. Mà Mẹ là nơi trú ẩn của tội nhân mà: vì tình yêu Chúa Giêsu Con Mẹ, xin Mẹ giúp mở cửa nhà thờ cho con với. Con muốn cải tạo đời sống và đi đền tội ở bất cứ nơi nào Mẹ muốn. Lúc đó, hình như Đức mẹ trả lời, nàng nghe có tiếng thì thầm:

- Được con ạ! Con đã chạy lại với Mẹ và muốn trở về, thì đó cửa thánh đường đã mở, con vào đi.

Nàng vào nhà thờ Thánh Giá, khóc lóc nghẹn ngào. Rồi trở lại bức ảnh nàng kêu xin:

- Lạy Nữ Vương, con sẵn sàng vâng lời Mẹ, Mẹ muốn con đi đền tội ở đâu, xin tỏ cho con biết.

- Con hãy sang bên kia sông Giorđanô, sẽ thấy nơi an nghỉ.

Nàng xưng tội rước lễ rồi qua sông Giorđanô. Đó là một khu rừng rậm, nàng hiểu đây là nơi đền tội.

Trong khoảng 17 năm trời, ma quỉ không bỏ một mánh khoé nào mà không tấn công để xô nàng ngã lại. Lúc đó nàng đã làm gì để đối phó? Chỉ có một việc là cậy trông ở Mẹ Maria. Mẹ cũng ban cho nàng được sức mạnh kháng cự với mưu mô của chúng quỉ một cách thắng lợi suốt 17 năm ròng; hoả ngục phải rút lui. Thời gian qua, tuổi nàng đã 77, sau một đời sống khắc khổ, thầm lặng trong rừng, Chúa cho linh mục Jozimô tìm thấy nàng vào một ngày im vắng. Tường thuật đời mình cho linh mục rồi nàng xin ngài sang năm lại tới đem Thánh Thể cho nàng.

Linh mục đã làm theo ý nàng. Nàng lại xin ngài trở lại một lần nữa. Năm sau, linh mục Jozimô trở lại, nhưng lần này gặp thấy nàng đã từ trần. Quanh xác sáng tươi chói lọi, một luồng hào quang rực rỡ. Gần trên đầu, ngài đọc thấy những hàng chữ viết trên cát như sau: Xin chôn xác con khốn nạn ở đây và cầu nguyện cho nó.

Nhờ một con sư tử bới huyệt, linh mục Jozimô an táng nàng ở đó. Rồi trở về tu viện, ngài thuật lại những việc lạ lùng Tình Thương Chúa đã làm cho thiếu phụ thống hối ấy qua lời cầu bầu thế lực của Đức Trinh Nữ Maria.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)