Truyện Kể về Mẹ
 
 


MẸ BẢY SỰ

Trong mạc khải của thánh nữ Brigitta (L. VII, CHAP. XCVII) có kể một truyện: Một Đức ông nọ, vừa tồi tàn, vừa khả ố vì phóng đãng, vừa đặc biệt vì dòng dõi quí tộc. Ông đã thực sự ký giấy bán cả linh hồn lẫn xác cho ma quỉ, làm tôi nó như một tên nô lệ trong suốt sáu mươi năm, kéo lê một đời đầy tội lỗi và tệ hại quá sức tưởng tượng, không biết đến tôn giáo là gì.

Ông ngã bệnh trầm trọng. Chúa Giêsu muốn dủ tình thương, ban lệnh cho thánh nữ Brigitta báo cho cha giải tội của bà phải đến giúp kẻ liệt ấy và khuyên ông xưng tội. Thầy cả đến, nhưng tội nhân cứ quyết rằng đã xưng tội nhiều lần rồi, không cần phải xưng lại nữa. Lần thứ hai, linh mục lại đến, kẻ nô lệ hoả ngục lại càng không thèm nghe nói đến xưng tội hơn. Chúa Giêsu lại hiện ra lần nữa, phán bảo bà thánh cứ phải xin thầy cả đến giúp ông. Lần thứ ba này, linh mục đến kể rõ cho ông biết những lần Chúa hiện ra với thánh nữ và lý do tại sao ngài đến để thi hành lệnh Chúa, muốn thương cứu vớt ông. Những lời nói đó cảm kích bệnh nhân rất nhiều. Ông bắt đầu khóc lóc và kêu lên:

- Nhưng lẽ nào con còn được hy vọng tha thứ nữa! Con đã tự tình làm nô lệ quỉ dữ, làm tôi nó suốt sáu mươi năm trời nay và phạm không biết bao nhiêu là tội lỗi?

Linh mục trả lời:

- Không hệ gì. Ông cứ an tâm can đảm và bình tĩnh, nếu ông hối hận, tôi hứa với ông rằng Chúa sẽ tha thứ cho ông.

Người liệt đem lòng cậy trông thưa:

- Thưa cha, tôi tưởng đã bị luận phạt, đã thất vọng về phần rỗi của tôi. Nhưng giờ đây, tôi đau đớn vì tội lỗi, chính sự đau đớn này làm tôi thêm lòng trông cậy, Chúa đã không bỏ tôi, thì đây tôi xin sẵn sàng xưng tội.

Hôm sau, ông rước lễ và sáu ngày sau, ông đã từ trần trong bầu không khí đầy nhẫn nhục và yên hàn. Ít lâu sau, Chúa lại hiện ra với thánh nữ Brigitta cho biết là người tội lỗi đó đã không hư mất, nhưng còn đang ở luyện tội. Được thế là nhờ Đức Mẹ Maria bầu cử, vì người đó, trong suốt quãng đời trụy lạc vong mạng, vốn giữ lòng tôn sùng những đau đớn của Đức Mẹ, bao giờ nhắc tới cũng tỏ lòng cảm thương.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)