Truyện Kể về Mẹ
 
 


BA CHÀNG TIẾN SĨ

Có ba nhà tiến sĩ vừa lĩnh bằng ở viện đại học Balê lên đường đi núi Mont-Cenis, giữa đường gặp cơn giông tố dữ dội. Sợ tai hoạ, ba ông cùng gò cương cho ngựa phi nước đại, cốt tìm một chỗ trú để đỡ nguy hiểm. Nhưng giữa những luồng chớp xé mây, những tiếng sét tung trời, họ đều nghe thấy một tiếng thất thanh ghê gớm:

- Đánh xuống, đánh xuống giết nó.

Đồng thời một tầm sét vung ra kinh hãi đánh ngã một người ở trong bọn họ ngã xuống và xác tan thành tro bụi. Hai ông bạn kia hoảng hồn mất vía, ra sức cho ngựa phi kịp với tốc lực sấm sét. Nhưng chớp vẫn loang loáng rách trời, sét vẫn ầm ầm gieo kinh khủng. Lại một tiếng nữa xé mây:

- Đánh xuống, đánh xuống giết nó đi.

Ghê gớm chưa, viết dòng này tay tôi run rẩy, tim tôi ngưng đập. Theo sau tiếng đó là một đòn sét giáng ngay thẳng tại chỗ. Ông thứ ba tên là Augustinô chết khiếp ngoi ngóp, còn ông thứ hai thì chết cứng ngay tại chỗ, hồi tâm lại, nhớ đến một kinh ông vốn quen đọc để kính Đức Mẹ. Hữu sự thì bái tứ phương, ông bèn sướt mướt khóc ròng, tâm hồn hối hận, ông cầm trí sốt sắng lạ thường kêu lên:

- Chúng tôi trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Ông vừa đọc, vừa phóng ngựa rất mau, mặc dầu đứt cả cương và tuột cả khuyết đạp. Nhưng mới ghê làm sao! Tia hy vọng đó cũng không hòng gì nữa, mây vẫn ào ạt xô nhau tới với những tiếng ồn ồn kinh sợ, chớp tai ác vẫn dồn dập che trời, sét vẫn rầm rầm thét, thế là hết, còn hy vọng gì nữa! Khổ hơn cả là tiếng thù oán đó lại nổ một lần nữa:

-Đánh xuống! Đánh xuống!

Trời! Augustinô đáng thương chừng nào, khiếp đảm chừng nào, số phận ông sẽ ra sao? Ông lại sốt sắng hơn đọc lại lời kinh:

- Chúng tôi trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời...

Rồi ông phó mình cho Chúa, vì ông chắc mình không thoát chết. Nhưng rồi sấm chớp khuất sau mây, im lặng, thứ tiếng tai quái lại rùng rợn thét lên, ai oán, đe doạ:

-Đánh xuống, đánh xuống giết nó đi.

Có tiếng khác đáp lại:

- Không đánh được, hắn đọc kinh Sub tuum Praesidium Confugimus (chúng tôi trông cậy rất Thánh Đức Mẹ) và Đức Nữ hắn cầu xin đó đã trói chúng ta, lại còn phá tan cả sấm sét nữa.

Thử tưởng tượng người hành khách đáng thương đó đã chết dở, xúc động chừng nào. Nghe câu đối thoại đó, ông cầm trí đọc kinh Sub Tuum: Chúng tôi trông cậy. Ông hết sức thành tâm cầu khẩn, thế là một phép lạ quá sự trông mong đã xảy ra: giông tố im lặng; trời lại hiện ra thanh quang. Ông tiến sĩ trẻ tuổi đã đi tới chân núi.

Truyện này do cha Binet dòng Tên kể lại trong tác phẩm về những trọn lành siêu việt của Thánh Nữ Đồng Trinh (Les Souveraines perfections de la Sainte Vierge) phần III, chương XV, trang 406. Cuối đoạn cha viết: “Điều tôi biết chắc chắn là ông tiến sĩ trẻ đó, sau vào tu dòng thánh Phanxicô, đã không bỏ qua ngày nào mà không đọc sốt sắng kinh “Chúng tôi trông cậy...” Vì chính nhờ kinh ấy mà ông đã thoát nạn.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)