Truyện Kể về Mẹ
 
 


NHẬN MẸ THAY MẸ

Trong lịch sử thiết lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli có kể một truyện như sau: Nhà quí phái trẻ tuổi người Tô-cách-lan, tên là Guilemo Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê.

Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết lạc giáo. Nhưng ánh sáng trên trời đã cho ông dần dần khám phá ra cái giả dối của đạo ông theo. Ông sang Pháp. Ở đây ông nhờ một linh mục dòng Tên đồng hương giúp đỡ, và nhất là nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, nhận ra chân lý, ông đã từ bỏ lạc giáo và trở lại Công Giáo. Sau đó ông sang Roma.

Một hôm có người bạn thấy ông âu sầu thảm não, bèn hỏi duyên cớ thì Elphinstone trả lời: Đêm trước thân mẫu ông hiện đến bảo ông:

- Con ơi, con có phúc lắm vì đã gia nhập Giáo Hội chân thật! Phần mẹ, mẹ đã chết trong lạc giáo nên mẹ phải trầm luân đời đời...

Từ ngày đó, hơn bao giờ hết, ông gia tăng lòng sùng kính Đức Mẹ mà ông đã nhận làm mẹ thay mẹ trần gian. Mẹ Maria soi sáng cho ông vào dòng, ông hứa sẽ thực hiện ý định. Nhưng rồi ông lâm bệnh, buộc lòng phải đổi khí để tìm sức khoẻ. Ông đến Neapoli, đó là nơi Chúa định cho ông từ trần mà từ trần đang lúc là một tu sĩ. Vừa tới nơi, bệnh ông nặng thêm, nguy đến tính mạng. Ông thiết tha nài xin các bề trên nhận ông vào dòng. Trước Thánh Thể, lúc chịu của ăn đàng, ông tuyên khấn theo hiến pháp dòng Chúa Giêsu. Từ đó ông đem hết tâm lực để cảm tạ Mẹ Maria đã cứu ông khỏi bè rối, dẫn ông vào Giáo Hội Công Giáo, lại đưa vào nhà Chúa để ông được chết giữa các tu sĩ thân yêu. Trước cảnh hấp hối sốt sắng của người con yêu Đức Mẹ ấy, những anh em tu sĩ chứng kiến đều cảm động. Ông kêu lên:

- Ôi xinh đẹp biết bao được chết giữa các thiên thần này.

Người ta bảo ông nghỉ một chút, ông trả lời:

- A, đây chưa phải là lúc nghỉ, tôi sắp bước bước cuối cùng đời tôi. Khi sắp trút hơi ông nói với các tu sĩ vây chung quanh:

- Anh em ơi, anh em có trông thấy các thiên thần từ trời xuống để giúp tôi không? Một tu sĩ thấy ông lẩm nhẩm mấy lời nhỏ nhẹ hỏi, thì ông trả lời:

- Thiên thần bản mệnh vừa cho tôi biết: tôi sẽ chỉ qua luyện tội ít thôi, rồi sẽ được lên thiên đàng.

Sau đó, ông thỏ thẻ cùng Đức Mẹ và nhắc đi nhắc lại: “Mẹ ơi, Mẹ ơi” với thái độ ngây thơ như trẻ nhỏ sa vào lòng mẹ âu yếm mà ngủ, ông tắt hơi an bình.

Ít lâu sau, một thầy dòng thánh thiện được thị kiến thấy thầy Elphinstone đã lên thiên đàng. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)