Truyện Kể về Mẹ
 
 


LÀM MẸ PHẢI KHỔ

Cha đáng kính Jean Herolt, dòng Đaminh đã thuật câu truyện sau đây trong tập Semones discipuli: Có thuật một người đàn ông đã kết bạn mà vẫn sống bê tha tội lỗi...

Bạn ông, một giáo hữu nhiệt thành, không biết làm cách nào để chồng dứt bỏ cuộc đời tội lỗi; bà nài nẵng mãi, ông chồng mới ưng chịu làm một việc đơn sơ để sùng kính Đức Mẹ Đồng Trinh trong nếp trụy lạc của ông: bà xin ông đọc một kinh Kính Mừng mỗi khi đi qua một ảnh hay tượng Đức Mẹ. Ai ngờ chỉ có thế mà bà đã được như sở nguyện.

Một đêm kia, lúc trắng trợn đi lăn mình vào dịp tội, con người xấu thói đó nhìn thấy xa xa một ánh sáng lập loè. Ông lại gần và nhận ra đó là ngọn đèn dầu thắp trước tượng Đức Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi. Theo lời hứa với vợ, ông đọc một kinh Kính Mừng. Tức thì ông thấy Chúa Hài Đồng mình đầy vết thương đang vấy máu! Hoảng hốt và cảm động vì nghĩ bởi tội mình mà Chúa Cứu Chuộc phải chịu những vết thương đau đớn ấy, ông nức nở ôm mặt khóc. Nhưng Chúa Hài Đồng trở mặt đi không thèm nhìn đến ông. Bẽ bàng quá, ông liền than thở với Đức Mẹ:
- Lạy Mẹ Tình Thương, Con Mẹ đã bỏ con rồi, con xin cậy nhờ Mẹ là Mẹ Chúa cũng là trạng sư rất quyền thế, rất xót thương. Lạy Nữ Vương, xin giúp đỡ con, xin can thiệp giúp đỡ con.

Tức thì Đức Mẹ trả lời:

- Bọn tội lỗi các con gọi Ta là Mẹ Tình Thương, nhưng các con có thôi làm cho Ta trở thành người Mẹ Đau Khổ đâu! Các con cứ đi bắt bớ hành hạ Con Ta mãi, và làm cho Ta khổ sở nhất đời.

Nhưng rồi Mẹ cũng mủi lòng và an ủi người tội lỗi, đã đến quì dưới chân Mẹ đó: Mẹ quay về Chúa Giêsu xin tha thứ cho ông ta. Và dường như Chúa Giêsu cứ nhất định không tha thứ, nên Đức Mẹ đặt Chúa lên ghế, quì xuống mà thân thưa rằng:

- Con Mẹ, Mẹ không đứng dậy nữa, nếu con không muốn tha thứ cho người tội lỗi này.

Chúa Giêsu bèn trả lời:

- Ôi Mẹ, Con không thể chối Mẹ được nữa. Mẹ muốn con tha cho nó phải không? Vâng, vì yêu Mẹ, Con tha rồi đó. Mẹ bảo nó đến hôn thương tích của con đi.

Ông ta bèn khóc lóc bước lên ghé môi hôn những vết thương nơi mình Chúa, hôn đến đâu, vết thương biến đi đến đó. Sau cùng Chúa Giêsu cũng ôm hôn ông ta, tỏ ra đã tha thứ hết cho ông ta rồi.

Ông hoàn toàn cải quá, sống một cuộc đời mới rất lành thánh. Ông cũng không quên đem hết tâm hồn yêu mến Mẹ Maria, Người đã xin cho ông được ơn trọng đại ấy. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)