Truyện Kể về Mẹ
 
 


QUỈ CA TỤNG MẸ 

Tại thành Carcassonne nước Pháp, thời thánh Ðaminh còn sống có một chàng khô đạo, ngạo mạn khinh chê phép lần hạt mà Ðức Mẹ đã truyền cho Thánh nhân khuyên dạy mọi người lần. Chúa đã để cho y bị quỷ ám để tỏ ra uy quyền của Ðức Mẹ, gia nhân dắt y đến thánh Ðaminh xin ngài trừ quỷ. Thánh nhân nói đem đến nhà thờ, trước mặt đông đảo giáo dân ngài hỏi quỷ:

-Trên trời, đừng kể Chúa Trời Ba Ngôi, còn đấng nào mày sợ hơn cả? 
Quỷ tru trếu không chịu nói, sau chịu nói nhỏ với Thánh nhân thôi, thánh nhân sấp mình nài xin Ðức Mẹ bắt quỷ nói ra, nó liền miễn cưỡng nói: "Chúng tôi là những kẻ dối trá, đừng tin, hãy tin, hãy nhờ các Thiên Thần bảo cho." Thánh nhân lại sấp mình nài xin Ðức Mẹ. Ðức Mẹ lại hiện đến cầm roi đánh quỷ buộc phải xưng thú. Bấy giờ nó tru trếu, hằn học với Ðức Mẹ mà thú ra: 

- "Hỡi mọi người hãy nghe: Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa có quyền phép giữ gìn kẻ làm tôi kính mến người cho khỏi sa hỏa ngục. Ai tôn sùng người thật tình thì thoát khỏi tay chúng ta. Mỗi lời Bà ấy xin cùng Chúa thì thần thế và hiệu nghiệm hơn mọi lời các Thánh. Ai sắp mất linh hồn sa hỏa ngục mà kêu tên Maria thế nào cũng được cứu giúp. Nếu không có Maria thì chúng tao đã phá hủy đạo của Chúa từ lâu rồi. Bà ấy ban cho kẻ siêng năng lần chuỗi Mân Côi được khỏi mọi sự dữ, được ăn năn thống hối mọi tội lỗi và được về Thiên Ðàng."

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)