Truyện Kể về Mẹ
 
 


TỘI CON ĐÃ HẾT 

Ở Phirenxa nước Ý, có một thiếu nữ tên là Benedicta, có nghĩa là được phúc; nhưng người ta lại thích gọi tên nàng bằng tên Maledita nghĩa là mang họa, vì nàng sống một cuộc đời ngang tàng đầy gương xấu. Nhưng còn phúc cho nàng. Thánh Đaminh hồi đó đến giảng thuyết tại Phirenxa. Một hôm bị tính tò mò thúc đẩy, nàng đến nghe Thánh nhân giảng xem thế nào, nàng có ngờ đâu Chúa đã lợi dụng tính tò mò của nàng để kích động trong hồn nàng một tâm tình mới. Nghe giảng xong, nàng khóc xướt mướt và tìm ngay đến Thánh nhân để xưng tội. Thánh nhân giải tội kỹ lưỡng cho nàng và dạy nàng đọc kinh Mân côi. Song thương hỡi! Bị tập quán xấu lôi cuốn, nàng lại trở về cuộc đời thác loạn khi trước. 

Nghe biết tình cảnh này, Thánh Đaminh lại tìm đến để khuyên nàng cải hối. Để nàng kiên chí trong đàng lành, Chúa đã cho nàng được xem thấy hỏa ngục và những người vì nàng quyến dũ mà phải trầm đọa giữa hỏa hào. Lại mở một cuốn sổ cho nàng đọc, thấy bản thống kê ghê ghớm những tội ác mà nàng là thủ phạm. Thấy vậy, nàng kinh hoàng bủn rủn: nhưng vẫn đầy lòng cậy trông Đức Mẹ, nàng xin Mẹ cứu giúp. Mẹ nhân từ đã cho nàng biết: Mẹ đã cầu xin Chúa cho nàng có đủ thì giờ cần thiết để thống hối. Sau cuộc thị kiến đó, Benedicta đã sống cuộc đời gương mẫu. 

Nhưng hình ảnh bản thống kê ghê rợn Chúa đã cho nàng xem thấy trước kia không sao phai nhạt. Nàng đến qùi dưới chân Mẹ là nguồn an ủi dịu dàng mà cầu xin: 

- Lạy Mẹ, vì tội con, con đã đáng sa hỏa ngục. Nhưng nhờ Mẹ can thiệp, con đã được cứu vớt khỏi lâm vòng tủi nhục đó. Mẹ đã xin cho con có thì giờ để thống hối, thì giờ đây, lạy Mẹ rất thương xót, con dám xin Mẹ một ơn này. Con muốn khóc tội lỗi con trọn đời, nhưng xin Mẹ thương xóa sạch cuốn sổ tội con đi. 

Đức Mẹ liền xuất hiện bảo nàng: Nếu muốn được nhậm lời, phải luôn nhìn nhận tội lỗi mình và tình thương Chúa đoái đến, lại phải nhớ cuộc tử nạn đau khổ Chúa Giêsu đã chịu chết vì yêu thương nàng và suy đến bao nhiêu người khác ít tội hơn nàng mà đã phải trầm luân hỏa ngục. Liền đó Đức Mẹ cho nàng biết, ngày hôm đó, một trẻ nhỏ 8 tuổi đã bị luận phạt vì một tôi trọng đã phạm. 

Benedicta trung tín vâng theo lời Mẹ. Ít lâu sau nàng thấy Chúa Giêsu hiện đến, chỉ vào cuốn sổ hãi hùng kia và bảo: 

- Con xem đây, tội con đã được xóa bỏ. Cuốn sổ con toàn giấy trắng. Con hãy viết lên đó những việc mến yêu và thánh thiện. 

Benedicta hoan hỉ vâng lời Chúa, sống một cuộc đời thánh thiện. Nàng đã chết một cái chết rất lành thánh. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)