Truyện Kể về Mẹ
 
 


ĐẦU LÂU XƯNG TỘI 

Trong một thành phố nước Aragon có một thiếu nữ quí phái nhan sác và trang trọng tên là Alexanda. Cô được hai thanh niên trong làng cùng thầm yêu trộm nhớ. Do mối hờn ghen xui xiểm, hai chàng hôm đó đã cùng nhau đọ sức và cả hai đã giết nhau. Thân thuộc của hai chàng tức điên lên, đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Họ kéo nhau đến nhà cô để giết cô, họ chặt đầu và ném thi thể xuống giếng sâu. 

Một ít ngày sau, Thánh Đaminh có dịp qua vùng đó. Đã được linh cảm bởi trời, Ngài đến bên giếng và gọi to: 

- Alexanda ơi, lên đây! 

Bỗng nhiên đầu thiếu nữ xuất hiện và tự đặt lên trên thành giếng xin Thánh Đaminh giải tội. Thánh nhân nghe nàng xưng tội và giải cho nàng, lại rước Thánh Thể cho nàng chịu, trước một số đông dân chúng kéo đến xem sự lạ. Sau đó Thánh nhân lệnh cho nàng nói nhờ đâu mà nàng được đặc ân vĩ đại này. Cô đã trả lời: 

- Lúc người ta giết nàng, nàng còn mang trọng tội. Nhưng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đã giữ cho nàng được sống, để tưởng thưởng lòng nàng từng sốt sắng đọc kinh Mân Côi. Liền hai ngày sau đó, mọi người còn được thấy thủ cấp còn sống tươi tốt nguyên trên đầu miệng giếng, cho đến khi linh hồn nàng vào luyện ngục. 

Nhưng chỉ 15 ngày sau, nang lại hiện với Thánh Đaminh diễm lệ và sáng trưng như một vì sao. Nàng thưa với Thánh Nhân như sau: Không việc lành nào hiệu lực để cứu giúp các linh hồn luyện ngục bằng đọc kinh Mân côi. Nàng cũng thêm rằng: Các linh hồn lành thánh đó, khi đã về trời, sẽ không quên cầu nguyện cho những người đã cầu nguyện để giải cứu mình. Liền đó Thánh Nhân thấy linh hồn may mắn tốt tươi của nàng, tràn đầy hoan hỉ, băng mình về Thiên Đàng.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)