Truyện Kể về Mẹ
 
 


MÃNH LỰC KINH KÍNH MỪNG

Ở Pháp, miền Champagne, có một người đã xây tổ ấm rồi mà còn say mê cuộc đời tội lỗi, không kể gì nỗi nhục nhã của kẻ gian phu, dâm phụ. Một hôm bà vợ vào nhà thờ sấp mình trước bàn thờ Đức Mẹ, xin nài Chúa phạt người đàn bà đã dụ dỗ chồng bà, bàn thờ này cũng là bàn thờ đàn bà tội lỗi kia vẫn có thói quen mỗi ngày đến đọc một kinh Kính Mừng kính Mẹ. 

Một đêm kia, Đức Mẹ xuất hiện trong giấc mơ với người vợ sầu khổ ấy. Vừa thọat trông thấy Đức Mẹ, bà ta đã lập lại cái điệp khúc mọi ngày: 

- Xin Mẹ thẳng phép đi, lạy Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ cứ xử chúng cho thẳng phép! 

Nhưng Đức Mẹ trả lời: 

- Con nói thẳng phép ư? Con đòi Mẹ phải xử theo phép công bằng ư? Con hãy đi kêu cửa khác. Mẹ không thể xử theo công thẳng được. Đức Mẹ lại thêm: 

- Con phải biết rằng, người đàn bà tội lỗi đó hàng ngày vẫn đọc một kinh Kính Mừng tôn kính Mẹ. Mà đối với Mẹ, thì người đọc kinh là ai chăng nữa, Mẹ cũng không chịu để ai truy tố và trị tội được… 

- Sáng hôm sau, người vợ đau khổ đó đi dự thánh lễ ở nhà thờ nói trên. Lúc ra về, bà gặp người đàn bà đồng lõa với chồng. Tức thì bà nổi nóng, tức giận, nguyền rủa mụ. Bà buộc tội cho mụ là một mụ phù thủy, tố cáo mụ là chài được chồng bà, lại còn yểm cả Đức Mẹ Đồng Trinh nữa. nghe bà nói gở lạ, dân chúng la lên: 

- Im đi bà! Sao mà điêu ngoa thế! 

- Sao lại bắt tôi im, bà ta trả lời, tôi nói thật đấy. Đêm vừa qua Đức Mẹ hiện ra với tôi, tôi xin Đức Mẹ trị tội con ranh đó cho tôi. Đức Mẹ bảo rằng không trị nó được, vì mỗi ngày nó đều làm một việc tôn kính Mẹ. 

Thấy câu truyện có phần cảm kích, người ta hỏi phụ nữ phạm gian kia xem mụ đã làm việc gì tôn kính Đức Mẹ. Mụ trả lời: 

- Tôi chỉ đọc một kinh Kính Mừng. 

Và qua câu truyên bà kia kể lại, được biết Đức Mẹ đã thương mình vì việc sùng kính nhỏ mọn ấy, mụ liền khóc lóc và đến sấp mình dưới chân tượng Đức Mẹ. Rồi trước mặt mọi người, mụ xin họ tha thứ cho các tội gương mù đã làm. Mụ lại tuyên khấn đức thanh tịnh suốt đời từ đấy. Sau đó, mụ xin vào một tu viện, giam mình trong đó và đền vững làm việc đền tội cho đến chết. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)