Truyện Kể về Mẹ
 
 


KỊCH THÀNH CÔNG NHẤT 

Cha Rho trong cuốn Sabati del Gesu exempio 28 và cha Lyreo trong cuốn Trisagium Marianum, lib. III đã thuật câu truyện sau đây xảy ra tại Guendre khoảng năm 1465. 

Một thiếu nữ tên là Maria được cậu sai đi chợ Nimega mua vật dụng. Cô được căn dặn chiều hôm đó về nhà một bà dì trong thành phố Nimega mà trú chân. Cô vâng lời. Nhưng chiều hôm đó, tìm được nhà bà dì, cô lại bị hất hủi đuổi đi, buộc lòng cô phải trở về nhà. Giữa đường, đêm xuống mịt mù tăm tối, cô bực tức, lớn tiến gọi quỉ. Tức thì một tên quỉ đội lốt người đến gặp cô. Nó hứa sẽ bênh hộ cô, nhưng với một điều kiện, cô thiếu nữ rủi vận đó trả lời: 

- Ông muốn gì tôi cũng làm. 

- Tôi muốn từ nay cô đừng làm dấu Thánh Giá nữa, và cô cũng phải đổi tên đi. 

- Bỏ dấu Thánh Giá thì được, tôi sẽ không làm nữa. Nhưng còn tên Maria thì tôi không muốn đổi. Tên ấy hay lắm, tôi thích lắm. 

Thằng quỉ nói dỗi ngay:

- Thế thì thôi. Không giúp đỡ gì nưa. 

Sau nhiều lời đi tiếng lại, cả hai cùng thuận ý bỏ hết những chữ khác trong tên Maria, chỉ giữ lại một chữ đầu mà gọi là (MA) Emma. Sau đó hai đứa dẫn nhau sang thành phố Anve. Suốt sáu năm ở đó, Emma đã sống cuộc đời phóng túng trụy lạc với thằng quỉ đội lốt người này, đến nỗi cả thành phố đều cho là một vết ô nhục cho thành. 

Một hôm, Emma rộn lên một tình vời vợi nhớ quê hương, đòi quỉ cho về làng cũ. Thằng quỉ không nghe, nhưng sau cùng phải chiều theo ý tình nhân. Cả hai trở về Nimega. Ở đây, một hôm người ta diễn một vở tuồng mà cốt truyện trích từ một đoạn trong cuộc đời Đức Mẹ. Một tàn lửa sùng kính Đức Mẹ còn sót trong Emma nhờ cơ hội cháy bùng lên. Chỉ nghe có tên vở tuồng, nàng đã đầm đìa khóc lóc, thằng quỉ bảo nàng: 

- Ở đây làm gì nữa? Lại muốn đóng trò hề đấy chăng? Rồi nó kéo nàng đi nơi khác, nhưng nàng quyết cự lại. Thấy nàng đã quyết thoát thân khỏi ảnh hưởng mình, thằng quỉ tức mình tung nàng lên không và ném nàng lên giữa sân khấu. Emma liền kể lại hết sức rõ ràng câu chuyện đời mình, rồi đi tìm linh mục xin xưng tội. 

Cha xứ gửi nàng lên Đức Gíam Mục thành Bologna. Gặp vấn đề nan giải hi hữu này, Đức Cha lại gửi nàng sang Đức Giáo Hoàng. Nghe và giải tội cho nàng xong, Đức Giáo Hoàng chỉ việc đền tội cho nàng: phải mang mãi ba vòng xiềng sắt, một vòng quanh cổ, hai vòng ở hai tay. Nàng vâng phục và trở về Maestricht, xin vào một tu viện dành riêng cho các phụ nữ sám hối. Ở đây, nàng hăng say với những việc đền tội cực kỳ khắc khổ. Sau mười bốn năm, một buổi sớm kia lúc thức dậy, nàng thấy cả ba vòng xiềng đều bị bẻ gẫy lúc nào không biết. Hai năm sau, nàng đã chết trong hương thơm thánh đức. Nàng xin được mai táng với ba vòng xiềng gẫy kia đã cứu thoát nàng khỏi cảnh nô lệ Satan mà làm nàng trở thành người tu hành của Mẹ Maria, Người đã giải thoát nàng khỏi quyền lực hỏa ngục.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)