Truyện Kể về Mẹ
 
 


HAI CUỘC CẢI HÓA

Một thanh niên mang nhiều tội lỗi xấu xa, đến xưng tội với cha Nicola Zucchi. Cha niềm nở đón nhận chàng và cảm thương tình trạng đau khổ của chàng. Cha quả quyết với chàng rằng: nếu hết lòng sùng kính Mẹ Maria, chàng sẽ được giải thoát khỏi các tính mê tội lỗi. Rồi cha ra việc đền tội cho chàng: sáng và chiều mỗi ngày đọc một kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ đồng thời dâng cả mắt, tay và toàn thân cho Mẹ như tư sản của Mẹ gìn giữ và hôn đất thêm ba lần. Cứ làm như vậy cho đến khi xưng tội lần sau. Hối nhân vâng lời cha chu toàn việc đền tội.

Sau đó chàng bỏ Roma cùng với các bạn đi khắp nơi nhiều năm. Khi trở về chàng lại đến xưng tội với cha Zucchi cha sung sướng và hoan hỷ vì nhận thấy tội nhân cũ đã hoàn toàn cải hoá thói xấu xưa, cha liền hỏi:

- Làm thế nào mà con xin được Chúa ban cho ơn cải thiện lạ lùng như vậy?

- Thưa cha, chính nhờ Đức Mẹ đã cho con cải thiện để thưởng việc sùng kính nhỏ mọn mà cha đã dạy con làm xưa.

Cha Zucchi đã đem câu chuyện lên toà giảng để ca tụng lòng lành của Đức Mẹ. Trong số cử toạ ngồi đó, có một viên đại úy đã bê bối từ lâu. Ông nghe tích này liền định bụng bắt chước ngay, quyết tâm bẻ xích xiềng tội lỗi. Nhờ việc tôn sùng nhỏ mọn đó, sĩ quan đã kiềm chế được đam mê, sống đời cải thiện. Nhưng qua 6 tháng quá tự hào vì nghị lực cải thiện của mình, ông lại cả gan đi thăm người tình cũ thử xem cô nàng đã cải thiện chưa. Nhưng khi vừa bước chân tới cửa với ý định xấu xa, ông cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo ông lại và đẩy ông đi, mang tới tận cuối phố rồi đặt ông ngay trước cửa nhà của ông. Ông nhận định đó chính là Đức Mẹ Maria đã cứu ông thoát khỏi tội lỗi.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)