Truyện Kể về Mẹ
 
 


BỊ CƯỚP ĐÂM 

Một phụ nữ quê ở Sicilia, làm nghề điếm lâu năm, bê tha trong đống tội, và có nhiều tiền của. Về sau y thị đã trở lại cải thiện đời sống, quyết đi viếng nhà thờ Ðức Mẹ ở Laureta. Y thị cùng với con sen đem theo nhiều tiền bạc và đồ quí giá, để dâng cúng đền thờ Ðức Mẹ. Dọc đường bị cướp chặn bắt, đâm nhiều thương tích và chém đầu để lấy hết của cải vàng bạc, rồi tẩu thoát. Mụ ta tuy bị chém, nhưng đầu chưa lìa cổ, nhớ đến tội mình thì sợ chết sa hỏa ngục, nên kêu van xin nài Ðức Mẹ cứu giúp. Bỗng Ðức Mẹ thân hiện xuống, cho nhiều thiên thần cùng theo, Ngài âu yếm phán bảo: "Con gọi Mẹ thì Mẹ cứu chữa con." Ðoạn chữa các vết thương cho mụ, chỉ để lại một vết sẹo quanh cổ mụ mà thôi, và Ðức Mẹ Phán: "Con Hãy đi xưng tội."

Mụ ta hết sức mừng rỡ, tới đền thờ Ðức Mẹ Laureta tạ ơn Ðức Mẹ, kể lại mọi sự cho người ta biết mà ca tụng tình thương của Mẹ, rồi quyết ở lại Laureta hãm mình đền tội, đọc kinh cầu nguyện, hiến mình cho Ðức Mẹ đến chết. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)