Truyện Kể về Mẹ
 
 


CHỘT MẮT VÌ XEM MẸ

Cha Silvain Razzi thuật lại: Ở Paris có một linh mục đạo đức, thánh thiện, rất nhiệt tâm tôn sùng Đức Mẹ. Cha ao ước ít là một lần được xem tận mắt vẻ mỹ lệ của Đức Mẹ mà cha đã từng được nghe ca tụng. Cha đã cầu nguyện rất nhiều cách khiêm nhượng để được ơn đó. Lời cha đã được thẩm nhậm, Đức Mẹ phái một Thiên Thần xuống nói với cha:

- Cha sẽ được xem thấy Đức Mẹ với điều kiện sau đó sẽ không còn được xem thấy gì trên đời này vì sẽ bị mù cho đến chết.

Linh mục thánh thiện đó nhận ngay không ngần ngại. Và Đức Mẹ đã hiện ra. Nhưng để khỏi bì mù hoàn toàn, cha đã nhắm một mắt lại để xem. Thấy Đức Mẹ đẹp lạ lùng, niềm vui tràn ngập cõi lòng đến nỗi mê man, cha bèn mở mắt kia ra để nhìn cho thoả, nhưng chưa kịp mở thì Đức Mẹ đã biến mất. Buồn bã tràn ngập cõi lòng, cha chỉ còn biết khóc, không khóc vì đã mất 1 mắt, nhưng vì đã không mở cả hai mắt mà nhìn cho kỹ. Cha bắt đầu cầu nguyện xin Đức Mẹ hiện ra lần nữa, sẵn sàng chịu mù cả hai mắt, miễn được yêu Mẹ.

Đức Mẹ đã ưng nhận lời cha xin, đã hiện ra lần nữa, để cha xem toại nguyện. Nhưng Mẹ rất nhân từ không bao giờ biết làm hại ai, Mẹ không bắt cha phải mất mắt còn sáng lại chữa lành cả mắt đã mù trước nữa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)