Truyện Kể về Mẹ
 
 


TIN SAO ĐƯỢC VẬY

Linh mục Louis de Granada, dòng Đaminh, đã thuật lại câu chuyện xẩy ra năm 1573 mà chính ngài đã mắt thấy, tai nghe:

Ở thành Lisboa, thủ đô nước Bồ đào Nha, có một bà sang trọng phú quý, có lòng kính mến Đức Mẹ cách riêng; bà siêng năng lần hạt và làm các việc lành dâng kính Đức Mẹ. Hơn nữa bà đã tận hiến toàn thân cho Đức Mẹ xin Mẹ lo liệu bênh vực, che chở và gìn giữ cách riêng. Một ngày kía, bà gặp trường hợp rất nguy hiểm, mang theo nhiều hậu quả may rủi tuỳ cách sử sự khôn khéo hay vụng về. Đứng trước tình thế khó khăn đó, bà vào nhà thờ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, tỏ hết nỗi lòng lo lắng về vận mạng tương lai cho Mẹ biết và xin Mẹ giơ tay giúp đỡ, bênh vực…

Thật là cầu được ước thấy, vì Đức Mẹ đã hiện hình sống động và bảo cho bà biết Người sẽ đích thân giàn xếp công chuyện cách có lợi cho bà, vì xưa nay bà vẫn có lòng kính mến, cây trông và phó thác mọi sự trong tay Người. Hôm nay Người sẽ thực hiện sứ mạng của Người để cho bà cũng như mọi người nhận thấy Đức Mẹ không hề từ chối lời cầu xin của những ai hết lòng trông cậy vào Mẹ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)